Home Психология Статус на ръководения субект в педагогическото явление

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Статус на ръководения субект в педагогическото явление ПДФ Печат Е-мейл

Понятието педагогическо явление/ПЯ/ е особен вид връзка между субекти,чрез който се предават и приемат знания и опит,изграждат се качества в единия от тях по различни пътища.Единият субект,т.нар. ръководещ е обикновено възрастен и се стреми да повлияе върху развитието и формирането на другия-ръководения субект.

Той не притежава съдържателна и методическа компетенция,но въпреки това ПЯ не може да се състои без него,защото така ръководещият субект няма да има на кого да предаде своите знания.Именно затова от философска гледна точка двата субекта се разглеждат като равностойни участници в него.

Ако пък и двата субекта са еднакво компетентни,то тогава се обезсмисля провеждането на ПЯ.И двата субекта няма да имат какво да научат един от друг.Това от своя страна е аргументацията на педагогиката да твърди,че двата субекта са неравностойни.Но тази неравностойност е необходима и се изисква предварително,за да съществува едно ПЯ.

Ролята ръководен субект има ред особености-тя е обект-субектна,придобива характеристики на ръководещ субект и зависи от определени условия.

Ръководеният субект е и обект и субект на ПЯ.Той е обект за ръководещия,защото го направлява,възлага му задачи,оценява го.Ролята на ръководен субект изисква обаче той да извършва активна дейност и затова се счита и за субект.

Втората характеристика на ръководения субект е,че придобива роля на ръководещ.Разграничават се няколко вида ситуации.

Първата ситуация е,че ръководеният субект има вътрешно заложени характеристики на ръководещ,които не са осъзнати от него самия.Именно затова този случай влияе добре за ръководения.

Другата ситуация се характеризира с преднамереност в подмяната на ролите,т.е. ръководещия е заставил ръководения да заеме неговото място.Полозително е,че се формира чувство за отговорност и необходимост за ръководения да се докаже.

Третият вид ситуация е непреднамерена подмяна на ролите.При нея се стига до момента,в който ръководения субект превъзхожда с нещо ръководещия.

Четвъртия вид ситуация е натрапената подмяна на ролите.Чрез нея ръководения провокира и пречи на ръководещия.Отклонява вниманието му от педагогическата му дейност.

Изпълнението на ролята зависи от различни условия,които се разделят на обективни и субективни.

За да се постигнат педагогическите резултати е необходимо ръководения субект да е в готовност и да извършва възложените му задачи с желание.

Първият случай,на който съм ставала свидетел не един или два пъти през ученическите си години е т.нар. ден на самоуправление в училищата.Предварително се уговаря датата,на която учениците ще заемат местата на своите учители.За всеки учебен час се определя по един ученик,който ще изнесе урока пред класа и който трябва да отговори на тези,които имат въпроси.Това очевидно е преднамерена подмяна в статуса на ръководените субекти.Така учениците са амбицирани да се представят достойно пред учителя,който пък от своя страна стои на ученически чин по време на урока.

Одобрявам напълно този метод,тъй като ръководените често изпадат в затруднения,както с благополучното представяне на урока,така и с контролирането на дисциплината в час.Те не притежават съдържателната и методическата компетенция на учителя и едва ли има по добър начин,за да го осъзнаят.

Следващият пример,който ще предложа е от частната професионална гимназия "Хелиос".Там създателят и  директор на гимназията г-н Абрамович ни запозна с изключително оригиналните си методи на обучение.Всяка година учениците му посещават две зелени и едно зимно училище,където  винаги се провежда състезанието "Big Hell"/по подобие на предаването 'Бягство към победата'/.Това отново е преднамерена подмяна в статуса на ръководените,защото те са главните действащи лица.Ръководещите субекти се превръщат в наблюдатели на играта,която се състои в няколко дни и от най-различни изпитания.Ръководените субекти умело амбицират ръководените да мислят логически,да развият своето психическо и физическо състояние.Разбрахме как на фона на една игра учениците придобиват социален опит.Ръководените субекти сами трябва да открият най-добрите методи и средства за достигане до финала.Те трябва да отключат придобитите си досега съдържателна и методическа компетенция,за да могат да се справят възможно най-бързо и ефективно с изпитанията.На пръв поглед просто игра,но вниквайки по-дълбоко,ние студентите осъзнахме важността и сериозността на това състезание за развиването у ръководените на бърза мисъл,чувство за отговорност и дори умението да се губи.

Последното място,което посетихме беше Академията на МВР.Там наблюдавахме тренировка на първокурсници по полицейска самоотбрана.Ръководените субекти не бяха просто наблюдатели на ПЯ.Постоянно се превръщаха от наблюдатели в дейни участници.Забелязваше се изключителната методическа компетенция на треньора им.Той неколкократно им показваше упражнението,което да направят и след това ги караше да го повторят.Повече от ясно е,че само с наблюдение не може да се добие компетенция в дадено бойно изкуство.Въпреки умората ръководените субекти продължаваха концентрирано да наблюдават треньора си и да се стремят да изпълнят поставените задачи възможно най-качествено.Силно впечетлание ни направи дисциплината на първокурсниците.Те бяха 50 човека,а треньора не полагаше някакви усилия,за да привлече вниманието им.От това разбирахме колко е голяма тяхната мотивация не само да придобият умения в бойното изкуство,а и да завършат благополучно Академията на МВР.

Последният кратък пример,който ще дам е относно четвъртия вид ситуация-натрапената подмяна на ролите.За петте години,прекарани в гимназията съм ставала свидетел на такава подмяна ежедневно.Учениците почти винаги разбират кога учителя действително притежава съдържателна и методическа компетенция,която му е необходима,за да заеме поста си.Когато учениците разберат,че техния учител не е достатъчно компетентен в областта си, никога не се примиряват с това.Този ръководещ субект ежечасно бива обсипван с купища въпроси с цел да се извади извади на показ неговата некомпетенция.

Подмяната на ролите на ръководения и ръководещия субект според мен има предимно положителен характер.Когато ръководеният заеме мястото на ръководещия,той става по-активен и цели да се докаже.В крайна сметка общата цел на ръководените и ръководещите е да е налице успешно ПЯ,а подмяната на в статуса на ръководения е един много добър начин за постигане на целта.

 

WWW.POCHIVKA.ORG