Home Право Дарение. Понятие. Видове. Отграничение от спонсорството. Сключване. Форма

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Дарение. Понятие. Видове. Отграничение от спонсорството. Сключване. Форма ПДФ Печат Е-мейл

Дарение. Понятие. Видове. Отграничение от спонсорството. Сключване. Форма.

Правна уредба - чл.225-227 ЗЗД; чл. 105 СК; чл.28-30 ЗН.

Понятие - дарението е съглашение (договор), с което дарителят отстъпва веднага

безвъзмездно някакво имущество, вещ или друго на дарения, който го приема.

Дарението е двустранна сделка, защото са налице две волеизявления. Следователно,

дарението е и договор. Дали този договор е двустранен или едностранен има спор. Но

повечето са на мнение, че този договор е двустранен, защото трябва да има волеизявления и

от двете страни, а дареният след като направи волеизявлението е задължен към дарителя да

му е признателен.

Дарението е съпроводено с тежест.

Дарението има елемент на двустранен договор, но няма икономически еквивалент.

Дарението е безвъзмезден договор, защото не се плаща цена или възнаграждение. Дарението

е каузален договор.

Дарението е комутативен договор, защото предаването на вещта е веднага и безвъзмездно.

Съгласно чл.226/3не е възможен предварителен договор за дарение.

За дарение на недвижими имот се изисква решение от Районен съд.

Сключване и форма.

Сключването на дарението изисква съвпадане на волеизявленията.

Форма:

7

♦♦♦  За недвижимите вещи, предмет на дарение формата е нотариален акт. За вещните

ограничени права върху вещи- също; ♦>  За движими вещи, формата е писмена, чрез нотариално заверени подписи. Тази форма

може да се избегне, ако просто се предаде вещта на дарения. Но ако законът изисква

форма с нотариално заверени подписи (за лека кола например) формата не се избягва; ♦I*  За ценни книжа, предмет на дарение се изисква спазването на надлежния ред за

прехвърлянето им; Чл.225 ЗЗД.

"С договорът за дарение дарителят отстъпва веднага и безвъзмездно нещо на дарения, който го приема."

Дарението на движими имущества трябва да стане в писмена форма с нотариално заверени подписи или чрез предаване, а на ценни книжа- по надлежния начин за прехвърлянето им. Дарението на бъдещо имущество е нищожно.

Нищожно е дарението, когато или мотивът, единствено поради който то е направено са противни на закона или на добрите нрави, а също и когато условията или тежестта са невъзможни.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG