Home Право Изработка. Обща характеристика. Отграничения. Страни, сключване

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Изработка. Обща характеристика. Отграничения. Страни, сключване ПДФ Печат Е-мейл

Изработка. Обща характеристика. Отграничения. Страни, сключване.

Задължения за възложителя и изпълнителя. Прекратяване на договора за изработка.

Правна уредба - чл.258-269 от ЗЗД.

Понятие - договорът за изработка е съглашение, с което изпълнителят се задължава да

изработи нещо съгласно задачата на възложителя, а последният да плати възнаграждение.

Същност:

  1. Договорът е двустранен. Има задължения и за двете страни. Изпълнителят да изпълни
    нещо, да извърши нещо, да изработи нещо, а възложителя се задължава да плати;
  2. Договорът е възмезден, защото изпълнителят има задължение да изпълни нещо, за което
    възложителят го възнаграждава. Възложителят дава цената, но получава изработеното;
  3. Договорът е каузален;
  4. Договорът е консенсуален;
  5. Договорът е неформален;

Предмет: - Това е договор, с който изпълнителят трябва да изпълни нещо с интелектуални

или материални действия.

Напр. Да построи гараж и т.н.

На второ място - да преработи една вещ - напр. От балкона да направи кухня.

На трето място - Да ремонтира, напр. Лека кола.

Предмет може да бъде и направа на архитектурен план, юридически съвет;

Отграничения:

1. От Договор за поръчка - предмет са винаги правни действия, свързани с изпълнението на
договора. Договорът за поръчка е безвъзмезден договор.

2. От трудов договор - при него трайно се създава едно трудово правоотношение, при което
работника спазва определена дисциплина. Той изпълнява определена функция в
договора.

Изпълнителят получава възнаграждение, за това че е работил, тук при него липсва дисциплина. Този договор поражда задължения за изпълнителя и възложителя. Основно задължения на изпълнителя е да изработи възложеното със свои инструменти и на свой риск. Изработването става с материали на възложителя, (напр.носиш плат на шивач). При изпълнение на задълженията изпълнителят има право да направи възражения, ако даденият му материал не е подходящ. Ако въпреки възраженията възложителят настоява да се изпълни, изпълнителят има право да прекрати договора-чл.260/1/. Ако изпълнителят не направи това възражение той отговоря пред другата страна за причинени вреди.

Основно задължение на изпълнителя е да изработи веща. Щом изпълни задължението си, изработеното трябва да отговаря на сключения договор.

Друго задължение на изпълнителя е да пази предоставеният му материал с грижата на добър стопанин.

Трето задължение на изпълнителя е да предаде на възложителя материалите, които са останали.

Понеже този договор е двустранен има задължения и за възложителя. Основно задължение на възложителя е да плати. Възнаграждението се определя по съглашение между страните -може да се плати след работата, или авансово и на части. Второ задължение за възложителя е да предаде материали.

Трето основно задължение на възложителя е да приеме работата съгласно чл.264 от ЗЗД. Прекратяване на договора:

Става чрез разваляне на договора при неизпълнение.

Ако изпълнението е некачествено и има недостатъци, което прави ползването на вещта невъзможно (чл.265), договорът се прекратява.

Договорът може да се прекрати и когато възложителят прецени, че трябва да се възложи на друг изпълнител работата, но възложителят трябва да заплати направените разходи за труд, както и вредите на изпълнителя- чл.268,269(2)ЗЗД. Договорът е ййийо регзопае. принцип развалянето има обратно действие.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG