Home Право Обекти на авторско право

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Обекти на авторско право ПДФ Печат Е-мейл

ІІ. Обекти на авторско право

5. Общи признаци на закриляните произведения

Определението създава на пръв поглед впечатление, че произведенията могат да бъдат три вида: 1) на литературата; 2) на изкуството и 3) на науката. Това обаче не е точно така, защото тези три посочени кръга фактически не се изключват взаимно, а нерядко се застъпват и частично припокриват. Примери за това изобилстват. Една монография е едновременно и произведение на литературата, и на науката. Един научно-популярен филм е едновременно произведение на филмовото изкуство и на науката.

Както се вижда от дефиницията, нашият закон съдържа критерия “творческа дейност”. Не е налице такава дейност тогава, когато някой копира чуждо произведение.

Изразни средства и форми на произведението

Начинът на изразяване на автора или иначе казано - изразното средство, това е начинът, по който се въздейства върху сетивата на зрителя, слушателя, читателя.

Правна закрила на заглавията на произведенията

В чуждестранната авторскоправна теория въпросът за заглавията е спорен. Според едни схващания заглавието е самостоятелен обект на авторско право.

6. Отделни видове произведения, закриляни от закона

А. Обща постановка

За оригинални (първични) произведения теорията счита тези, които са самостоятелни, за разлика от производните (вторичните), които се създават на основата на едно съществуващо отпреди това произведение.

Сборни произведения, за разлика от единичните, са тези, които включват две или повече произведения или материали. От своя страна сборните произведения биват поделяни на колективни и съставни в зависимост от това дали съставките се създават специално за случая, или са съществували преди това.

Едно друго деление, познато на теорията, е на индивидуални и съавторски.

Б. Оригинални (първични) произведения

1. Литературни произведения.

За такива авторското право счита тези произведения, които се изразяват чрез слово (на латински “литера” значи “буква”).

2. Музикални произведения.

Жанровите форми в музиката са твърде разнообразни и многобройни и не е необходимо да се изброяват.

3. Сценични произведения

Както показва самото наименование, това са произведения, чието основно предназначение е да бъдат изпълнени на сцена.

4. Произведения на изобразителното изкуство

Това са произведения, които се възприемат чрез зрението и се изразяват във форми, линии, багри, пластични фигури.

Г. Сборни произведения

Колективно произведение, ако можем да си послужим с формулировката на френския закон, защото нашият не го дефинира, е произведение, което се създава по инициатива на физическото или юридическото лице, което го издава и разпространява под свое ръководство и под свое име и в което личният творчески принос на различните автори, участващи в неговото създаване, се явява съставна част от общия труд и поради това е невъзможно да се признае на всеки от тях отделно право върху произведението като цяло.

7. Обекти, които не могат да се ползват от авторскоправна закрила

1. Нормативни и  индивидуални актове на държавни органи за управление, както и официалните им преводи.

Смисълът на тази разпоредба е съвсем ясен. Можем да си представим до какви абсурдни ситуации може да се стигне, ако се допусне използването или  изменението на нормативните актове да може да става само със съгласието на автора им. И кой е автор на тези актове, в чието създаване по правило участват много лица и органи? В това отношение теорията и законодателствата в другите страни са били винаги единодушни. Що се  отнася до това, кои точно актове се визират, думата има общата теория на правото.

2. Идеи и концепции

По този въпрос сред обществото се шири неразбиране.

3. Новини, факти, сведения и данни

Касае се всъщност за четири отделни категории, обединени от своята близост и еднакво третиране от страна на авторскоправното законодателство.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG