Home Право ТЕРИТОРИАЛНО МОРЕ И ПРИЛЕЖАЩА ЗОНА

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ТЕРИТОРИАЛНО МОРЕ И ПРИЛЕЖАЩА ЗОНА ПДФ Печат Е-мейл

ТЕРИТОРИАЛНО  МОРЕ  И  ПРИЛЕЖАЩА ЗОНА

Правния статут на териториалното море и прилежащата зона се определя от Конвенцията на ООН по морско право 1982.Според конвенцията ширината на териториалното море не може да надхвърля 12 мили измервани от изходните линии.Конввенцията определя различните видове изходни линии - при устия на реки , заливи , рифове и т.н.В териториалното море крайбрежната държава упражнява своя суверинитет така както върху своята сухоземна територия и вътрешни води

Корабите на всички държави имат право на мирно преминаване през териториалното море. Преминаването е мирно когато не се нарушава  добрия ред и сигурността на крайбрежната държава. Мирното преминаване се счита за нарушено ако кораб се занимава с една от следните дейности:

1)    заплашва или употребява сила срещу суверенитета и териториалната цялост или политическата независимост на крайбрежната държава.

2)    извършва учения или маневри с оръжия от всякакъв вид.

3)    събира информация във вреда на отбраната или сигурността на  крайбрежната държава.

4)    извършва пропаганда целяща да засегне отбраната или сигурността на крайбрежната държава.

5)    излитане,кацане или приемане на борда на въздухоплавателни средства и военни съоръжения.

6)    товари, разтоварва товари, валута или лица в противоречие със законите и правилата на крайбрежната държава.

7)    извършва умишлено замърсяване.

8)    извършва риболовна дейност.

9)    извършва научноизследователска дейност или хидрографски наблюдения.

10)      действа за да  предизвиква смущения в системата  за съобщения и други инсталации.

11) извършва друга дейност която не е непосредствено  свързана с преминаването.

Крайбрежната държава има право да приема закони и правила отнасящи се до мирното преминаване през нейното териториално море по:безопасността на корабоплаването, защита на навигациони средства, защита на кабели и тръбопроводи, опазване на живите ресурси, морски научни изследвания.(Република България е използвала това право и е обнародван  Закон за морските пространства и правилник за неговото приложение) Крайбрежната държава не трябва да пречи на мирното преминаване като не налага изисквания ограничаващи това право и не допуска дискриминация.

Задължения на крайбрежната държава:

Права на крайбрежната държава. Тя може да вземе мерки за предотвратяване на преминаване което не е мирно, да предотврати нарушаване на правилата за влизане в пристанища и вътрешни води и временно да преустановява мирното преминаване на чуждестранни кораби.

Наказателна юрисдикция на борда на чуждестранен кораб. На борда  на чуждестранен кораб преминаващ през  териториално море на крайбрежната държава не упражнява своята наказателна юрисдикция за да задържи лице или извърши разследване във връзка с престъпление извършено на борда освен:

1)    ако последиците на престъплението се разпростират върху крайбрежната държава.

2)    ако престъплението нарушава спокойствието в страната или добрия ред в териториалното море.

3)    ако е поискано от Капитана ярез местните власти или дипломатически агент.

4)    за да се пресече незаконно пренасяне на наркотици и психотропни вещества.

Не може да се предприемат мерки за задържане на лице извършило престъпление преди кораба да е влязъл в териториалното море ако кораба само преминава през териториалното море без да влиза във вътрешните води.

Гражданска юрисдикция:

Крайбрежната държава не трябва да спира чуждестранен кораб преминаващ през териториалното море с цел да упражни гражданска юрисдикция по отношение на лице намиращо се на борда на кораба.Но крайбрежната държава може да извърши арест по гаждански дела съгласно нейните закони по отношение на чуждестранен кораб намиращ се или преминаващ през териториалното море след като е напуснал вътрешните води.

Военен кораб - Кораб числящ се към въоръжените сили на дадена държава , носещ отличителните външни знаци на такива кораби от нейната националност , който е под командването на офицер назначен от правителството на държавата и чийто екипаж се подчинява на редовна военна дисциплина.С изключение на случаите когато е нарушено мирното преминаване нищо в тази конвенция не нарушава имунитета на военните и другите държавни кораби използвани за нетърговски цели.

Прилежаща зона.

Прилежащата зона не може да се разпростира на повче от 24 мили от изходните линии от които се измерва ширината на териториалното море.Прилежащата зона е с функционално значение за осъществяване на контролни правомощия по митнически , данъчни , имиграционни или санитарни закони и правила.Крайбрежната държава налага глоби за нарушения по горните закони.

Вътрешни води       -     internal waters

териториално море -   territorial sea

прилежаща зона    -     contiguous zone

континентален шелф - continental shelf

открито море          -    high seas

изключителна икономическа зона - exclusive economic zone

разумни защитни зони - safety zones of reasonable

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG