Home Психология Портфолио на ученик

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Портфолио на ученик ПДФ Печат Е-мейл

Портфолиото представлява папка, в която са събрани постиженията на ученика (във вид на документи и материали) в различни аспекти: учебен, творчески, социален, комуникативен за определен период от време. За събирането им могат да помогнат учителят, родителят, библиотекарят, ресурсният учител, педагогическият съветник и т. н.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Портфолиото служи за самооценка (под формата на разсъждение, аргументация, обосновка) на собствения познавателен и творчески труд, базирана на самонаблюдение (рефлексия) на собствената дейност.

(Рефлексия - думата идва от латинската дума reflexio, което означава "отражение", "обръщане назад". Рефлексията е самоанализ на собствените мисли и преживявания. Това е процес, при който човек опознава своите вътрешни психически състояния. Индивидът размишлява върху онова, което се случва в неговото съзнание.)

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПОРТФОЛИОТО

Учителят разработва:

=> Задания на учениците за подбор на материалите - не какво да включат в портфолиото си, а по кои параметри да осъществяват подбора;

=> Анкети за родителите - попълват се преди презентацията;

=> Анкети за експертите - попълват се при презентацията;

=> Критерии за оценка.

Ученикът избира и включва в "досието си "самостоятелни работи:

=> От учебния час: контролни работи, тестове, съчинения и др.;

=> Домашни работи;

=> Извънкласни работи: проекти, реферати, доклади и др.

ОФОРМЛЕНИЕ НА ПОРТФОЛИОТО

1. Титулна страница

=> Наименование на портфолиото (Например: „Уча се да създавам текст във втори клас”, „Събиране и изваждане на числата до 100” или просто „Портфолио”);

=>Име (на ученика);

=> Учебен предмет;

=> Време на изпълнение (кога е започнал и кога е приключил);

=> Име на учителя;

2. Съдържание

=> Кратка история на успехите на ученика (собствените) по учебната дисциплина
(около 3 стр., пише се от учителя);

--- С какво се справя лесно?

--- Какво го затруднява?

--- В какво се изразява срещаната от него трудност?

3. Параметри на портфолиото – води се от името на детето. (Например: домашните работи, които най-много харесвам; писмени работи, създавани училище, в които съм се старал най-много; тестове, в които съм показал отлични резултати, самопроверки, в които съм показал, че знам много; самостоятелни работи от началото, средата и края на отчитания период; работи от учебната тетрадка, които преценявам, че са най-добри; работа от учебника и уроците, които най-много са ми харесали; писмени работи от часовете по ЗИП)

4. Критерии за оценяване – уточняват се съвместно с ученика и учителя.

Ето няколко примерни критерии:

=> Критерии, свързани с оформлението на портфолиото:

--- оригиналност при оформлението на папката;

--- съответствие на оформлението с тематиката;

--- степен на помощ от страна на родителите;

=> Критерии, свързани със съдържанието на подбрания материал:

--- връзка на съдържанието с тематиката;

--- подбор на най-добрите постижения на детето;

--- материалите да създават реална представа за възможностите на детето.

=> Критерии относно качеството на подбрания материал:

--- красиво и чисто написани;

--- подредбата на задачите в тетрадката да е спазена;

--- да се ползва помощен лист или определено място в тетрадката;

--- оцветяването да се прави само с цветни моливи.

5. Записи, доклади, домашни работи

--- 8 работи (в краен случай от 4 различни раздела или теми);

--- 1 пример, илюстриращ оригиналността на мисленето;

--- 1 пример на няколко различни подходи към решаването на дадена задача.

6. Контролни работи, самостоятелни работи

--- 5 работи по най-малко 3 теми;

--- поне 1 за демонстрация на собствения подход към поправката на грешки и корекция на собственото разбиране.

7. Тестове - 4 различни теста

8. Използване на информационни технологии - 2 примера за работа по проект и за работа върху програмен учебен материал

9. Групов проект (детайлно описание на собствения принос)

10. Любима работа - защо?

11. Писмена оценка на родители (или рецензенти)

ПРИНЦИПИ НА РАБОТА

=> Самооценка на резултатите от собствената учебна дейност;

=> Системност и регулярност на самомониторинга (на основата на подбрани интересни и представителни /репрезентативни/ от гледна точка на ученика продукти на образователна дейност, които са оформени в определена структура, анализирани, коригирани, обяснени в кратък писмен коментар, оценени);

=> Структуриране на материалите - логичност и лаконичност на коментарите (писмените пояснения);

=> Акуратност и естетичност на оформлението;

=>Цялостност, тематична завършеност, прегледност и обоснованост на материалите;

КОМЕНТАР

=> Каква работа осъществихте при подбора на материалите?

=> С какво се справихте по-лесно и какво ви затрудни?

=> Има ли нещо, което не можахте да включите в портфолиото?

=> Разполагахте ли с образец (с опора)?

=> Как организирахте информацията?

=> Можахте ли да преформулирате проблема (задачата) с по-прости думи?

=> Кои думи се оказаха най-значими? Защо?

=> Доколко новата формулировка се оказа по-рационална?

=> Какви въпроси засегна задачата?

=> Можете ли да формулирате задача (проблем), близка до тази на портфолиото?

=> Кое най-много ви затрудни?

=> Какво ново научихте?

=> Можете ли да посочите жизнена ситуация, в която наученото при решението на дадената задача?

=> Това единствено възможното решение (отговор) ли е?

=> Какво ви хареса (или не ви хареса) при работата е сътрудничество?

=> Работата ви върху портфолиото беше ли полезна с нещо по дадената учебна дисциплина?

АНКЕТА ЗА РОДИТЕЛЯ

Ето няколко примерни въпроси:

=> Какво беше първото ви впечатление?

=> Какво породи у вас удивление е коментарите на ученика?

=> Какво ви накара да се гордеете?

=> Какво може да направите, за да помогнете на своето дете ( на ученика)?

=> В каква степен акуратно и логично е организиран материалът?

=> Колко често се консултираше с вас?

=> Какви допълнителни работи (материали, технологии) e използвал?

АНКЕТА ЗА ЕКСПЕРТА (примерни въпроси):

=> Какво Ви е първото впечатление от използваната технология?

=> Смятате ли, че материалът е организиран акуратно и логично?

=> Какви препоръки можете да дадете относно по-нататъшната работа на ученика?

=> Препоръки: (място за препоръки).

Защо да създадем и използваме работно портфолио?

март 16th, 2008 · Няма коментари · Кариера

1. Привлича вниманието върху ключови елементи от автобиографията ви.

Още от малки знае, че “кажи и покажи” е по-добре от “кажи”. Когато правите изказване за себе си по време на интервюто ще направите отлично впечатление ако подплатите думите си с “физическо” доказателство. Например: “В университета ми вървеше иконокиката и аз я изучавах с интерес през 2006 спечелих награда за най-добра дипломна работа по икономика от университета … ето тук може да видите копие.” Така интервюиращия е заинтригуван и вижда, че не говорите празни приказки.

2. Портфолиото изгражда логически връзки.

Всеки документ от вашето портфолио поставя основите на един мост между вас и работодателя. То трябва да бъде фокусирано и да ви представя в най-добрата светлина за съответната позиция.

3. Портфолиото добавя достоверност.

Още в самото начало вие показвате, че сте организиран и мотивиран кандидат. Думите ви са подпалтени с документи и препоръки от мениджъри на предишни длъжности, дипломи, сертификати, международни участия.

Какво е CV?

Думата “Curriculum Vitae” буквално преведена означава “История на живота”. Обикновено се съкращава на CV, а не “cv” или “c.v.”. Вашето CV е важен документ, който може да реализира мечтите ви за развитие в определена област, по-добра заплата, по-висока длъжност и прочее. Следователно вашето CV трядва да съдържа възможно най-доброто от вас и вашата биография.

В наши дни работодателите получават стотици CV-та за различни позиции и е добре вашето да се откроява поне малко от всички останали ако искате да бъдете забелязани. Добрата новина е, че повечето хора просто не знаят как да създадат този документ или не отделят необходимото време и ресурси, за да го изготвят както трябва. Това е нещо като да караш колело – умение, което се придобива с времето и с тренировки и практика.

Тук ще научиш как се прави това.

Как CV-то ни работи за нас?

март 20th, 2008 · Няма коментари · Кариера

Основната цел на CV-то е да ни спечели интервю. Добре написаното CV почти винаги заинтригува вниманието на работодателя и ще ви гарантира интервю. Добре издържаното CV продължава да работи и по време на интервюто, тъй като ще ви помогне да насочите вниманието на интервюиращия към положителните ви качества.

Едно добро CV ще продължи да работи за вас дори и след като е минало интервюто. То ще е единственият начин за допълнителни контакти с вас, ако например сте одобрени за второ интервю. Преди да ви направят предложение за работа ще го прочетат още веднъж и вероятно копия от него ще бъдат изпратени до човешки ресурси в съответната компания или до изпълнителните директори за одобрение.

CV-то до известна степен може да повлияе и на възнаграждението ако успеете да отразите стойността си в изготвянето му. Например видът на хартията, шрифта и други подобни.

Не спестявайте време за подготовка на вашето CV. Това не е загубено време, а инвестиция, която има материално измерение.

8 въпроса, на които трябва да си отговорим преди да започнем подготовката на CV-то си.

март 20th, 2008 · 2 Коментара · Кариера

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG