Home Право Субекти (носители) на авторското право

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Субекти (носители) на авторското право ПДФ Печат Е-мейл

ІІІ. Субекти (носители) на авторското право

8. Понятие

В този смисъл понятията “субект” и “носител” на авторското право са равнозначни. В началото на глава първа бе посочено, че законът признава такива правомощия не само на автора, т.е. на лицето, което е създало произведението, но в определени случаи и на други лица - на негови правоприемници или пък на юридически лица.

Вторични носители на авторското право в този смисъл могат да бъдат всякакви лица и на практика такива стават обикновено различни юридически лица.

И така, според нашето законодателство първичен носител на авторското право може да бъде само физическо лице - авторът, или в някои точно определени случаи юридическо лице.

9. Някои особени случаи при определяне носителя на авторското право

А. Създаване на произведение от повече лица

Поначало творчеството е индивидуална дейност и затова най-често е в сила формулата “един автор - едно произведение”.

1. Две или повече лица да създадат произведение ??2съвместно, със съвместни творчески усилия.

2. Две или повече лица да създадат произведение колективно, което ще рече, че всеки е работил самостоятелно и е създал свое произведение, но всичко това е било с цел да се създаде едно общо, колективно произведение по инициатива на някое друго лице, което го издава под свое име.

Носител на авторското право върху него е съставителят, т.е. лицето, което е извършило подбора и подреждането, но тази дейност също може да се извърши съвместно от нови лица.

1. Съвместното създаване предполага произведението да е създадено в резултат на творческите усилия на две или повече лица.

2. При колективното създаване всеки остава автор на своя принос (стига да се касае за произведение по смисъла на ЗАПСП).

Б. Създаване на произведение в изпълнение на трудово правоотношение или по поръчка

Режимът на произведенията, създадени по трудово правоотношение, е изложен в чл.41 от ЗАПСП. В предишния ни закон този въпрос беше регламентиран много сложно и неясно. Основният принцип, възприет от нашето сегашно законодателство, е, че авторското право върху произведение, създадено в рамките на трудово правоотношение, принадлежи на автора, освен когато законът предвижда друго.

В. Други случаи

1. Авторското право върху сборници, антологии, библиографии, бази данни и др. под. принадлежи на лицето, което е извършило подбора или подреждането на включените произведения и/или материали, освен ако в договора е предвидено друго.

2. Авторското право върху произведенията на изобразителното изкуство и архитектурата принадлежи на лицето, което е създало произведението и в случаите, когато собствеността върху произведението принадлежи на друго лице.

3. Авторското право върху филми и други аудиовизуални произведения според нашия закон принадлежи на режисьора, сценариста и оператора; а при анимационните филми - и на художник-постановчика.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG