Home Право Делегация

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Делегация ПДФ Печат Е-мейл

Делегация.

Делегацията е волеизявление на едно лице, наречено делегнат, което нарежда на друго лице, наречено делегат да престира нещо на трето лице, наречено делегатор.

Разграничение на делегацията от новацията.

При обективна новация няма делегация. Когато новацията е субективна е възможно да се замени длъжник или кредитор с делегация.

При новацията винаги има погасяване на стар дълг, а при делегацията след волеизявлението възниква задължение за плащане.

Пример за делегация - В кооперацията избират делегати, за да участват в една конференция. Тези, които избират се наричат делеганти. Избраните се наричат делегати. Делегатите се задължават да престират нещо на делегаторите. Видове делегация:

1. делегация за плащане. Нарежда се на делегата да плати една сума на делегатора. Пример
за делегация на плащане е чека.

2. Делегация за задължаване. Да се престира нещо. Делегатът се задължава, не плаща.
При новацията няма делегация за плащане.

Обща правна уредба в ЗЗД няма. Днес тя има практично значение главно при ценните книжа. Анализ:

  1. Делегацията е абстрактна сделка;
  2. Има приложно поле при лица, които са свързани помежду си с облигационни връзки;
    Най-често делегантът е кредитор на делегата и длъжник на делегатора.

Видове делегация:

1. Делегация на плащане- чрез нареждане делегантът (имащ влог в банката) нарежда на
делегата (банката) да плати на делегатора (приносителя на чека).

2. Делегация на задължаване - на делегатът се заповядва да се задължи на делегатора.
Тя от своя страна бива:

♦♦♦  Активна - ако кредиторът нареди на своя длъжник да се задължи на делегатора. Като с поемане на задължението длъжникът - делегант се освобождава от задължение. Това е

50

субективна активна новация. Следователно, субективната делегация за плащане е активна субективна новация с нов кредитор - делегатора.

♦♦♦  Пасивна делегация - при нея длъжникът по едно правоотношение нарежда на свой длъжник да се задължи пред кредитора. Това волеизявление следва да бъде прието от кредитора. Следователно, тук делегантът ще бъде длъжника по първото правоотношение, делегат е неговия длъжник, а делегатор е кредиторът на длъжника по първото правоотношение. Променя се длъжника - пасивна субективна новация. Делегация между необвързани лица. - Не се изисква предварителна обвързаност между страните. Защо пък делегантът да нареди на делегата? - Най-често с оглед на техните вътрешни отношения. Тази връзка наричаме валутно правоотношение. То следователно разкрива правната връзка между делеганта и делегатаря. А защо делегата получава нареждане от делеганта? - това правоотношение наричаме правоотношение по покритието. Технически можем да приемем по-лесно самата технология. Ние избираме делегатите. Те като са избрани от нас са задължени пред нас. И затова те са длъжни да изпълняват нашите нареждания на конгреса.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG