Home Право Териториално приложение на митническия контрол предмет и обект

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Териториално приложение на митническия контрол предмет и обект ПДФ Печат Е-мейл

Митническият конрол се реализира на територията на РБ, включително в континенталния шелф и относно внасяните и изнасяните стоки. Този контрол е ограничен с факта на определяне на митническата гранична линия, която съвпада с държавнаа гранична линия. От тук следва, че митническите контролни норми се прилагат на територията на РБ, т.е. контролната дейност е ограничена в границите на държавата ни. Затова от обстоятелството, че вътре в държавната гранична линия, съвпадаща с митническата гранична линия следва, че трябва да са изградени митнически учреждения и упражняването на тяхната дейност трябва да се извършва в тези граници.  Откриването, преместването и закриването на митници се извършва от Министерство на финансите по предложение на Главно упрвление “Митници” (чл.7, ал.3 ЗМ).

Законът за митниците, Допълнителни разпоредни §1 т.25 – митнически учреждения са :

v      Централно митническо управление;

v      Регионални митнически управления;

v      Териториални митнически управления;

v      Митнически бюра;

v      Митнически пунктове.

Тези митнически учреждения са разположени на територията на РБ. Те могат да бъдат организирани на митническите пропусквателни пунктове или във вътрешността на страната.

Според ЗМ митническата гранична линия съвпада с държавната гранична линия. Този факт има само индикативно значение по отношение на стоките, които се пренасят. Той само посочва, че определени стоки ще бъдат пренесени през границата.

Относно лицата и превозните средства се има предвид лица и превозни средства, които са преминали или ще преминат границата.

От особено значение е факта, че когато законодатеят определя, че митническата гранична линия съвпада с държавната гранична линия, той има предвид определянето на териториалното пространство в границите на което могат да бдат провеждани и прилагани митническите закони и упражняването на митническия контрол. Именно затова, когато законодателят говори за лица и превозни средства, които преминават през границата, както и стоки, които се пренасят, той има превид влизането на лицата, превозни средства и пренасянето на стоки, които физически вече се намират на територията на България.

Разпоредбата относно митническата гранична линия има само значение да определи територията върху която се прилага етническото законодателство. От друга страна тя неможе да се свърже обезателно при износ на стоки и излизане от българската държава с преминаване на държавната граница.

Необходимо е да се направи извода, че митническата гранична линия не е само граничната линия на България, но и помещенията, складовете и други места, където е определено разполагането на митнически органи и където гражданите, вносители и износители, са длъжни да декларират онова, което пренасят при предстоящото им преминаване на българската граница.

Особен интерес представлява изясняването на въпроса относно предмета и обекта на митническия контрол.

Съществен признак на митническия контрол е неговия предмет на пражно регулиране, който се различава от предмета на регулиране на митническоправните норми. Митническият контрол се осъществява с цел да се установи правилното приложение на законодателството, а не задължително да се търсят допуснатите или съзнателно направените нарушения. От тук следва да се направи извода, че регулираните обществени отношения относно проследяването и проверяването дали са правилно приложени тези норми са предмет на митническия контрол, а обект са действията на лицата, задължени да прилагат митническото законодателство.

Защитата и насърчаването на вътрешния производител, както и охраняването на националното богатство са основните обществено-икономически отношения, регулирани с нормите на ЗМ. От друга страна обаче със ЗМ са регулирани още два вида обществено-икономически отношения.

Първата категория са обществено-икономическите отношения, възникващи по отношение на намерените предмети. Става въпрос за предмети, намерени близо до сухопътната или водната гранична линия, както и предмети, пуснати от въздухоплавателни уреди. Тези предмети са определени от законодателя като предмети на митническия контрол.

Втората категория са обществено-икономическите отношения, свързани с оставени и намерени предмети от всички физически или юридически лица, но вече намерени във вътрешността на страната. Те също са предмет на митнически контрол. По повод регулирането на тези обществени отношения законодателят е създал и регулирал задължения за физическите и юридически лица. Тези задължения са да съхранят предметите, да уведомят съответните митници или общински съвет и да пазят на разположение предметите и да ги предадат на митницата. Тези обществени отношения имат съпътстващ характер.

Съпътстващо значение се отдава и на регулираните обществени отношения относно “митническите пътища”. Преминаването на границата и пренасянето на стоки през нея се допуска само по митническите пътища. Транзитирането на стоки през България може да стане само под контрола на митницата и отговорността на превозното предприятие. Особено значение има определянето на митническите пътища.

По този начин се канализира движението и насочването на входящия и изходящия поток на пътници и стоки при влизане и излизане от България, като по този начин се създава и база за правилното провеждане на митническия контрол.

Предметът на митническия контрол се характеризира с това, че той трябва да бъде определен предварително и отразен в контролната норма. Гласността е също така белег относно предмета на митническия контрол. При упражняване на контрол върху пътниците и техните багажи трябва да се знае предварително какви предмети могат да бъдат пренасяни. Това е причината поради, която те трябва да бъдат декларирани. Затова тези предмети, определени от Министерство на финансите се обявяват предварително.Предмет на митническия контрол са: наличната стока, която ще се изнася или внася, описана в декларацията или манифестирана от превозвача или притежателя й. Предмет на митническия контрол са превозните средства (кораби, влакове и други). Ако определен предмет не е забранен за износ, той не е предмет на контрола.

Изводът е, че митническият контрол се характеризира с това, че се карае до неодушевени предмети в тяхното мнозинство. Важно е да се отбележи, че предмет на митнически контрол могат да бъдат и самите пътници, но винаги в съчетание с обекта на контрола, т.е. да се провери дали физическото лице в нарушение на митническите закони пренася недекларирани и забранени за износ стоки като използва собствената си личност.

Обект на митническия контрол са действията или бездействията на физическите лица, които преминават митническата граница в международен и вътрешен аспект, които трябва да съответстват на законите в страната.

Изясняването на въпроса относно териториалното приложение на митническия контрол, неговия предмет и обект е сложен процес, изискващ познаването на Закона на митниците, Правилника за приложение на закона за митниците и други нормативни актове, които разкриват неговия характер и значение.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG