Home Право Опрощаване. Сливане

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Опрощаване. Сливане ПДФ Печат Е-мейл

Опрощаване. Сливане.

Правна уредба - чл. 108 и чл. 109 от ЗЗД.

Чл.108 " Задължението се опрощава, ако кредиторът се откаже от вземането си чрез договор

с длъжника."

Определение - опрощаването е договор между кредитор и длъжник по съществуващо

правоотношение, с което кредиторът се отказва от своето вземане.

Страни по договора са лицето, което прави волеизявлението (това е кредитора) и лицето, което е съгласно да му се прости (това е длъжника). Договорът за опрощаване изисква волеизявление и от двете страни, той е двустранна сделка по правило това е едностранен договор, защото задължение има само за кредитора, който се отказва от вземането. Има изключения, които правят опрощаването двустранен договор - напр. При саиза а§шгепсН , където съгласието на длъжника да предаде на кредитора е свързано със съгласието на длъжника да предаде на кредитора една вещ. Също така договорът за опрощаване не е синоним на дарението, защото опрощаването може да се извърши при някакво условие, при което се появява задължение за длъжника.

Накрая трябва да се спомене чл. 109 за двете презункции - задължението се смята за погасено, ако частният документ се намира у длъжника (необорима презункция), освен ако се докаже, че не му е върнат доброволно (оборима презункция).

Характеристика на опрощаването:

 1. Опрощаването е договор между кредитор и длъжник по съществуващо правоотношение,
  с който кредиторът се отказва от своето вземане.
 2. Опрощаването е двустранна сделка. Изисква се съгласието и на двете страни, то е
  договор -едностранен по правило, но може и да е двустранен.
 3. Опрощаването е каузален договор, т.е. има кауза, но таза кауза е много вариантна.

♦♦♦  Аштиз зо1уепс11, т.е. с опрощаването кредиторът да погаси едно свое задължение спрямо

длъжника (може и чрез прихващане на насрещни дългове). ♦I*  Аштш а§шгепс11, т.е. съгласието за опрощаване от страна на кредитора е свързано със

съгласието на длъжника да предаде някаква вещ на кредитора.

Сливане.

Сливането е съединение в едно и също лице на кредитор и длъжник. В резултат на сливането се погасява облиг. отношение. Условия за сливането.

 1. Да има валидно правоотношение със страни- кредитор (бащата) и длъжник(синът).
 2. Бащата почива, а синът е единствен наследник. При това положение облиг.отношение се
  парализира.

51

Аналогичното се получава при сливане на две ЮЛ, от които едното е длъжник на другото. Защо облиг. отношение се парализира?

 1. Ако обявеният за умрял се окаже жив, всичко трябва да му се върне.
 2. Ако се окаже, че приетото наследство е завещано на трето лице и то покаже завещанието,
  няма сливане.
 3. Ако наследникът откаже наследството.

Трябва да правим разлика от сливането на ЮЛ. Сливането на ЮЛ означава, че те престават да съществуват и въз основа на персоналният им субстрат се създава нова ЮЛ.

Тук сливане е налице, когато страните по едно облиг. отношение са кредитор и длъжник. И то е налице, когато едната страна почине, а другата се ви неин универсален правоприемник. Универсалното правоприемство означава, че правоприемникът получава всички права и задължения на праводателя.

Следователно длъжникът или кредиторът престават да съществуват. Облиг.отношение трябва да бъде прекратено и погасено. Особеното е, че това е парализиране на това правоотношение. Парализира се задължението за изпълнението. Защо се парализира задължението? - Напр. двама братя. Братът кредитор почива. Живият му дължи една сума пари. Облиг.отношение между тях се прекратява, но задължението да се плати се парализира, въпреки че този, на когото се дължи е починал. Защото има хипотеза при която починалият брат може да е направил завещание на едно трето лице. И изведнъж третото лице показва завещанието. И на него трябва да се изпълни - ето затова задължението при сливане се парализира.

 

WWW.POCHIVKA.ORG