Home Психология Родители и ученици срещу агресията

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Родители и ученици срещу агресията ПДФ Печат Е-мейл

Водени от гражданската ни позиция да възпитаме децата на България,уверени в собствените си сили, достойни граждани на обществото ни с ясна личностна позиция, ние учениците,заедно с  родителите си,насочваме усилията си към организиране на “Училище за родители” с участието и на деца, където чрез тематични срещи, тренинги, радио и телевизионни предавания да формулираме проблемите в общуването между поколенията и да набелязваме конкретни действия за решаването им и че ще повишим поне с 15% обществената нетърпимост към насилието, страха, агресията и престъпността.

Чрез привличане на родителската общност към по-активно участие в процеса на възпитаване на младите хора да формираме умения за справяне със стреса и агресията в дома, в училище и извън него.

ОБОСНОВКА на проекта

До идеята за написването на този проект се достигна от загрижеността ни за срива на морални и хуманни ценности и затова, че насилието проникна в семейството и обществото ни и все повече ги руши. Родителите са единствените упълномощени с правото и възможността да научат децата как да се справят със своя гняв и агресивно поведение. Но за съжаление в повечето семейства това не се случва и мнозинството от децата, напротив, получават неуместни и незрели уроци в тази насока. Причината е, че голяма част от родителите също са били насочени погрешно как да изразяват гнева си, защото няма училище за родители, а има житейска академия, където обучението струва изключително скъпо – живота на децата.

Да научим децата да се справят с гнева си, да ги накараме да се чувстват истински обичани и подкрепяни, да ги насочим към вярната посока - това са само част от задачите, които трябва да решаваме, за да сме спокойни за утрешния им ден.

Не разглеждаме агресията само в негативен план. Познаваме постановката на известния психолог Пиер Дако “Съществувам значи съм агресивен”, но искаме да инициираме толерантност, търпимост и тактичност от страна на възрастните. Да ги научим да разбират децата, да разговарят на един и същи език с тях и да им вдъхнем повече увереност в техните усилия.

Ние, които сме дълбоко загрижени за своите по-малки братя и сестри, обичаме ги искрено и искаме най-доброто за тях, понякога се чувстваме безпомощни в света, толкова чужд на християнските ни ценности. И ако някой трябва да повлияе върху отношението на обществото към децата, това сме ние – онези от нас, които са загрижени и които се обединяват, за да кажат: “Стига толкова! Да изгоним от дома си разрушаващата ни агресия!”

Преди да насочим нашите усилия към този проект, в периода 20 октомври – 20 декември 2007 година проведохме анкета с 850 ученика от I до XII клас и техните родители. Целта на проведената анкета бе да се направи оценка поведението на учениците от гледна точка на тяхното личностно развитие и среда. Данните сочат следното: 29% от учениците и техните семейства имат сериозни проблеми в общуването помежду си. Това води до девиантни прояви, негативно отношение към учебния процес, безпричинни отсъствия и бягство от училище и дома. Тези тревожни факти са сигнална лампа, че някъде се греши и че трябва да бъдат предприети незабавни мерки за промяна.

Водени от гражданската ни позиция да възпитаме децата си уверени в собствените си сили, достойни граждани на обществото ни с ясна личностна позиция, ние родителите насочваме усилията си към организиране на “Училище за родители” с участието и на деца, където чрез тематични срещи да формулираме проблемите между поколенията и да набелязваме конкретни действия за решаването им.

Убедени сме, че при изпълнението на проекта ще получим отговор на въпросите, които ни вълнуват и ще можем да боравим с определен инструментариум от методи и похвати при разплитането на сложните казуси, предоставени от живота.

Това,което ни прави сигурни в успешното реализиране на проекта са дълбоко хуманните мотиви, които ни ръководят – живота,здравето, сигурността и бъдещето на децата. Убедени сме, че с подкрепата на нашите партньори ще повишим поне с 15% обществената нетърпимост към насилието, страха, агресията и престъпността. С подготовката и излъчването на ежеседмични телевизионни предавания по телевизия “BTV” и ежедневни радио предавания по радио “FM+” ще популяризираме идеите на проекта и ще направим съпричастни родители, учители и деца от цялата Пловдивска област – зрители и слушатели на посочените медии.

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:

  • Да сформиране училище за родители.
  • Да активизираме съзнанието на младите хора, техните родители и обществеността в град Добрич и селищата от региона към непримиримост с негативните прояви в семейството и обществото ни;
  • Да формираме умения за справяне с гнева и излизане от конфликтни ситуации между родители и деца;
  • Да се научим да разбираме децата си и да разговаряме на един и същ език с тях.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

I.   Да привлечем родителската общност за по-активно участие в процеса на възпитаване на младите хора и формиране на умения за справяне със стреса и агресията в дома и в училище.

II.  Да спомогнем за изясняване на недоразуменията, които възникват между поколенията поради грешки в общуването, чрез тематични предавания по двете водещи регионални медии: телевизия “BTV” и радио “FM+”;

III.  Да намалим стреса в дома и училище чрез повишаване информираността на родителите и учителите, чрез организиране на тренинги;

IV. Да формираме умения у учениците за правилно общуване с техните връстници и с по-възрастните чрез участие в клуб “Емпатия” и клуб “Гражданско образование”.

V. Да издадем сборник “Наръчник на родителя” – съдържащ конкретни, често срещани житейски казуси и вариянти за тяхното решение

ЦЕЛЕВА ГРУПА

Настоящият проект е насочен към приобщване на родителската общност в процеса на обучение и възпитание на децата и по-тясно сътрудничество с техните учители и възпитатели; към формиране умения за справяне с гнева и излизане от конфликтни ситуации между родители и деца.

ДЕТАЙЛНО ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

Дейности

Вид разход

Искани средства

От донорската организация (лв.)

Осигурени и собствени (лв.)

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ

1. Представяне на проекта

А. Подготовка и провеждане

Б. Кафе – пауза

30

50.05

2. Провеждане на срещи с родителската общност

А. Подготовка и провеждане

Б.Кафе-пауза

50

50.05

3.Диагностициране на децата от целевите групи – входно ниво

А. Изследване, отчитане и анализ

Б. Помощни материали

64.35

20

4. Радио предаване “Звънец”

А. Подготовка и провеждане

Б. Хонорар и осигуровки

В. Излъчване

57.50

50

5. Телевизионни предавания(4 броя)

А. Подготовка и провеждане Б.Хонорар и осигуровки

В. Излъчване

42.90

128.70

1250

6. Клуб “Емпатия”

А. Хонорари и осигуровки

Б. Материали

21.45

10

7. Клуб “Гражданско образование”

А. Хонорари и осигуровки

Б. Материали

21.45

10

8. Тренинг с родители

А. Хонорари и осигуровки

Б. Материали

21.45

20

9. Възнаграждения координатор и счетоводител

А. Хонорари Б.Осигуровки

130

39

Общо за месец Октомври

 

538.10

1528.80

МЕСЕЦ НОЕМВРИ

1. Радио предаване “Звънец”

А. Подготовка и провеждане

Б. Излъчване

42.90

50

2. Телевизионни предавания (4 бр.)

А. Подготовка и провеждане

Б. Излъчване

42.90

128.70

1250

3. Клуб “Емпатия”

А. Хонорари и осигуровки

Б.Материали

21.45

20

4. Клуб “Гражданско образование”

А. Хонорари и осигуровки

Б.Материали

21.45

20

5. Тренинг с родители

А. Хонорари и осигуровки

Б. Материали

28.60

20

6. Конкурс за детс. творч. “Аз говоря на един език с родителите си”

А. Подготовка и провеждане

Б. Награди

70

50.05

7. Възнаграждения координатор и счетоводител

А. Хонорари и Б.Осигуровки

130

39

Общо за месец Ноември

 

396.30

1538.75

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ

1. Радио предаване “Звънец”

А. Подготовка и провеждане

Б. Хонорари и осигуровки

В. Излъчване

42.90

50

2. Телевизионни предавания (4 бр.)

А. Подготовка и провеждане

Б. Хонорари и осигуровки

В. Излъчване

50.05

128.70

1250

3. Клуб “Емпатия”

А. Хонорари и осигуровки

Б. Материали

21.45

20

4. Клуб “Гражданско образование”

А. Хонорари и осигуровки

Б. Материали

21.45

20

5. Тренинг с родители

А. Хонорари и осигуровки

Б. Материали

21.45

10

6. Възнаграждения координатор и

счетоводител

А. Хонорари Б.Осигуровки

130

39

Общо за месец Декември

 

326.30

1478.70

МЕСЕЦ ЯНУАРИ

1. Радио предаване “Звънец”

А. Подготовка и провеждане

Б. Излъчване

50.05

50

2. Телевизионни предавания (4 бр.)

А. Подготовка и провеждане

Б. Излъчване

42.90

128.70

1250

3. Клуб “Емпатия”

А. Хонорари и осигуровки

Б. Материали

21.45

10

4. Клуб “Гражданско образование”

А. Хонорари и осигуровки

Б. Материали

21.45

10

5. Тренинг с родители

А. Хонорари и осигуровки

Б. Материали

35.75

10

6. Сборник “Наръчник за родителя”

А. Предпечат

Б. Печат

500

100

7.Диагностициране на децата от целевите групи – входно ниво

А. Изследване, отчитане и анализ

Б. Помощни материали

71.50

20

 

Общо за месец Януари

 

932.10

1558.70

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

Дейности

Място и време

Бюджет

Искана сума от донорската организация

Собствен и привлечен принос

1.

Представяне на проекта пред обществеността, медиите, колектива. Пресконференция

Мултимедийна зала – ФЕГ “Екзюпери”

м.Октомври

30

50.05

2.

Провеждане на родителски срещи

Класни стаи - ФЕГ “Екзюпери” м.Октомври

50

50.05

3.

Диагностициране на децата от целевите групи – входно и изходно ниво

ФЕГ “Екзюпери” - м.Октомври и м.Януари

175.85

4.

Радио предаване “Звънец”

Радио “FM+” – всеки ден

378.95

400

5.

Телевизионно предаване

Телевизия “BTV” – всяка седмица

364.65

11 029.60

6.

Клуб “Емпатия”

ФЕГ “Екзюпери” – всяка седмица

201.60

70

7.

Клуб “Гражданско образование”

ФЕГ “Екзюпери” – всяка седмица

201.60

70

8.

Сборник “Наръчник за родителя”

Предпечат – ФЕГ “Екзюпери”  печат – “Хермес” - м.Януари

500

100

 

 

 

 

 

9..

Конкурс за детско творчество “Аз говоря на един език с родителите си”

ФЕГ “Екзюпери” – м.Ноември

140

100.10

10..

Тренинги с родители

ФЕГ “Екзюпери” – всеки месец

237.35

60

11..

Възнаграждения координатор и счетоводител

Всеки месец

1352

ОБЩО:

3632

11 929.80

ПЛАН ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ

И ОЧАКВАНИ ИЗМЕРИМИ РЕЗУЛТАТИ

ДЕЙНОСТИ

Методи на измерване (количествени и качествени)

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

1.

Представяне на проекта Пресконференция

Анкета с родители и общественици – 75% знаят за проекта

Популяризиране на проекта пред обществеността, колектива и медиите

2.

Провеждане на срещи родителската общност

36 паралелки, 850 ученика и техните семейства

Запознаване на общността с идеите, целите и задачите на проекта, уточняване участниците в тренингите

3.

Диагностициране на децата от целевите групи – входно ниво

30 деца от двата клуба “Емпатия” и “Гражданско образование”

- психологически тестове

Установяване нивото на тревожност и готовност за справяне в сложни житейски ситуации

4.

Радио предаване “Звънец”

10 броя Слушателите на радио “FM+”

- открита линия за слушатели

Приобщаване към проблемите при възпитаването на децата в българското семейство и училище

5.

Телевизионни предавания

40 броя предавания. Промяна в зрителските нагласите по проблематиката на предававанията по ефирна телевизия “BTV”

Формиране на умения за справяне със стреса и излизане от комфликтни ситуации

6.

Клуб “Емпатия”

Участие на 15 ученика от IV,V,VI-ти клас

-участие в тренинги

Преодоляване на трудности и създаване на положителни нагласи към училище

7.

Клуб “Гражданско образование”

Участие на 15 ученика от VII, VIII,IX-ти клас

-участие в тренинги

Овладяване на техники за активна гражданска позиция и собствено мнение

8.

Сборник “Наръчник за родителя”

80 броя

- предоставяне на екземпляри в двете градски библиотеки, училищната библиотека и родителската общност

Разширяване познанията на родителската общност с варианти за решаване на сложни житейски казуси

9.

Диагностициране на децата – изходно ниво

30 деца от двата клуба “Емпатия” и “Гражданско образование”

-психологически тестове

Установяване нивото на тревожност и готовност за справяне в сложни житейски ситуации и отчитане на промените

10

Конкурс за детско творчество “Аз и моите родители”

Участие на 50 ученика от I – XII клас на ФЕГ “Екзюпери”  и училищата на град Пловдив

-стимули за изявените деца

Провокиране на детското творчество в тематиката на проекта в Пловдив и региона

11.

Тренинги с родители

80 родители на ученици от I – XII клас на ФЕГ “Екзюпери” -психологически тестове

Промяна в нагласите, толерантност и разбиране

ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ПРОЕКТА

Октомври 2007 – Януари 2008 година – четири месеца

РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТА ЩЕ БЪДЕ ВЪЗМОЖНО ЧРЕЗ ОБЕДИНЯВАНЕ УСИЛЯТА НА:

Екип и длъжностни характеристики

  • Психолози и педагози от ФЕГ “Екзюпери” .Тяхната роля ще бъде водеща при изпълнението на проекта. Чрез индивидуални и групови занимания в клуб “Емпатия” , клуб “Гражданско образование”, тренинги на родители, опирайки се на интерактивни методи и похвати те ще способстват за формиране на умения за справяне с гнева, агресията и излизане от конфликтни ситуации.
  • Специалисти и експерти: преподаватели от ВУЗ и специализирани институции; участието им ще се заключава във фасилитиране на групи;
  • Регионални медии: телевизия “BTV” и радио “FM+” – медийна подкрепа на всички етапи от проекта, популяризиране и активно участие в съвместни предавания;
  • Родители – да станат съпричастни към проекта и пряко да участват в дейностите, свободно да изразяват своето мнение, да дават препоръки и позитивно да подкрепят децата си в учебния процес;
  • Местна общественост – институционална подкрепа от Областна и Общинска управа на град Пловдив.

Планираните дейности ще бъдат провеждани в сградата на ФЕГ “Екзюпери” и студията на телевизия “BTV” и радио “FM+”.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG