Home Право Конституционни основи на местното самоуправление

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Конституционни основи на местното самоуправление ПДФ Печат Е-мейл

Конституционните принципи на местното самоуправление се съдържат в глава 7 от Конституцията на Република България. Основно тези принципи може да сведем до следните:

1-вият принцип е принципа на народният суверенитет. Този принцип е в основата на осъществяване на държавната власт в Република България, но има конкретно приложение в Общинското право при местното самоуправление. Тъй като местното самоуправление е прието за принцип на формите на държавното устройство, той може да се осъществи само, чрез децентрализация на държавната власт, а това означава предоставяне на самостоятелна власт в рамките на единната държавна власт на населението от съответната община. Следователно не става дума за местна автономия, а за децентрализиране на властта. Носител на общинската власт е населението на съответната община. Местното самоуправление изисква определена самостоятелност на местните единици. Населението на съответната община осъществява общинската власт, непосредствено, като формите за непосредствено осъществяване, според Конституцията те са две, а именно:

-          МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ

-          ОБЩО СЪБРАНИЕ.

Закона за местното самоуправление и местната администрация урежда още една форма, подписката, чрез която се взема решение за административно-териториални промени. Освен непосредствено, населението на общината осъществява местната власт и чрез избрания от тях орган. Гражданите участват в общинското управление, като избират Общински съвет. Общинският съвет е орган на местно самоуправление. Принципа на народният суверенитет се изразява в това, че гражданите са носители на местната власт. В чл. 136, ал. 1 изрично е записано, че гражданите участват в управлението на общината, чрез избираните от тях органи на местното самоуправление. Волеизявлението на гражданите се прави или пряко или чрез Общинският съвет. Това е орган, който осъществява местното самоуправление /кмета не осъществява местно самоуправление/. Принципа за местно самоуправление се свързва с носителя, източника на властта, в рамките на местното самоуправление.

2-рия принцип, който е свързан с Общинското право е принципа на политическия плурализъм, регламентиран в чл. 11, ал.1 от Конституцията на Република България. На общинско ниво този принцип означава в изборите за Общински съвет и за кмет, издигането, регистрирането на кандидатите, осъществяването на предизборната кампания и определяне на изборните резултати. Цялата политическа власт се основава на многообразието на политически партии и коалиции. В местните избори, в установяване на местната власт, участват партиите и коалициите, които са регистрирани за участие в общите парламентарни избори. Това значи невъзможност за съществуването на регионални партии. Политическият плурализъм допуска и кандидатстването на независими кандидати, както за общински съветник, така и  за кмет.

3-тит принцип е принципа за съотношение, изразяващ съотношението на националното законодателство и международното право.

4-тия е принципа за местното самоуправление. Съдържа се в чл.2, ал.1 от Конституцията. Принципа за местното самоуправление се съчетава с унитарната форма на държавно устройство на България. Четвъртият принцип според Конституцията означава:

-          Право на гражданите на общината сами да я управляват.

-          Означава децентрализация на определени със закон държавни функции върху местните власти.

-          Създаването на административно-териториално деление на страната. Като административно-териториални единици не представляват държавни образования, те представляват обособени територии в които се осъществяват административни правомощия няма го елемента държавност в тях. Конституцията е записала, че не се допускат автономни териториални образования.

-          Местното управление означава, че местните органи се подчиняват на централните държавни органи и изпълняват техните решения.

-          Местното самоуправление означава, че цялата дейност по негово осъществяване е в рамките на закона.

5-тия принцип, който намира отражение в местното самоуправление е принципа за разделение на властите. До каква степен е приложен този принцип?

Този принцип намира своето приложение за единната държавна власт и нейните три функции. Намира отражение в общинското управление. Има основание да се говори за обществен парламентаризъм, осъществяват от Общинския съвет. Втората изпълнителна функция на държавната власт е ясно изразена в общинското самоуправление. Според Конституцията на Република България, кмета е орган на изпълнителната власт. Изпълнителната власт на общината се представлява от кмета на общината, кмета на района, кмета на кметството. Централната изпълнителна власт на общината е представена от областният управител. Съдебните органи трябва да следват административно-териториалното делене на страната. В общината съществуват – Районни съдилища, Окръжни съдилища, прокуратура. Приложението на този принцип в Облигационното право са:

-          Изяснява взаимоотношението между общинските органи.

-          Установява връзката им с органите на централната власт.

-          Изяснява системата за подсъдност на актовете на Общинския съвет, кмета, т.е. на общинските органи.

 

WWW.POCHIVKA.ORG