Home Право Време на изпълнението

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Време на изпълнението ПДФ Печат Е-мейл

Време на изпълнението.

Правната уредба е в чл.69-72 и следващите до чл.78.

Чл.69 - " Ако задължението е без срок, кредиторът може да иска изпълнението му веднага"

"Ако изпълнението е предоставено на волята на длъжника, кредиторът може да поиска от

районния съд да даде на длъжника достатъчен срок."

Чл70 - "Срокът се смята уговорен в полза на длъжника, ако не следва друго от волята на

страните или от естеството на задължението."

"Длъжникът може да изпълни задължението си предсрочно, освен ако срокът е уговорен и в

полза на кредитора."

"При лихвоносно парично задължение длъжникът може да плати преди срока и да

приспадне лихвите до края на срока."

Чл.71 - "Изпълнението на срочното задължение може да бъде поискано от кредитора и

преди срока, ако длъжникът е станал неплатежоспособен, или със своите действия е

намалил дадените на кредитора обезпечения, или не му е дал необходимите обезпечения."

Чл.72 е за броене на сроковете.

Моментът, в който длъжникът трябва да изпълни задължението си се нарича падеж. С настъпването на падежа, вземането става изискуемо. Кредиторът може вече да отправи както извънсъдебна, така и съдебна покана до длъжника (осъдителен иск в районния съд). Как се определя падежа?

1. Страните могат да го посочат в договора;

♦♦♦  Определянето на падежа може да бъде едно право на длъжника; ♦♦♦  Падежът може да е определен от кредитора;

2. Съдът може да определи срока(падежа);

*1* когато определянето на падежа е предоставено на волята на длъжника, но той не упражни това право;

28

♦♦♦  при разваляне на двустранни договори, поради неизпълнение, съдът ще определи срока

за реалното изпълнение; 3.   Падежът може да е установен и в самия закон. Напр.чл.200/2/ЗЗД - при продажба цената

трябва да бъде заплатена в момента на предаване на вещта или на свързан с договора

документ.

Обикновено срокът го делим на срок в полза на длъжника, срок в полза на кредитора и срок в полза на двете страни. По правило срокът се смята уговорен в полза на длъжника.

Последици от уговаряне на срока в полза на длъжника: ♦♦♦  Длъжникът може да изпълни преди срока, а кредиторът не може да иска изпълнение

преди срока; ♦♦♦  Задължението е изпълняемо, но още не е изискуемо;

Последици от уговаряне на срока в полза на кредитора. Това е възможно само с изрина уговорка в договора:

♦♦♦  Длъжникът не може да изпълни предсрочно; ♦♦♦  Кредиторът обаче, може да иска предсрочно изпълнение; ♦♦♦  Значи задължението е изискуемо, но не е още изпълняемо;

Последици от уговаряне на срок в полза на двете страни - нито кредиторът, нито длъжникът може да иска предизпълнение преди срока.

При определени юрид.факти длъжникът губи преимуществото на срока. Това става в три случая:

 1. Изпадане на длъжника в неплатежоспособност. В този случай кредиторът може да
  поиска предизпълнение. Длъжникът не може да прави възражение за неизпълнен
  договор, нито да упражнява право на задържане.
 2. Действия на длъжника, които водят до намаляване на обезпеченията, дадени на неговия
  кредитор;
 3. Бездействие от страна на длъжника с което води също до намаляване на обезпечението,
  дадено на неговия кредитор;

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG