Home Психология Образователна система на Америка

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Образователна система на Америка ПДФ Печат Е-мейл

Образователната система в Америка

Принципи и глвани цели на образованието :

Една от главните цели на образователната система в Съединените Щати е осигуряването на  равенството в достъпа и възможностите на всички момичета и момчета,включително на тези от малцинствата и изостаналите(умствено или физически).

Образованието в Щатите върви редом с ценностите и приоритетите на обществото.Това включва отдаване на демократичните идеали,осигуряване на необходимата лична свобода и респект към многообразието на населението.Т.е. системата има за цел да установи едно качествено образование,което да помогне на всички деца да постигнат своя най-висок потенциал като личности,които след това да служат ефективно в едно свободно общество и успешно да се състезават в свободния пазар.

Началото на реформата в Американското образование е дадено през 1981г.Тогавашния Министър на Образованието Т.Х. Бел създава Комитет по Образованието,за да представи доклад за качеството на образованието в Щатите.Този доклад,”Нация в риск”,при публикуването си през 1983г.призовава за грандиозна реформа и прави четири главни препоръки:

  • Засилване на изискванията за завършване на учебната година;
  • По-строги и лесни за оценяване стандарти;
  • Повече време в училище;
  • Значително подобряване на начина на преподаване.

С този доклад цялта нация е под тревога за задълженията на образователната система в Щатите и поради нуждата от по-разбираема и съживена учебна система.Но за съжаление,в продължение на няколко години тази бъдеща реформа си остава закотвена инициатива.

През 1989г,малко след като стъпва в длъжност,президента Д.Буш призовава петдесетте гувернатора на нацията на среща за Образованието,за да дискутират сегашното състояние и разбира се за решат какво действие да предприемат,за да се предотврати понижаващото се качество на Образователната система.Постигнат е забележителен консенсус.Гувернаторите си поставят за цел постигането на 6 цели до 2000г:

  • Всички Американски деца да започват училище потготвени за учене;
  • Да се повиши честотата на завършване на гимназия до 90%;
  • Четвърти,осми и дванадесети клас ще се завършват само при демонстрирана компетентност по преподаваната материя;
  • Американските ученици да бъдат първи в света по математически и научни постижения;
  • Всеки Американец да притежава познания и умения необходими за компетиция в световната икономика и да упражнява правата и задълженията си като гражданин;
  • Наркотиците и насилието да липсват във всяко училище в САЩ за да се осигури подходяща за обучение среда.

Администрация и управление

Заради Десетата Поправка и последвалото развитие на децентрализираната учебна система,щатите и областните центрове поемат главната роля в организацията и управлението на Американските училища.Що се отнася до началното и гимназиалното образование,в повечето щати политиката и изискванията се определят от Министерството на Образованието в съответния щат,под опеката на Главния Щатски Училищен Надзорник(титлата е различна в повечето щати)и екип от професионални педагози в Департамента по Образованието.

В различните щати има различни закони и традиции относно членството в гореспоменатия департамент.В повечето щати,членовете се избират от гувернатора;в някои са директно избирани от народа.

Главния Щатски Училищен Надзорник (ръководителя на щатския Департамент по Образованието)обиквновенно се избира от гувернатора или от Министерството на Образованието,въпреки че няколко щата позицията подлежи на свободно гласуване.Задълженията му обикновенно включват функции като:разпределяне на финансите между локалните училищни власти;тълкуването и ръководенето на Училищните закони в щата;наглеждане на правоспособността на учители;помагане за повишаване на учебните стандарти с тренировъчни програми и предлагайки съветнически услуги на локалните училищни департаменти.

Обикновенно щатски закони за училищатата покриват следното:дължината и продължителността на учебнаия ден и учебната година,изискванията за завършването на учебна година и стандартите за учителската правоспособност,училищния транспорт,здравните услуги и противопожарната безопасност.За частните училища половината щати имат някакъв мандатен процес който завършва с лиценз,акредитиране или регистрация.Няколко щата изискват всички учители в частните училища да получат сертификат от Щата преди да започнат да преподават в частно училище.

С изключение на Хавай,всеки щат е разделен на областни административни райони със обширна власт и отговорност за установяването и регулирането на училищата,независимо дали са начални или гимназиални.Обикновенно,областните училищни райони се ръководят от департамент на образованието от 5 до 7 члена,избрани или от щатното правителство или са избрани от гражданите,живущи в съответния район.

Районният училищен съвет и училищен надзирател имат много задължения.Те са отговорниците за съставянето на учлищния бюджет,за наемането и уволняването на учители и друг персонал,за поддръжка на училищните сгради,за закупуване на съоръжения и материали,за осигуряването на транспорт за ученици извън нормалното за ходене разстояние.Задълженията им също така включват съставянето на норми и закони за управление на процесите в учлището.Те трябва да са съгласувани със Щатския Закон.

Структура на Образователната система

Образователната система в Щатите е организирана на три основни нива : начално,средно и пост-средно.Образованието е задължително и започва на 5 години в 7 щата,на 6 години в 21 щата,на 7 години в 18 щата и на 8 години в 2 щата.Обикновенно посещението на училището е задължително до 16 годишна възраст,като след 1989г. тенденцията е във все повече щати образованието да е задължително до 18 годишна възраст.До 2000г. от учениците се е искало да посещават училище до 16г. в 28 щата,до 17г. в 7 щата и до 18г в 13 щата.Обучението е безплатно до завършване на средно образование(ХII клас),като то е безплатно за посещаващите публичните училища.

Начално образование

Въпреки че началното образование може да се състои от 6 или 8 класа,системата със 6 класа е по разпространена.Главната му цел е общото развитие на децата от 6 до 12 или 14 години,в зависимост от това дали системата е от 6 или 8 класа.Пред 60те години,средното училище бива прието добре от Щатите.Като Осъвършенствано начално училище,което е създадено за да подобри преминаването от начално към средно образование,средното училище обикновено включва класовете от 5ти или 6ти до 8ми,осигурява обучителен екип и други иновативни методи за инструкция,и да наблегне на нарастващата независимост на учениците.Целта е да се задоволят образователните нужди на юношите между 10 и 14 годишна възраст.

Средно Образование

Средното образование започва или от 7ми или от 9ти клас,в зависимост от системата по която се води началното образование.Обикновенно учениците завършват средното си образование в 12ти клас на 17 или 18 годишна възраст.

Обикновено повечето ученици,до края на 10ти клас,вече са решили дали ще продължат образованието си на ниво колеж,дали ще започнат професиалнална тренировъчна програма за заетост или главната програма която включва комбинирани елементи от двете програми – професионална и академична.

Всички програми осигуряват диплома за завършено средно образование и в повечето училищни райони се се предлагат във същите учреждения.Тези учреждения предлагат комбиниран от главните програми учебен план,който позволява на учениците лесно да се прехвърлят от една програма в друга и също такова осигурява гъвкавостта за учениците да направят свои индивидуални графици за да им остане време и за личните цели.Нормално е едно общообразователно училище да предлага 200 или повече отделни курса.То също така предлага възможността на младите хора с различни интереси за кариера,разнообразно социално и икономическо състояние да имат редовен контакт едни с други.В последните години обаче,се наблюдава тенденцията да се появяват все повече училища магнити – училища чиято цел е да привличат ученици с интереси в специфична област,като наука,изкуство,езици и тн.Така тези училища със ограничаването на икономичното и културно разнообразие,съзнателно жертват и разнообразието на учебните програми за да постигнат един концентриран академичен фокус.

 

WWW.POCHIVKA.ORG