Home Психология Педагогическа диагностика

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Педагогическа диагностика ПДФ Печат Е-мейл

Педагого-психологическа диагностика на урок

Бих искал да разгледам учебния час от гледан точка на педагого-психологическата диагностика. И да обарна внимание колко важно и полезно би било да се съообрази разпределението на учебния час с педагого-психологическата диагностика. Преди да започна да разглеждам темата, е необходимо да поясня що е това педагого-психологическа диагностика.

Понятието “диагностика” (гр. diagnosis) в превод е опознаване, решение, заключение. Какви са предметите и задачите на “диагностиката”?
Диагностичната дейност е понятие, с което се обозначават подходи, с които се анкетира, наблюдава, интерпретира и се съобщават резултати, както и да се дават предположения и оценка за бъдещи такива. За да се постигне тази цел, се изработват методики, стратегии, подходи, към които се отправят и изискванията за – максимални обективност, надежност, валидност.

Обективност: независимост както в методите, така и в резултатите, затова и тя бива- обективност на провеждането, оценяването, оценката, на изводите и т.н.
Надежност: повторение на извършваното изследване/опит и т.н.
Валидност. Валидността бива content validity, constuct validity, concurent calidity. Или иначе казано- съдържателна, конструктната, критериалната валидност.
Наличието и съвкупността на всеки един от тези елементи трябва да доведе до коректност.

Тоест диагностиката е теоретична система, която включва в себе си правила и методи за получаване и анализ на информация.
Да разгледаме същността и значението на “педагого-психологическтата диагностика”, като понятие е с подчертан интерградивен характер.
Бих искал да цитирам проф. д-р Г. Бижков, който  споменава следното: “..От историческото развитие е ясно, че както психологическата, така и педагогическата диагностика имат идентична история, общи методологически и процесуални подходи и методи, използват едни и същи процедури за стандартизация на използваните от тях диагностични методи, например тестове. Докато педагогическтата диагностика се занимава с установяване, измерване и оценка на явления и процеси с подчертан педагогически характер, то психодиагностиката “диагностицира” психическото развитие на отделните лица, най-вече техните индивидуални различия.”

Като изяснихме  основните понятия,  бихме могли да преминем към същността на темата “Педагого-психологическа диагностика на урок”.
Основната идея във всеки един урок (в детска градина, училище, така и в колеж, университет), теоретично би трябвало да е насочена към образователни и възпитателни методики на преподаване, които като краен резултат да са положителен формиращ фактор на цялото общество и на индивидът, като частно лице. Но неспазването, несъблюдаването води винаги като краен резултат до отрицателни последици.

Анализ на урока

Анализът трябва  да се извършва диференцирано в конкретността на целите и задачите, които са заложени като крайна цел в него- реално как стоят нещата, причините за това и анализ на евентуалното развитие.
Той в своята същност той разбива цялото на множество малки части, които изучава поотделно, за да разбере какво е то по характер и съдържание. Това се извършва посредством определени средства и методи използвани при анализ.И в този случай, ние ще разглеждаме урокът като цяло, изградено от по-малки елементи, като всеки е зависим от другите.

И тук да поясним две важни понятия- "обект" и "предмет" на педагого-психологическият анализ.Ще се възползвам от формулировките, които дава проф. Бижков в лекциите си, за да станат най-ясни и обяснени от човек, за когото са практика, а не единствено теоретични познания.
"Обектът на педагого-психологическият анализ е - взаимоотношенията преподавател-ученици, като в това се включва тяхното обучение, възпитание и междуличностнови отношения.
Предметът на педагого-психологическият анализ е – анализ на подготовката, организацията, провеждането, съдържанието и резултатите от тази дейност.."
Анализът на всичко това ни дава основание да твърдим, че разглеждането на темата винаги трябва да се прави с уговорката за нейната сложност.

Възможности и очаквани резултати

Една от чертите на педагого-психологическата диагностика е повишаването на нивото на преподаване, както и негавата ефективност.

Резултатите от педагого-психологическият анализ не може да се придобият по административен начин- чрез нанесени вече оценки от писмени и устни изпитвания.
И тук е ролята на педагого-психологическтата диагностика. Както вече пояснихме, тя има конкретни фактори, които разглежда:
- взаимоотношенията преподавател-ученици
- преподаването като дейност
- възпитанието като дейност
- междуличностнови отношения
- анализ на подготовката на урока
- организацията му
- провеждането
- съдържанието и резултатите

Докато се извършва педагого-психологическата диагностика обаче е неиминуемо самата дейност да породи несигурност, страх може би и безпокойство в преподавателят, който попада от ролятат на оценяващ в оценяван, за това- доколко ще е обективна, независима. Теоретично поставена самата идея за педагого-психологическа диагностика изключва тази възможност. Ако тя се извършва от компетентни специалисти, зиключва и чисто човешкият елемент, който би могъл да рефлектира върху обективността, надежността на анализа.
Също така ще си позволя да добавя и следното. Идеята за педагого-психологическа диагностика изключва тази възможност и защото тя е създадена и би трябвало да се практикува с цел анализът на урока да спомогне преди всичкоза един по-добър учебен процес. Да насърчи, да помогне, ако има проблем. Или иначе казано- да установи слабостите на преподаване и/или да насърчи цялостното професионално развитие на преподавателят. Т.е. една по-добра квалификация на преподавателите.
Тези положителни перспективи за преподавателите са и основата на перспективите с положителен знак и за самите учиници/студенти.
Методи при педагого-психологическа диагностика на урок

Методите, които се използват за анализ на даден урок са изградени на различни теоретични основи и за да се прилагат правилно е крайно необходимо тяхното добро познаване. Някои използвани в практиката методи, както и наложени в нея са - метод на Medley и Mitzel, FIAC, A. Bellack, динамична система на Оливър/Шейвър и т.н.

В заключение бих искал да кажа колко е важно преподавателя да съобразява учебния час с методите на педагого-психологическата диагностика за да повиши ефикасността на преподаването си.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG