Home Психология Генетика на умственото развитие

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Генетика на умственото развитие ПДФ Печат Е-мейл

ГЕНЕТИКА НА УМСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ

Няколко предварителни бележки

n                  Какво е умствено развитие?

n                  Какво наричаме интелигентност?

n                  Понятието висша познавателна функция /g/ - Ch.Spearman (1904, 1927)

n                  Тя е количествен белег, който варира от долния край на леко забавяне в  умственото развитието до горния край на надарените индивиди /Plomin, 1999/

Характерни особености на висшата познавателна функция

n                    Тя е комплексна функция, включваща различни познавателни процеси като памет, мислене, способност за пространствена ориентация, вербална способност, зрителни, слухови, двигателни способности, художествени заложби и т.н.

n                    Висшата познавателна функция обединява общото в различните познавателни способности

n                    Установени са корелации между различните познавателни способности

n                    Тя е един от най-реалните и валидни белези в поведенческата сфера и се отличава с постоянство

n                    Тя е предпоставка за важни социални направления

Дискусионност  на проблема

Аргументите против:

n                    Идеологически въпроси като политически интереси

n                    Забележки, че висшата познавателна функция отразява знанието и уменията, които се оценяват чрез доминиращата култура

Аргументи за:

n                    Съществуването на данни, подкрепящи съществуването на такъв вид генерален фактор в човешката интелигентност

n                    Отсъствието на убедителни данни, които да се противопоставят на такова виждане

Генетични фактори и висша познавателна функция

n                   Количествени изследвания на индивидуалните стойности на IQ

n                   Фамилен анализ – Fransis Galton (1865)

n                   Близначен анализ

n                   Оценяваният ефект на генетичните фактори се обозначава като "наследственост“

n                   Заключение: гените са отговорни за около половината от индивидуалните вариации в IQ

Заключението, че генетичните приноси за индивидуалните разлики в показателите на тестовете за IQ са достоверни и значителни, е един от най-важните факти, които са разкрити в изследванията на интелигентността

Генетичен анализ в хода на развитието

n                   Променя ли се наследствеността по време на индивидуалния живот?

n                   Възрастов анализ – показателят за наследственост нараства с възрастта (от 0.20 в бебешка възраст до 0.40 през детството и до 0.60 и повече по-късно, даже за индивиди над 80 г. възраст)

n                   Лонгитудинален анализ – има генетични промени в прехода от бебешка възраст към ранно детство и в прехода след 7 г. възраст

Мултивариантен генетичен анализ

n                    Генетична корелация (корелиране на генетичния ефект от един белег с генетичния ефект на друг белег независимо от показателя за наследственост на двата белега). Варира от 0 (пълна генетична независимост) до 1 (едни и същи гени повлияват и двата белега).

n                    Мултивариантният анализ показва, че генетичните корелации между познавателните способности е много висока (близо 1).

n                    Извод – това, което ни прави добри на всички тестове, е генетиката, но това, което ни прави по-добри на някои тестове, е преди всичко средата

Мултивариантни тестове за училищен успех

n                   Данните показват, че генетичните ефекти върху висшата познавателна функция  са отговорни напълно за генетичните ефекти върху тестовете за училищен успех

n                   Обратно, разликите между показателите за обща познавателна функция и тестовете за училищен успех са изключително средови по своя произход

n                   Отсъствието на постижение, дефинирано като разминаване между способността и успеха, по-скоро се дължи на фактори на средата

Модели за генетика на общата познавателна функция

n                    Наличие на един фундаментален мозъчен процес, който позволява всички други мозъчни процеси

n                    Наличие на много процеси, които не корелират фенотипно и генетично, но водят до генетична корелация в изпълнението на познавателни задачи, защото всички мозъчни процеси са включени в познавателните задачи

n                    Множество мозъчни процеси предпоставят общата познавателна функция в съответните задачи, но  тези процеси корелират фенотипно и генетично

Природа и възпитание

n                    Ролята на споделената фамилна среда за познавателната функция показва, че тя е отговорна за около 20% от вариациите за родителите, 25% за децата в семейството и 40% за близнаците

n                    Корелацията между осиновените деца е 0.30, като за възрастните осиновени е 0.03

n                    Повечето изследвания показват генетично влияние

n                    Изследването на други фактори като събития в живота и социална подкрепа намират сериозни доказателства за генетично влияние

n                    Генетичните фактори са отговорни за около половината от фенотипните корелации между измерванията  за среда и измерванията за поведение

Фактори на общата вариация в IQ

в %

гени                                фамилна среда        среда

5г.                           26                                           50                                           24

7г.                           40                                           29                                           31

10г.                         54                                           26                                           20

12г.                         60                                           25                                           15

16г.                         62                                                                                          38

18г.                         82                                                                                          18

26г.                         88                                                                                          12

50г.                         85                                                                                          15

Природа и възпитание в различните познавателни функции

n                    Способността да се разбират думи, да се брои на пръсти, да се възпроизвежда по памет почти напълно зависят от средата (възпитанието)

n                    Способност да се разпознават картинки и да се осмисля съдържанието им се контролира генетично

n                    Делът на наследствените фактори е по-голям в проявите на зрителните и двигателните способности, отколкото на слуховите и речеви способности

n                    Бързината на запаметяването и развитието на речта, активността, вътрешното отчитане на времето, мимиката, изследователските наклонности, артистичността, реалистичността са по-скоро генетично детерминирани

n                    Предприемчивостта и волевото поведение  в значителна степен зависят от средата

Молекулно генетични изследвания

n                   Опит да се идентифицират специфични гени, отговорни за безспорната наследственост на комплексните прояви като висшата познавателна функция

n                   Кандидат гени – всеки от стотиците гени, които се експресират в мозъка

n                   Алелни асоциации

n                   Проект за анализ на IQ и локуси за количествени прояви

Заключение

n                    Наличието на силно генетично участие във висшата познавателна функция е по-ясно отколкото за коя да е друга област на науката за поведението

n                    Около половината от общата вариабилност в познавателната функция може да бъде за сметка на генетичните фактори

n                    Наследствеността на познавателна функция нараства                          по време на живота

n                    Генетичните фактори първично допринасят за постоянството, все пак могат да се намерят данни за генетични промени

n                    Генетичните ефекти върху различни познавателните процеси са изненадващо главни

n                    Влиянието на споделената среда намалява рязко след юношеството

n                    Фамилни условия свързани с познавателната функция са значително повлияни генетично

Подходящо е да мисли за висшата познавателна функция по-скоро като за апетит, отколкото като дарба

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG