Home Право Неустойка. Същност. Функции. Видове

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Неустойка. Същност. Функции. Видове ПДФ Печат Е-мейл

Неустойка. Същност. Функции. Видове.

Правна уредба - чл.92 от ЗЗД.

Чл.92 " Неустойката обезпечава изпълнението на задължението и служи като обезпечение за

вредите от неизпълнението, без да е необходимо те да се доказват."

Същност - неустойката е допълнителна клауза в договора съгласно която, ако длъжникът не изпълни поетото задължение е длъжен да престира определената ценност на кредитора.

Напр. Консервено предприятие се задължава да достави в срок от две години на едно ООД консерви за 30 000 000лв. В договора се добавя, че за всеки ден забавено изпълнение се дължи неустойка в размер на 10 000лв. и ако не се изпълни на падежа, за всеки ден се начислява тази неустойка.

Функции на неустойката.

 1. Гаранционна функция - това е една функция, която осигурява, гарантира изпълнението
  на задължението. Неустойката виси върху длъжника. Ако той не изпълни на датата на
  падежа няма съдебни процеси и вина, просто длъжникът плаща.
 2. Наказателна функция - Неустойката наказва длъжника, защото независимо дали има
  вреди или не, той ако не изпълни - плаща. Неустойката е една имуществена санкция.
 3. Обезщетителна функция - Неустойката обезщетява все пак кредитора за нанесените му
  вреди. По правило приоритет на кредитора е да не доказва тези вреди. Просто казва, че
  има клауза за неустойка в договора.
 4. Спомагателна (сигнална) функция - Когато длъжникът не изпълнява и плаща
  непрекъснато неустойка, това е сигнал за кредитора, че нещо не върви.

Неустойката се определя само от съгласието на страните по договора. Има редки случаи, когато неустойката се определя от закон - напр.при военните доставки. Видове неустойка.

1. С оглед възникването й неустойката бива:
*♦♦  договорна

♦♦♦  законна

2. С оглед на предмета, който се дължи неустойката бива:
♦♦♦  Имаща за предмет пари;

♦>  Имаща за предмет други ценности, но тя рядко се среща в практиката.

С оглед на това дали неустойката се уговаря за пълно неизпълнение или за забавено

изпълнение тя бива:

Компенсаторна неустойка за пълно неизпълнение;

Мораторна неустойка за забавено изпълнение;

4

От чл.92 следва, че страните могат да уговарят различни неустойки: ♦>  Алтернативна неустойка, при която страните се договарят, че кредиторът може да търси

от длъжника или само неустойка, или само вредите; ♦♦♦  Комулативна неустойка, при която и вредите и неустойката се дължат до края на

задължението; ♦♦♦  Изключителна неустойка, при която страните се договарят, че при неизпълнение

кредиторът може да търси само неустойката и нищо друго. ♦♦♦  Наказателна неустойка, при която страните се договарят, че кредиторът може да търси

винаги пълният размер на вредите и неустойката. ♦♦♦  Зачитана неустойка, значи че кредиторът може да иска да претендира за целия размер на

неустойката за вредите, които е претърпял. Неустойката се зачита за тези вреди. Ако не

са уговорили точна сума, неустойката покрива всички вреди - следва, че тя е зачитана. При комулативната неустойка длъжникът заплаща и вредите и неустойката. При наказателната неустойка освен, че длъжникът заплаща и вредите, и неустойката, той се и наказва - примерно заплаща двоен размер на вредите.

Дали неустойката може да превишава стойността на престацията? - Да, но се изисква съгласието на двете страни, те имат пълна свобода на договарянето. Ако не е уговорена стойността - тя е зачитана.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG