Home История Идейният свят на Васил Левски

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Идейният свят на Васил Левски ПДФ Печат Е-мейл

Васил Левски-Идейният свят на апостола

Васил Иванов Кунчев,наречен по-късно Левски,е роден на 6 юли 1837г. в Карлово.Бедняшкото му детство преминава в лишения и труд,но Васил израства честен,с открит и човечен характер.Първите си стъпки в революционното движение той прави в легията на Раковски.Тук получава прозвището си Левски (т.е. Лъвски).През 1868г. той подлага на преоценка революционното минало стига до извода за погрешността на четническата тактика.В него се заражда идеята,че освобождението на отечеството трябва да стане дело на самия народ.С това Левски полога основите на нов етап в развитието на организираното революционно движение.

Като изразител на интересите на широките трудещи се селски и градски маси,заитересовани от коренното ликвидиране на турската феодална система,Левски бил последователен и твърд революционер-демократ.За него било съвършено ясно,че освобождението на българския народ е възможно само по пътя на революционната борба.

Левски е убеден републиканец.Той се бори за "свята и чиста" република,в която всички граждани и народности ще живеят в демокрация и равноправие.Той е за дружба между народите в борбата срещу робството и социалното потисничество.Това негово схващане е изразено най-ярко и сбито в Проектоустава на революционната организация,съставен от него в 1870-1871г.В уводната си част Левски определя целта на революционната организация по гледния начин:"С една обща революция да се направи коренно преобразование на сегашната държавна деспотско-тиранска система и да се замени демократска република (народно управление).На същото това място,в което днес безчовечно беснеят турски кесаджии и еничари и в което владей правото на силата,да се повдигне храм на истинската и правата свобода и турският чорбаджилък да даде място на съгласието,братството и съвършеното равенство между всички народности.Българи,гърци,евреи и пр.ще бъдат равноправни във всяко едно отношение,било във бяра,било във народност,било в каквото било,всички щат спадат под един общ закон,който по вишегласието на всичките народности ще се избере."Левски се противопоставя решително на всички,които проповядват под различни форми идеята за монархическото управление."Ще имаме едно знаме-пише той,-на което пише "свята и чиста република".Той заявява открито и на българските чорбаджии,привърженици на монархическото управление:"В България не ще има цар,а народно управление".Левски бил дълбоко убеден,че само при демократичната република може да се осигури както на българския народ,така и на другите народности в България истинско благоденствие,пълна свобода и равенство.Затова в Проектоустава на революционната организация той предвижда смъртно наказание за всеки,който състави партия за премахването на демократичната република и установяването на нова деспотско-тиранска държава или буржоазно-монархическа система на управление.

Със своите възгледи Васил Левки издига революционния демократизъм на по-висш етап.Неговата революционнодемократична идеология го прави учител на всички революционни борци,включително и на героите априлци.През 1869г. той се установява в Букорещ и там се среща с бележития революционен демократ,който е заел мястото на Раковски като водач на българската емиграция,Любен Каравелов(1834-1879г.).През есента на 1869г. Левски и Каравелов основават Българския революционен централен комитет.

Левски с изумителна енергия се залавя да създаде широка вътрешна организация в България,в която да подготви и да оглави освободителна революция.За целта той пръв прави няколко последователни обиколки на поробеното отечество.Убеден,че освобождението е дело на целия народ,Левски основава широка мрежа от тайни местни комитети.Той проявява изключителни физически качества-смелост,сила,пъргавина- и разкрива неизчерпаеми духовни възможности като съобразителност,постоянство и неповторимо умение да работи с хора.Цялата турска полиция е вдигната на крак за неговото залавяне,а той проблечен като селянин,търговец и т.н. винаги успява да се промъкне през усилените турски постове и блокади.За неговата находчивост се създават легенди,които възхищават народа и силно тревожат турската власт.

През 1868-1872г. Левски изгражда революционни комитети в повечето от селата и градовете на България.За "Българското привременно правителство" той определя революционния комитет в Ловеч.В своята дейност Левски създава конспиративна школа,от която се учат и възпитават стотици революционери.Създава тайна комитетска поща,тайна полиция,въвежда псевдоними на комитетските дейци и селища,пароли за различни случаи и др.Като главна задача  на комитетите той определя военната подготвка на бойците и командирите в предсоящото въстание.Друга важна задача е събирането на пари и материални средства на въстанието.

В изграждането на Вътршната революционна организация Левски отначало е сам.Но скоро сигурни помощници му стават отец Матей Преображенски,Христо Иванов Големия,русенската революционерка Баба Тонка Обретенова и десетки други патриоти,които се издигат до висотата на национални герои.Растящата популярност на Апостола,неговите високи морални добродетели и справедливото дело,на което се е посветил,му осигуряват топъл прием в различни среди на българското общество.

От 29 април до 5 май 1872г. се провежда общо събрание на БРЦК.То утвърждава новия проектоустав,изработен от Левски,преизбира Любен Каревелов за председател на БРЦК и предоставя на Левски  неограничени пълномощия за действие в България.

Организацията се разраства.Дори и Левски със своята неизчерпаема енергия вечене може да обхване цялата й дейност.Затова през 1871г. БРЦК му изпраща двамта помощници-смелия,но самонадеян и недисциплиниран патриот Димитър Общи и образованият,но лишен от революционен опит Ангел Кънчев.Не след много дълго при опит да бъде арестуван Ангел Кънчев се самоубива на 05.03.1872г.А Димитър Общи въпреки изричната забрана на Левски да не посяга върху правителсвени учреждения обира турската поща в Арабаконак.Заловен,своеволният авантюрист с цел да сплаши турските следователи прави необмислени признания.Започва верига от арести.Турската полиция влиза в дирите и на Левски.През декември великият народен син и водач става жертва на предателство в Къкринското ханче.Изправен пред съда на София,той дава пример на мъжествено държание,на революционна твърдост и съобразителност.На 6 февруари(нов стил 18 февруари)1973г. безсмъртният Апостол на свободата увисва на бесилото. Революционната организация и целият наш народ понасят най-тежък удар.

Като истински патриот,браг на всякакъв шовинизъм,Левски е привърженик на приятелството и сътрудничеството на балканските народи в борбата им за демократична република.Заявявайки,че на българското знаме ще пише "свята и чиста република",той добавя: "същото желаем и на братята сърби,черногорци,румънци и др.".Той счита,че спасението на балканските християнски народи е в събарянето на техните буржоазно-монархически правителства и обединяването им с българския народ в една балканска демократична република на равноправни начела.Левски уважава турския народ и няма нищо против него.Той ненавижда и зове на борба само против турската "деспотско-тиранска система" и против "турския чорбаджилък".Но Левски е враг и на българския чорбаджилък.Той мрази чорбаджиите експлоататори и потисници на народа.

Васил Левски притежава огромна енергия,безсташие,хладнокръвие,съобразителност и умение бързо да преценява положителните и слабите страни на хората.Същевременно той се отличавал с желязна твърдост на характера,с кристална честност и безкористие.Бил крайно дисциплиниран и и изисквал строга дисциплина и от другите.Обичал дълбоко своя народ и своята родина.

 

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG