Home Право Солидарност и неделимост

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Солидарност и неделимост ПДФ Печат Е-мейл

Солидарност и неделимост.

Правна уредба- чл. 121-127 от ЗЗД. Солидарността бива активна и пасивна.

Активна - няколко лица могат да искат от длъжника една и съща престация. Това означава, че всеки един кредитор можа да иска цялата престация от длъжника.

Активната солидарност няма голяма приложимост. За нея няма правна уредба.

Пасивната солидарност има голямо приложение. Правната уредба е от чл.121 до 127 включително.

Определение за пасивна солидарност -когато няколко лица дължат една и съща по естеството си делима престация по такъв начин, че кредиторът може да я иска изцяло от всеки един от солидарните длъжници, но изпълнението на един от тях погасява целият дълг и освобождава всички останали длъжници, налице е солидарна пасивна отговорност.

Характерни особеност на пасивната солидарност.

Дължи се една престация от 12 000 000лв. от А, Б и В на кредитора К. С други думи А и Б и В дължат една и съща престация - 12 000 000лв. Има няколко облиг. връзки - на А с К, на Б с К и на В с К. Те са няколко, но имат един и същ предмет - 12 000 000лв. Действие на солидарността. I. Главни действия.

1. Обективни действия:

♦♦♦  Всеки длъжник отговаря за целия дълг;

♦♦♦  Изпълнението на дълга от един от длъжниците освобождава другите длъжници; ♦♦♦  Всеки длъжник може да прави общите възражения по дълга - напр.дали е погасен по давност, нищожност на договора, унищожаемост.

2. относителни субективни действия:

♦♦♦   отделна отговорност на всеки един длъжник. Кредиторът може да поиска изпълнение от А, но може да поиска изпълнение и от Б или В, ако не се удовлетвори.

♦♦♦  Има възможност за лични възражения. За определен длъжник може да има опрощаване -той прави възражение. Личните възражения са за: грешка, измама, заплаха, крайна нужда.

**» Някои юрид. факти настъпват само за един от длъжниците. Напр. Когато няма срок за изпълнение, то става изискуемо след подаването на покана. Щом поканата е отправена до А, не се отнася до Б и В. Също така евентуалното съдебно решение ще има действие само по отношение на осъденият длъжник.

Заключение:

 1. кредиторът може да предяви иск по своя преценка спрямо който и да било длъжник.
  Длъжникът, който погасява целия дълг, погасява задължението на останалите длъжници.
 2. Всеки платил целия дълг, солидарен длъжник се суброгира в правата на кредитор и може
  да иска от останалите солидарни длъжници приспадащата им се част.

Солидарност - Разделността на дълговете не е практична, изгодна и благоприятна за кредитора, защото ако има разделност на длъжниците той следва да търси изпълнение от всички тях, което е неудобно. Ето защо законът е предвидил т.нар. пасивна солидарност.

В исторически план е позната и активната солидарност. Тя може да възникне от договор. Защото ще изследваме първо нея. Характерно за активната солидарност, т.е. солидарността на кредиторите е, че един дълг се дължи на повече от един кредитори. Като всеки един от кредитори може да предяви иск срещу длъжника и всеки кредитор може да получи цялото изпълнение. Всеки кредитор е мандатьор. И веднъж получил цялото изпълнение този кредитор ще го раздели съобразно частите на останалите кредитори. Това трябва да е уговорено в договора.

Практическа приложимост на активната солидарност почти няма. Тя се явява излишна, защото ако трябва няколко лица   да съберат едно нещо те ще сключат договор за поръчка с един и той ще получи цялото изпълнение.

Пасивна солидарност.

5

При пасивната солидарност са налице двама или повече длъжника, които отговарят за един и същ дълг пред кредитора, който може да иска от всеки длъжник по своя преценка изпълнението на цялото задължение. Характеристика на пасивната солидарност:

 1. налице са множество длъжници и оттам множество облиг. връзки между тях и кредитора;
 2. предмет на всяко облиг. връзка е едно и също задължение;
 3. кредиторът може да иска изпълнението на целия дълг от който и да е от солидарните
  длъжници. Получил веднъж цялото изпълнение кредиторът не може да иска изпълнение
  от другите, защото е погасено правоотношението.

Последицата, ако един длъжник е платил дълга е суброгация. Платилият солидарен длъжник се суброгира в правата на удовлетворения кредитор( в чл. 127 намираме една оборима презункция.- платилият солидарен длъжник ще иска от другите части. Оборимата презункция - е равна част. Ако няма принцип за равенство платилият ще иска от всеки приспадащата му се част, но това е включено в договора.

Защо платилият солидарен длъжник се суброгира в правата на удовлетворения кредитор? -Защото суброгацията дава право да се ползват обезпеченията на кредитора. Възможно е този дълг да е обезпечен с залог, ипотека и то заложени не от длъжника, а от трето лице. И в такъв случай платилият длъжник може да заведе иск в съда за принудително изпълнение срещу обезпеченията. Действия на пасивната солидарност:

1. главни действия - те включват основните действия, защото всеки длъжник дължи една и
съща престация и всеки, който престира цялото се суброгира в правата на кредитора.
Всеки длъжник може да направи общите възражения за дълга.

♦♦♦  Недействителност на правоотношението;

♦♦♦  За позоваване на изтекла погасителна давност;

2. Субективни главни действия - никой солидарен длъжник не може да възрази защо срещу
него е направен иска, но може да направи личните си възражения за забава на кредитора,
за правото на задържане. Когато дългът погне по вина на един длъжник другите могат да
направят възражение, че те не са виновни.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG