Home Психология Функционална насоченост на съвместната работа на институциите с детските заведения

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Функционална насоченост на съвместната работа на институциите с детските заведения ПДФ Печат Е-мейл

Функционална насоченост на съвместната работа на институциите с детските заведения: Образователно-възпитателна, медико-социална, корекционна и социално-битова.

  1. Образователно-възпитателен аспект от съвместната дейност на институциите с детс. Заведения се реализира чрез различни програми, проекти на съответните институции, съгласувани и осъществявани със съдействието на педагогическите екипи на детс. заведения.

Образоват.-възпит. Параметър на съвместната дейност на институциите с детск. Зав. е ориентиран преди всичко в посока здравно образование, превенция на детската престъпност и насилието над деца, запознаване на децата с техните права и отговорности за собственото им развитие.

  1. Медико – социална работа на съответните институции с детските заведения се обективизира в контралните, превантивни и профилактични дейности на регионалните инспекции за опазване и контрол на Общественото здраве, нормативно регламентирани в техните функции по отношение на наблюдениетона физ. Развитие, повишаване степента на подрастващите.
  2. Корекционната съвместна дейност на институциите за опазване на обществения ред и детските заведения се осъществява от специалистите по ДПС.
  3. Социално-битовият параметър от дейността на обществените институции е свързан със съвместната работа на детските заведения с агенцията за закрила на детето.

Соц. Битовото подпомагане се изразява не само в отпускането на парични и друг вид материални помощи за деца в неравностойно соц. положение, но и в осигуряването на реална психическа и социално-битова подкрепа за децата в риск. Към агенцията за социално подпомагане съществуват кризисни центрове за деца пострадали от насилие или жертви на трафик; центрове за работа на деца на улицата; центровеза настаняване от семеен тип за  деца; преходно жилище за деца; дневни центрове за деца с увреждания; приюти за безнадзорни деца.

Към агенцията за социално подпомагане съществува и „Дирекция за закрила на детето”. Тя:

-          Осъществява методическо ръководство на дейността за закрила на детето

-          Участва при изготвянето на проекти и нормативни актове в областтана закрила на детето

-          Разработва указания и методически материали по прилагането на нормативните актове в областта за закрила на детето

-          Ръководи методически предоставянето на социални услуги за деца

-          Събира и анализира оперативни данни за състиянието на специалните институции за социални услуги за деца

-          Участва в разработването концепции в реализирането и координирането на програми и стратегии за закрила на детето

-          Извършва анализ на постъпили предложения – жалби, сигнали, молби в областта на закрилата на детето

-          Обработва, проверява и подготвя отговори по подадени жалби, сигнали в областта за закрила на детето.


Функционалната насоченост на съвместната работа на институциите с детските заведения в нейния образователно-възпитателен, медико-социален, корекционен и социално-битов аспект осигурява необходимия ресурс за ефективното подпомагане на децата, които се нуждаят от подобен тип подкрепа.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG