Home Право ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРАВИЛА ЗА РАЙОНА ПОД ЮРИСДИКЦИЯТА НА ДИК-ВАРНА

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРАВИЛА ЗА РАЙОНА ПОД ЮРИСДИКЦИЯТА НА ДИК-ВАРНА ПДФ Печат Е-мейл

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ  ПРАВИЛА  ЗА  РАЙОНА  ПОД  ЮРИСДИКЦИЯТА  НА  ДИК-ВАРНА

Правилата са в сила от 1998 г.

 1. I.      Общи положения

Правилата са издадени на базата на КТМ , Правиника за работа на ДИК , Правиника за приложение на Закона за морските пространства на Република България.Спазването на правилата е задължително:

1)    за всички кораби под български флаг

2)    за всички кораби под чужд флаг без военните

3)    за всички лица , дейността на които е свързана с мореплаването.

Непознаването на изискванията на задължителните правила не снема отговорността на нарушителите.

 1. II.    Граници

Района на ДИК-Варна обхваща териториалното море , прилежащата зона , изключителната икономоческа зона и континенталния шелф между паралелите на Българо-Румънската граница и н.Емине , всички вътрешни води и сухоземната крайбрежна ивица с ширина 100 м , територията на пристанищата.

III.  Рейдови пост на ДИК - Варна

Той е орган на Нчалника на ДИК за осъществяване на контрол на движението , действията по рейдовете , котвените стоянки , откриване на търпящи бедствие и вземане на мерки за безопасност. Контролът рейдовия пост осъществява чрез непрекъснато наблюдение и поддържане на връзка с корабите и бреговите служби.Разпорежданията и сигналите на рейдовия пост са задължителни за всички кораби.

IV.  Свободна практика

За осъществяване на контрола по даване на свободна практика Капита/агента дава 24 ч уведомление с ЕТА на кораба.Агента организира контролата като осигурява необходимия транспорт.На контролата Капитанът представя пред представителя на ДИК:

1)    разрешение за напускане на последното пристанище

2)    генерална декларация

3)    всички корабни документи и сертификати на екипажа

Представителя на ДИК получава от Капитана срещу разписка Акт за националност , разрешително за корабна радиостанция и всички конвенционни документи до заминаване на кораба.

При отплаване представителя на ДИК се уверява в мореходността на кораба и му издава “Позволително за отплаване.”Пристанището може да се напусне с валидност на документите минимум 1 денонощие от закриването на свободната практика.

 1. V.    Радиовръзки в териториалното море и вътрешните води на Република България в отговорния район на ДИК-Варна

При всички случаи на използването на корабните средства за свръзка корабите трябва да се ръководят от “Правилата за международните съобщения”.Всички кораби в териториалните води на Република България трябва да носят двойна радиовахта - на УКВ 16 канал и на работен канал.

Дават се работните канали на бреговите служби и ДИК в различните пристанища.

VI.  Пилотаж и управление на трафика от пилотската станция на пристанище Варна.

Пилотажа е задължителен и незадължителен.Незадължителен е външния пилотаж и пилотажа между пристанищата.За външен пилотаж се подават 24/12 ч нотиси с времето на пристигане и данни за кораба.

Задължителния пилотаж е вътрешния пилотаж.От него се освобождават българските кораби до 100 БТ и военни,спортни , научни кораби под 300 БТ.

Пилота се качва източно от меридиана на х.Галата при влизане и слиза източно от фара Свети Никола при излизане.При лоши метеоусловия пилота намиращ се на катера направлява подхождащия кораб.Кораб , който не ползвал пилотаж там където той е задължителен го заплаща и носи административно-наказателна отговорност за нарушаване на местните правила.

Дават се задълженията на пилотската станция и на пилота , както и положенията при взаимоотношенията между капитана и пилота.

Кораби с височина на борда над 9 метра от водолинията приемат и снемат пилота с комбиниран трап съгласн SOLAS. Отговорността за щетите на кораба причинени по вина на пилота при изпълнение на неговите служебни задължения носи пилотската компания , като отговорността се ограничава до 10 пъти пилотската такса за пилотската услуга.

 1. VII.              Правила за работа с влекачи в пристанищата от района на ДИК - Варна

Капитанът на маневриращия кораб ръководи и контролира работата на влекачите в процеса на маневрата , независимо че командите се подават от пилота.

 1. VIII.            Котвени стоянки.Правила за плаване по рейдовете и стоене на котва.

Котвени стоянки има във Варненския залив 2 бр - зимна и лятна 01.10 - 30.04 / 01.05 - 30.09 ; във Варненското езеро , североизточно от устието на р.Камчия за кораби под карантина и с опасен товар на борда , южно от пристанище Балчик.

Забранено е заставането на котва в девиационния полигон.

Корабите на рейд са длъжни :да поддържат връзка с рейдовия пост , да имат вдигнати държавното си знаме и знамето на Република България от 0800 часа до залез слънце , да приветстват първи военен кораб , да поддържат главния двигател в готовност в зависимост от метеорологичната обстановка , да имат наи-малко половината от екипажа си на борда , да изпълняват МППСС , да имат готовност за оказване на помощ.

На корабите на рейд се забранява: да стоят на борд с изключение на бункеровчици и при оказване на помощ , да качват лица без разрешение на ГКПП , да изхвърлят зад борд всякакви отпадъци , да сменят позициите си без разрешение на рейдовия пост.

Забранено е използването на корабните спасителни лодки за снемане и качване на пасажери.

IX. Ограничителни условия за плаване по каналите , фарватерите и в акваторията на пристанищата.

При вятър над 5 м/с се забраняват маневрите във Варнрнска корабостроителница , над 7 м/с Варненска корабостроителница и Кораборемонтния завод , над 9 м/с се забраняват маневрите на нефтените кейпве за кораби под баласт и движението по канал 1 и 2.При вятър над 12 м/с се забраняват маневрите за всички райони.Забранено е плаването и маневрирането по каналите при видимост под 500 м.Air Draft за канал 1 и 2 е 41.72 м.За нуждите на правилата натоварени кораби се считат тези , които имат товар и/или баласт не по-малко 1/3 от дедвейта си.

Забранява се излизането на гребни , ветроходни , рибарски и пътнически лодки извън пристанището при мъгла , вълнение повече от 3 бала и вятър над 7 м/с , за което на рейдовия пост се вдига забранителен сигнал.Корабите не трябва да приближават кораб зает с водолазна дейност на разстояние по-малко от 200 м.

X.   Правила за плаване на корабите по фарватерите

През каналите минават само натоварени или баластирани кораби.Движението се осъществява с безопасна скорост.За всички забелязани промени в навигационната обстановка се съобщава на ДИК.Фериботите , ро-ро корабите и корабите с опасен товар преминават

каналите с предимство. Каналите са обозначени с буйове по латералната система и плаването е еднопосочно.Кораби с 20000 БТ и повече или дължина 200 м и повече или ширина 26 м и повече преминават каналите само през светлата част на денонощието.Фарватера във Варненското езеро е двупосочен и двийението се извършва денонощно , разминаване съгласно МППСС.

XI. Правила за влизане , маневриране , престой и излизане на корабите

Общи изисквания:плаване с минимална скорост , заставане на борд на определени места и то само с разрешение , безопасни трапове за връзка с брега , мишкарници , да не се изважда главния двигател от строя без разрешение на ДИК.При получаване на щормово предупреждение да се вземат необходимите мерки.Трябва да има вахтен на трапа.

Забранено е:

1)    да се приемат повече пътници отколкото е свидетелството за пътнически кораб

2)    да има крен повече от 8 градуса

3)    диферента да е повече от 2 % от дължината на кораба

4)    натоварванр над допустимата марка

5)    пушенето в хамбарите на корабите

 1. XII.             Мерки за безопасност при обработка на опасни и специални товари.

Отнасят се за опасни товари , зърно насипно , живи животни и дървен палубен товар.

Капитаните на пристигащите кораби , които ще извършват товаро-разтоварни операции с опасни товари подават 72 , 48 , 24 ч нотиси е ЕТА и пълни данни за кораба и товара.Установяване на мореходността и готовността на кораба за товарно-разтоварни операции се извършва от специалисти от ДИК преди влизане в пристанището.

Корабите с опасни товари , лесновъзпламеними и взривни товари се придружават от влекачи , подходящо оборудвани за това - искрогасители , средства за гасене на сложен пожар , установки за димна завеса.

За осигуряването на извършването на аварийно маневри корабите натоварени с опасни товари при швартоването на кея спускат мористо от носа и кърмата буксирни проволки с гаши на 1.5 м от водата , закрепени на кнехтове на кораба.

Товаро-разтоварните работи на опасни товари се извършва под общото ръководство на специалист определен от товародаетя или товарополучателя в съответствие с IMDGC и Правилника за безопасност на труда в пристанищата.

Товаренето на опасен товар на кораб може да започне само след предварително заверен от ДИК-Варна товарен план.За заверката са нужни:писмо от агента , сертификат за товара с пълни данни за него , технологична карта за мерките за безопасност.

Всеки кораб , който ще товари зърнени товари насипно , живи животни и дървен материал на палубата трябва да има предварително заверен от ДИК-Варна товарен план - чертеж с разположение и укрепване и подробни изчисления за устойчивостта.Товарния план се представя заедно с информацията за устойчивост.На закриване на свободната практика Капитанът връчва на представителя на ДИК декларация , корабът е натоварен съгласно утвърдения товарен план.

 1. XIII.           Задължения на корабите и бреговите служби по обезпечаване на изискванията на MARPOL 73/78 за опазване на околната среда.

Прилагат се всички изисквания на MARPOL - общи и изхждайки от това , че Черно море е особен район.

Корабите под баласт взет извън Средиземно море следва да извършат пребаластировка в Средиземно море.

Не се счита за замърсяване изхвърлянето на вещества под контрола на MARPOL с цел запазване на живота на хора.

Забранено е корабите в пристанищата да чукат ръжда по външните повърхности и да боядисват.Всички отпадъци се сдават на брегови приемни съоръжения действащи в района на пристанищата.Всяко сдаване се удостоверява с документ.За замърсяване от всякакъв характер всички длъжностни лица са длъжни да съобщят на ДИК , като Началника на ДИК може да привлече всички възможни кораби , средства и работна сила за ограничаване и ликвидиране на последиците от замърсяването.

 1. XIV.           Мерки за противопожарна безопасност

Пожар на кораб се гаси под ръководството на Капитана , като пожарния началник е негов съветник. В пристанищата се забранява изстрелването ба ракети , фалвеери и паленето на огън.

 1. XV.             Спасителна дейност и опазване на околната среда

Началника на ДИК , който ръководи спасителната дейност може да задължава намиращите се в пристанището кораби да предоставят свои плаващи и други технически средства за спасяване на търпящи бедствие кораби или хора , и ликвидиране на разливи.

 1. XVI.           Охрана на труда и техника на безопасност

Трябва да се изпълняват инструкциите по охрана на труда и за всеки нещастен случай с хора произлязъл на територията на пристанището се докладва на Началника на ДИК.

 1. XVII.         Заключителни разпореждания

За нарушаване на задължителните правила на нарушителите се налагат глоби по КТМ и Закона за морските пространства на Република България.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG