Home Психология Професиограма и личен кариерен план

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Професиограма и личен кариерен план ПДФ Печат Е-мейл

Професиограма

1.Оператор на бродировъчна машина-номер на погрупата от НКП 8266,група-826 (Оператори на текстилни и шевни машини),семейство-82 (Оператори на машини и работници по монтаж на изделия),клас-8 (Оператори на машини,съоражения и транспортни средства).Лица,които управляват и контролират по стриктни предписания протичанито на производствени (технологични) процеси при инсталации,съоражения,машини,поточни линии.Към този клас се числят и водачите на сухопътни транспортни средства,селскостопански и други самоходни машини и моярците.

2.Като част от институции,служещи за покриване на нужди в държавата професията е част и от националното стопанство,като динамично развиваща се организационно-отраслова система.Допринася и за развитието на производствените фактори и производствените отношения в страната и чужбина.Мястото на операторите на бродировъчни машини на актуалния трудов пазар е сигурно и постоянно,тъй като конкуренцията в тази област не е голяма.А съществуващият недостиг на стоки от потребностите покрити с покупателна сила на населението и други институции утвръждават дадената професия като значение и място както на трудовия пазар така и в националното стопанство.

3.Упражняващите професия с шифър 8266 от НКП обикновенно работят във фирми с предмет на дейност-производство,внос,дистрибуция,продажба и доставка.Продуктт от труда на професията са текстилни изделия.

4.Самото наименование на професията-оператори на бродировъчни машини подсказва и нейните вид и характер.Ясно е,че след като се работи с машини,то труда е автоматизиран,но и от части ръчен при подготовката за работа с машината.Необходимо е минимум средно образование,като за предимство се смята техническото такова и владеенето на английски език , тъй като това е езикът, с който се управлява бродировъчния автомат.Характеризирайки труда на операторите не можем да пропуснем техните интелектуални(знания и умения за работа с текстил и мисловната дейност при програмирането на различните бродерии),творчески(подходът към производството) и физически(макар и в малка степен присъстват) дейности.

5.Други професии в семейството на операторите на текстилни и шевни машини са оператори на:машини за подготовка на  текстилни влакна,предачни машини ,бобинажни машини,тъкачни машини,плетачни машини за избелване,багрене,печатане,пакетиране и почистване на влакна, тъкани,кожа и изделия от тях,машини за обработка на кожа,машини в обувното и галантерийното производство.Актуалното състояние на професията е максимално подсигуренос тенденция да се раждат нови фирми занимаващи се с бродерии,както и да се развиват международните отношения в тази област.

6.Разпространението на професиите от семейството на операторите на текстилни и шевни машини не е голямо в сравнение с това на професиите в областта на новите технологии например.Но необходимостта предшествана от потребността на населението точно от този вид производство предполага и постоянната позиция на професията на пазара на труда.По-голяма част от фирмите с този предмет на дейност са и на международния пазар.Тенденциите са да се разширяват международните търговски отношения в перспектива.

7.Рботното време на операторите на бродировъчни машини е монотонно и по-често то е регламентираният в кодекса на труда 8-часов работен ден в 5-дневна работна седмица.Редовно се спазват почивките отредени за всички празници.Рботният терен обикновенно са големи цехове оборудвани с необходимите съоръжения.Предприятията в тази област се характеризират с изключително добра материална база.Професионалната среда на операторите на бродировъчни машини може да бъде различна в зависимост от обема на работата-в случай,че той не е голям операторът може да работи и сам макар това да се случва по-рядко.В процеса на работа бродировачите влизат в контакт и с колеги от други професии-моделиери,кроячи и дори шивачи.Работният процес на упражняващите тази професия не зависи от сезоните,той е постоянен през цялата година.

8.Операторите на бродировъчни машини като трудово възнаграждение в повечето случаивзимат минимум 800лв.  месечно,като в тях не са включени здравни и трудови осигуровки,които се поемат задължително от работодателите.Често работата извън работно време в случай,че продукцията на производство е спешна се заплаща в двоен размер.Работи се на постоянен трудов договор и възможността да се съчетае с друго работно място е минимална и почти нулева.

9.Упражняващите професията са подложени на силен шум предизвикан от работата на машината.Като предпазни средства се използват тапи за уши.Температурата в цеха се поддържа предимно умерена.Запрашеността на въздуха е по-скоро голяма,тъй като се работи с платове.Операторите напрягат не само слуха си ,но и зрението(работа  с игли).

10.Няма някакви по-специфични медицински изисквания за професията освен стандартното общо физическо здраве и издръжливост.Работната поза на операторите е променлива и това предполага,че не се натоварва определена част от тялото.Въпреки това изследванията показват,че напрежението в крайниците  и гърба е най-голямо.

11.Както повечето огроничения така и тук те са относителни-както по пол така и по възраст.С предимство са по-младите хора и в тази професия по-често са жени.

12.Професията е специфична и има своите нерагламентирани изисквания.Малко са хората,които действително се справят добре със задълженията си в областта.За да бъде един оператор добър в работата си задължително трябва да притежава добра памет и мислене,силно въображение и внимание,както и остра наблюдателност.

13.С предимство тук отново се отличават по-младите жени характеризиращи се с по-горните качества и черти.

14.Липсват професионални деформации.Наличието на такива би се появило едва след многогодишен опит в този бранш,вероятно в слуха,зрението и гръбначния стълб.

15.Съществуват няколко пътя за придобиване на професионална подготовка и квалификация и на професионална легитемност-центрове за обучение за работа с точно определени машини специфика начен на експлоатация.По-често те са вътрефирмени и не предлагат някакъв документ за заъвршен курс. Но отделните институции за професионално образование издават на завършилите удостоверение за правоспособност.

Личен кариерен план

Задачи на социалното и професионално развитие през различните възрастови периоди

Кариерното развитие е процес,който се разгръща в рамките на целия живот на човека.Той обхваща професиите,видовете работа и дейностите,както и заниманията през свободното време,които съответното лице си избира,също целите и приоритетите,които той си поставя през различните етапи от своето социално и професионално развитие.

Ползвайки труда на A.Chickering и R.Havignurst,1981 като първи период обособяваме краят на юношеството и младостта,като възрастовите граници са между 16 и 23 години.Характерни за този етап от човешкото развитие са достигнатата независимост и преминаването на индивида в общността на възрастните.В този период човекът получава своята диплома за завършено средно образование,но едновременно с това всеки има възможността да получи и други сертификати,удостоверения и дипломи за завършени курсове.В тази възраст хората се утвръждават и укрепват като личности,изграждат своята ценностна система и правят сериозни планове за бъдещето си.Имат ясна представа за това,което искат да им се случи и да постигнат,правят избор за ВУЗ или въобще дали да следват.Този период е периодът на планиране в бъдеще и динамично социално развитие на личността.

Нормално е след края на младостта в живота на всеки човек да настъпи и началото на зрелостта.И в най-добрия случай това се случва между 24 и 35 години.Това е периодът,в който човекът реализира плановете правени по-рано:създава семейство и гради кариера.Около изграждането на семейство обаче стоят и много други задачи,пред който индивидът се изправя в своето развитие.Да създадеш семейство е най-важното решение в живота на хората и затова изборът на партньор е и най-трудния и съществен,заемащ основно положение в социалното развитие на личността.Следват организацията на семейния живот и началото на родителските грижи.Като за да бъдеш по-добър родител имаш възможността на ред с изграждането на кариера да посещаваш и курсове за бъдещи родители.Този период се отличава с най-силно професионално развитие,човекът вече е намерил своето професионално средище и му остава само да надгражда и развива.

Преходът в зрелостта е периодът,в който хората правят ревизия на постигнатото, сравняват мечтите и плановете правени в периода на младостта и реализацията в началото на зрелостта.Това често кара истинки зрелия човек да осъзнае,че никога не може да спре да си развива,новите технологии  и перспективи,които се раждат всеки ден провокират неговото социално и професионално развитиеи ако той иска да е актуален във всяко отношение е длъжен да се адаптира към новостите.За съжаление обаче много изследвания показват,че именно в този период са най-честите случаи на разводи и провалени професии.Това показва даденият индивид не е успял да се адаптира към настъпилите промени както в семейните отношения така и в професионалното средище.Това е периодат между 36 и 45 години.

Между 46 и 57 години всеки човек като нормално биологично същество претърпява и доста промени,както жените така и мъжете.Това обикновенно изисква време за адаптация.Професионално успелият човек тук довежда своята кариера до най-силно развитие.Голяма част успяват дори да поставят началото на нова кариера,да се ориентират в друго професионално направление.Периодът на същинската зрелост се характеризира и с активно участие в социалния живот:участия в политически партии,в най-различни клубове с общи интереси,защита на определена позиция по актуален социален проблем на обществото и много други.

Преходът към края на зрелостта обхваща периода от 58 до 65 години.В този етап от своя живот индивидът трябва да се пенсионира,да приеме промените в социалните отношения и може би най-важното за този период да доближи връзките с децата и внуците си до идеалните.В този етап е добре човек да намери общност ,с която да има общи интереси също и да открие нови социални дейности и отговорности.Не бива да спира своята активност макар и вече пенсионирал се.Това е и периодат на почивка,хората на тази възраст често ходят на санаториуми и почивни станции на екскурзии и е добре,че се ползват с привилегии и отстъпки като пенсионери.

След 66 години човек навлиза в края на зрелостта.В този период най-напред стои здравната култура,енергийното състояние на индивида.Осъществяват се и нови социални контакти,голяма част биват настанени в старчески домове,където се запознават с други хора на тяхната възраст,споделят спомени.Деца и внуци им помогат за поддържане целостта и хармонията на духа и тялото.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG