Home Право Римско частно право- Първични (оригинерни) способи за придобиване на право на собственост

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Римско частно право- Първични (оригинерни) способи за придобиване на право на собственост ПДФ Печат Е-мейл

Първични (оригинерни) способи за придобиване на право на собственост
Начините за придобиване на право на собственост се делят на две основни групи, според това дали собственикът придобива чрез свое действие върху вещта, или на основата на правоотношения с друг правен субект, който е бил собственик преди реализацията на отчуждителната сделка.
1) Същност на първичните или оригинерни способи
Тези, при които правото на собственост на приобретателя не се извежда от правото на собственост на друго лице (окупация на безстопанствена вещ).

2) Видове първични способи

>> Окупация
Установяване на владение върху една безстопанствена вещ в момента на завладяването й, която не е имала собственик или е изоставена от него.
>> Узукапия (придобиване по давност)
Притежаваната в момента от друго лице вещ, върху която правният субект установява владение с цел да я присвои. В случая е определен кратък срок, в който собственикът е можел да се опита да защити своето право чрез иск. Ако не го направел, губел правото на собственост върху вещта.
>> Откриване на съкровище
За съкровище се е считала всякаква вещ или ценност, скрита толкова отдавна, че собственикът й по никакъв начин не може да бъде открит. Отначало не е уреден въпросът как се процедира с вещ, открита в чужд имот, но Юстиниановото право го решава с делба между собственика на имота и субекта, който е намерил съкровището.
>> Чрез преработване и сливане
Възниква в следствие на прилагането на определен труд върху вещта (в този случай вещта се придобива, като се дължи стойността й) и чрез прибавяне на вещи (собственикът на главната вещ остава собственик и на прибавената срещу обезщетение, а ако вещите са равностойни се учредява съсобственост).
Придобиване на право на собственост - казуси и становища

1) Дереликция и намиране на вещ

>> Яволен: Която и да е вещ, извадена от морето, става собственост на онзи, който я е извадил, едва когато собственикът е започнал да я счита за изоставена.

>> Улпиан: Нека следователно видим дали отговаря за кражба онзи, който е намерил една вещ, за която не знае чия собственост е, но я вземе, за да я предаде при поискване или при доказване на правото на собственост. Аз не считам, че той носи такава отговорност. Повечето хора дават обяснение, че са намерили една вещ и биха я върнали при поискване. Така те показват, че не са действали с намерението да откраднат.

Но какво би станало, ако някой поиска т.нар. възнаграждение за намирането на вещта? Той също не може да се приеме за крадец, въпреки че претендира нещо, което противоречи на благоприличието.

2) Намиране на съкровище
>> Паул: Съкровището представлява отдавна отделени пари, за които няма спомен, така че те повече нямат собственик. Така онова, което не принадлежи на никой друг, става собственост на онзи, който го е открил. Ако обаче някой от алчност или от страх, или за запазване е заровил нещо за съхранение в земята, няма съкровище. То може да бъде обект на кражба.
>> Паул: Нераций и Прокул казват, че владение може да се придобие и solo animo, ако не се предхожда от naturalis possessio. Следователно, ако знам, че в моя имот има заровено съкровище, ще започна да владея незабавно, доколкото имам намерение да владея, защото намерението да се владее допълва онова, което липсва на naturalis possessio. Не е правилно, между другото, онова, което считат Брут и Манилий, че който придобие по давност недвижим имот, придобива по давност и съкровището, макар и да не е знаел, че то е заровено в имота. Който не знае нищо за съкровището, не го владее, дори и да владее имота. Но дори и да знае за съществуването на съкровище, той не може да го придобие по давност, защото знае, че става дума за чужда вещ. Някои считат за по-правилно схващането на Сабин, според което някой, който е научил за съкровището, придобива владение едва с преместването му, защото не е в наша власт. Аз съм съгласен с това.

> Сцевола: Някой е купил от настойника на пупил къща и е довел занаятчия, за да я ремонтира. Той намира там пари. Пита се на кого трябва да принадлежат те. Отговорих, че ако те не са били съкровище, а са изгубени или собственикът им не ги е взел със себе си погрешка, те ще продължат да принадлежат на досегашния си собственик.

 

WWW.POCHIVKA.ORG