Home Психология Диагностика и оценка на физическото развитие на седем годишни деца

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Диагностика и оценка на физическото развитие на седем годишни деца ПДФ Печат Е-мейл

Училищното образование е основен етап по пътя за формирането на творческия потенциал на човека. Възпитателно- образователните цели на този процес предопределят специално организираното, целенасоченото и управляемото въздействие върху ценностните ориентации и развитието на характера, духовното и физическото здраве.

Учебно- възпитателния процес се ориентира главно към непрекъснато усвояване на знания, овладяване на все повече умения за въздействие върху средата, умения да живеем заедно, проявявайки толерантност и познание.

Основни цели на обучението по физическо възпитание и спорт са: познанието за основните принципи и правила за хармонично физическо развитие; умения и навици за изпълнение на основни физически упражнения; непрекъснато развитие на двигателна и спортна култура; самоусъвършенстване и утвърждаване на здравословен начин на живот.

Понятието “ физическо развитие” се използва в редица науки. За него има твърде много определения в зависимост от това, на какво се обръща най- голямо внимание в конкретния случай.

Физическото развитие може да се разглежда в два аспекта: като процес и като резултат. При разглеждането като процес се има предвид изменението на формите и функциите на човешкия организъм. Процесът на физическо развитие протича по обективни природни и социални закони. Когато разглеждаме физическото развитие като резултат, разбираме моментното състояние, до което е достигнал процесът на формиране и изменение на телесните форми.

Физическото развитие е жизнен, биосоциален процес, характеризиращ се с бурен растеж и развитие за възрастта от 0 до 16 години на всички части на тялото, органи и системи.

Според Б. Янев физическото развитие на човек представлява комплекс от морфологични и функционални свойства на организма, които определят масата, формата на тялото, неговите структурно механични качества и запаса на неговите сили. Това морфо- функционално определение на физическото развитие както на децата и тинейджърите, така и на зрелите хора, обединява в себе си голям брой структурни и функционални показатели. Показателите на физическото развитие се променят непрекъснато  под влияние както на генетични фактори, особено при миграцията на огромни континенти от населението в цял свят, така и на условията на средата, главно на социалната среда.

Физическото развитие е важен комплексен показател, който дава облика на развитието на подрастващата генерация и характеризира до голяма степен здравното състояние на човека през различните периоди от неговия живот.

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Целта на изследването е да се установи моментното състояние на показателите на физическо развитие на учениците от І” б” клас при ОУ” М. Станев” – гр. Стара загора.

За постигане на целта си поставих следните задачи:

  1. Проучване на проблема в исторически план.
  2. Изследване подбора на база данни по определените показатели.
  3. Анализ на резултатите в полов аспект.
  4. Сравнителен анализ с нормативи по изследваните показатели.

ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Предметът на изследването е насочен към физическото развитие като социален процес и присъщо състояние на човешкия организъм.

Обект на изследването са морфологичните признаци на 24 деца от І” б” клас за физическо развитие, от които 13 момчета и 11 момичета.

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ

При оценяване особеностите на физическото развитие  важно значение се придава на показателите: ръст, тегло и гръдна обиколка.

Критерий, показатели и инструментариум за измерване на физическото развитие.

Таблица№ 1

Критерий

Показатели

Инструментариум и мерни единици

ФИЗИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

1. Дължина на тялото

Ръст в изправено положение, с точност до 0. 5см

 

2. Телесна маса

Тегло, с точност до 50г

 

3. Обиколка на гръден кош

Гръдна обиколка

- пауза, вдишване, издишване, с точност до 1 см

Ръстът в право положение е един от най- постоянните показатели на физическото развитие на човека. За измерване на ръстта се използват ръстомери или антропометри. При измерването петите на детето са събрани, тялото изправено се допира до ръстомера в областта на петите, между глутеалната гънка и между скануларната област. Ръстът се измерва с точност до 0, 5 см при използване на ръстомер и с точност до 1 мм при използване на антропометър.

Телесната маса се измерва с медицинска теглилка с точност до 50 г.

Обиколката на гръдния кош се измерва в 3 положения: в пауза, при максимално вдишване и при максимално издишване. Измерването се извършва с неразтеглива сантиметрова лента с точност до 0, 5 см.

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Измерено е моментното състояние на физическо развитие в началото на учебната година на децата от І” б” клас, от които 13 момчета и 11 момичета.

Ръст, тегло и гръдна обиколка са снети от медицинското лице. Измерването е направено в сутрешните часове между          9. 00 и 10. 00часа.

За обработка на данните се използват статистическите параметри на вариационния анализ. А именно:

  1. Средно- аритметична величина-
  1. Средно- стандартно отклонение-
  1. Коефициент на вариация-

КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО

Разглежда се ръстта при момичетата и момчетата от 1” б” клас:

Данни за ръстта( см) при 24 ученика

Таблица№ 2

Момичета

Момчета

Име, фамилия

Х см

Норматив по МЗ

Име, фамилия

Х см

Норматив по МЗ

1

Гергана Георгиева

124

124, 6

1

Александър Огнянов

127

125

2

Ирина Пенева

118

124, 6

2

Божидар Мънков

125

125

3

Йоана Трънкова

124

124, 6

3

Живко Костин

126

125

4

Магдалина Иванова

123

124, 6

4

Здравомир Дудев

132

125

5

Мариела Вълчева

126

124, 6

5

Иван Сухов

125

125

6

Мария Койчева

125

124, 6

6

Иван Стоянов

126

125

7

Мария Гюрова

130

124, 6

7

Калоян Коев

132

125

8

Мария Славчева

135

124, 6

8

Никола Енчев

121

125

9

Мария Пенева

116

124, 6

9

Станислав Коев

134

125

10

Мария Иванова

127

124, 6

10

Стилиан Герджиков

131

125

11

Стефани Стефанова

118

124, 6

11

Стилян Спасов

119

125

 

 

 

 

12

Теодор Георгиев

125

125

 

 

 

 

13

Христо Георгиев

124

125

 

 

 

 

 

Таблица за средно аритметична величина

Таблица№ 3

Момичета

Момчета

Име, фамилия

Х см

Х

Име, фамилия

Х см

Х

1

Гергана Георгиева

124

15376

1

Александър Огнянов

127

16129

2

Ирина Пенева

118

13924

2

Божидар Мънков

125

15625

3

Йоана Трънкова

124

15376

3

Живко Костин

126

15876

4

Магдалина Иванова

123

15129

4

Здравомир Дудев

132

17424

5

Мариела Вълчева

126

15876

5

Иван Сухов

125

15625

6

Мария Койчева

125

15625

6

Иван Стоянов

126

15876

7

Мария Гюрова

130

16900

7

Калоян Коев

132

17424

8

Мария Славчева

135

18225

8

Никола Енчев

121

14641

9

Мария Пенева

116

13456

9

Станислав Коев

134

17956

10

Мария Иванова

127

16129

10

Стилиан Герджиков

131

17161

11

Стефани Стефанова

118

113924

11

Стилян Спасов

119

14161

 

 

 

 

12

Теодор Георгиев

125

15625

 

 

 

 

13

Христо Георгиев

124

15376

Министерството на здравеопазването предлага 3 групи за оценка на физическо развитие:

ü       Оптимална група-

- Момичета от групата

След направените изследвания установих, че 2 момичета са над нормата, а 9 са в нормата.

-          Момчета в групата

При момчетата установих, че над нормата има 3 момчета, под нормата- 2 и на границата е само едно дете.

ü       Рискова група-

-          Момичета-

В нормата са 10 момичета, 1 момиче е на границата.

- Момчета-

Всички момчета са в нормата.

ü       Групата на деца с патологични отклонения-

Данни за теглото( кг)

Таблица№ 4

Момичета

Момчета

Име, фамилия

Х кг

Норматив по МЗ

Име, фамилия

Х см

Норматив по МЗ

1

Гергана Георгиева

24

25, 2

1

Александър Огнянов

25

25, 4

2

Ирина Пенева

19

25, 2

2

Божидар Мънков

26

25, 4

3

Йоана Трънкова

26

25, 2

3

Живко Костин

31

25, 4

4

Магдалина Иванова

24

25, 2

4

Здравомир Дудев

32

25, 4

5

Мариела Вълчева

28

25, 2

5

Иван Сухов

25

25, 4

6

Мария Койчева

26

25, 2

6

Иван Стоянов

28

25, 4

7

Мария Гюрова

30

25, 2

7

Калоян Коев

26

25, 4

8

Мария Славчева

31

25, 2

8

Никола Енчев

24

25, 4

9

Мария Пенева

19

25, 2

9

Станислав Коев

33

25, 4

10

Мария Иванова

31

25, 2

10

Стилиан Герджиков

41

25, 4

11

Стефани Стефанова

20

25, 2

11

Стилян Спасов

20

25, 4

 

 

 

 

12

Теодор Георгиев

26

25, 4

 

 

 

 

13

Христо Георгиев

25

25, 4

Данни за обиколка на гръден кош- момичета

Таблица№ 5

Име, фамилия

Пауза

Вдишване

Издишване

Х

Х

Х

Х

1

Гергана Георгиева

55

3025

62

3844

56

3136

2

Ирина Пенева

53

2809

57

3249

52

2704

3

Йоана Трънкова

62

3844

66

4356

62

3844

4

Магдалина Иванова

59

3481

63

3969

59

3481

5

Мариела Вълчева

58

3364

63

3969

57

3249

6

Мария Койчева

60

3600

64

4096

59

3481

7

Мария Гюрова

63

3969

66

4356

60

3600

8

Мария Славчева

64

4096

68

4624

63

3969

9

Мария Пенева

52

2704

54

2916

51

2601

10

Мария Иванова

62

3844

66

4356

60

3600

11

Стефани Стефанова

55

3025

59

3481

54

2916

Данни за обиколката на гръден кош- момчета

Таблица№

Име, фамилия

Пауза

Вдишване

Издишване

Х

Х

Х

Х

1

Александър Огнянов

58

3364

64

4096

60

3600

2

Божидар Мънков

54

2916

59

3481

54

2916

3

Живко Костин

67

4489

71

5041

66

4356

4

Здравомир Дудев

62

3844

66

4356

61

3721

5

Иван Сухов

57

3249

60

3600

57

3249

6

Иван Стоянов

61

3721

63

3969

61

3721

7

Калоян Коев

57

3249

63

3969

58

3364

8

Никола Енчев

57

3249

59

3481

57

3249

9

Станислав Коев

62

3844

66

4356

61

3721

10

Стилиан Герджиков

78

6084

80

6400

77

5929

11

Стилян Спасов

53

2809

60

3600

52

2704

12

Теодор Георгиев

60

3600

66

4356

59

3481

13

Христо Георгиев

57

3249

63

3969

56

3136

Данни за физическо развитие според нормативните таблици на МЗ

Таблица№

Момичета

Момчета

Показатели

Х

S

Показатели

Х

S

Ръст

124, 6

5, 5

Ръст

125, 0

6, 0

Тегло

25, 2

4,1

Тегло

25, 4

4, 2

Гр. об.- пауза

44, 5

2,4

Гр. об.- пауза

45, 7

2, 5

- вдишване

63, 5

4, 4

- вдишване

65, 2

4, 4

- издишване

57, 8

4, 1

- издишване

59, 2

4, 5

Количествен анализ на изследваните ученици

Таблица№ 8

Момичета

Момчета

Показатели

Х

S

Показатели

Х

S

Ръст

124, 1

5, 5

Ръст

126, 6

4, 4

Тегло

25, 2

4,5

Тегло

27, 8

2, 3

Гр. об.- пауза

58, 5

4, 2

Гр. об.- пауза

60, 2

6, 5

- вдишване

62, 5

4, 3

- вдишване

64, 6

5, 8

- издишване

57, 5

3,9

- издишване

59, 9

6, 2

Физическото развитие на детето може да се измерва и чрез метода на индексите на Пине. След направените изследвания установих, че:

ü       Много лошо физическо развитие имат 3 деца, от които 2 момчета и 1 момиче.

ü       Лошо физическо развитие имат 6 ученика, от тях 3 момичета и 3 момчета.

ü       Средно физическо развитие имат 10 първокласника, от които 5 момчета и 5 момичета.

ü       Добро физическо развитие имат 3 деца- 1 момче и 2 момичета.

ü       Много добро физическо развитие имат 2 момчета.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG