Home Психология Професиограма на професия психолог за пригодността

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Професиограма на професия психолог за пригодността ПДФ Печат Е-мейл

Интерпретация на резултатите от проведеното изследване за пригодността за работа като психолог след направените  изследвания с помощта на описаните по-горе тестове и методики се получиха следните резултати

1.Анализ на резултатите от  тест за рационалност на мисленето

І фактор ЕС – емоцонална свръхактивност 19 т – спокойно, уравновесена личност с добри комуникативни възможности, реалисти в изисквания към подчинените

ІІ фактор ВО /вина и обвинение към околните / 18 т – личност, отнасяща се реалистично, разумно при анализ на виновно поведение. Първо анализира, преценява, после обвинява.

ІІІ фактор СС /стремеж към съвършенство/ 20 т – Противник на СС. Най – често заема позиция за ненамеса. Стреми се да открие и поощри най – доброто в подчинените си  и така да постигне желания успех

ІV фактор ЗМ / зависимост от възприетото мнение/ 18 т  Подхожда трезво, реалистично, при необходимост не се съобразява с общо  прието мнение.

V фактор ВП /Взаимопомощ/ 19 т – Личност, склонна към абсолютна самостоятелност, стреми се винаги   да изтъкне себе си, своята  работа, да не дава шанс на друг към изява.

Обща оценка – 94 т. – Личност несклонна да потъва в ирационални светове. Необходимо е да осъзнае , че не винаги средната позиция е най - оправдана  че е необходимо да предприема крайни позиции е действия.

2. Анализ на резултатиге от тест за интелигентност CERA cattee

Серия от теста

Брой верни отговори

І

ІІ

ІІІ

ІV

12

14

12

7

Суров бал – 45 т.

По възрастов диапазон 25-29 год. IQ отговаря на 131 – висок коефициент на интелигентност.

Анализ на резултатите от многофакторна методика за изследване на личността 16 PF кател

фактор А “затвореност – общителност”

10 бала

фактор В “интелект”

7 бала

фактор С “емоционална неустойчивост и емоционална устойчивост”

5 бала

фактор F “сдържаност и експресивност”

9 бала

фактор G “подвластен на чувствата  - висока нормативност в поведението”

11 бала

фактор Н “плахост и смелост”

10 бала

фактор У “твърдост  - чуствителност”

12 бала

фактор L “доверчивост - подозрителност”

4 бала

фактор М “практичност – развито въображение”

11 бала

фактор N “праволинейност - дипломатичност”

10 бала

фактор О “увереност в себе си - тревожност”

4 бала

фактор Q1 “консерватизъм - радикализъм”

11 бала

фактор Q2 “конформизъм - неконформизъм”

8 бала

фактор Q3 “нисък самоконтрол – висок самоконтрол”

12 бала

фактор Q4 “разхлабеност - напрегнатост”

8 бала

фактор МД “адекватност на самооценката”

12 бала

графика

При методика на многофакторна методика за изследване на личността 16PF – Кетел, анализирайки съвкупността от факторите в отделните блокове са следните:

  1. Интелектуални особеността: фактори B,M, Q1

По отношение на фактор В “интелект” се наблюдава абстрактност на мисленето, съобразителност и бърза обучаемост. Съществува връзка с нивото на вербална култура и ерудиция. По отношение на фактор М “практичност – развито въображение” може да се говори за развито въображение, организация на вътрешния свят, висок творчески потенциал. Фактор Q1 “консерватизъм - радикализъм” изследваната личност е критически настроена характеризира се с наличието на интелект, интереси (аналитично мислене), аналитичност в мисленето, стреми се да бъде добре информиран. Склонен е към експериментиране, спокойно възприема новите неустановени възгледи и промени, не се доверява на авторитети, не приема нищо на вяра.

  1. Емоционално волеви особености: фактори C,G,Y,O,Q3,Q1

фактор С “емоционална неустойчивост и емоционална устойчивост”

Изследваната личност е сдържан, работоспособен, емоционално зрял, настроен реалистично. Той е способен да следва изискванията на групата, има постоянни интереси. В него отсъства нервна умора. В крайни случаи може да има емоционалната регидност и неустойчивост.

Фактор G “подвластен на чувствата  - висока нормативност в поведението” осъзнато съблюдаване на нормите и правилата на поведение, настойчивост в постигането на цели, точност, отговорност и делова насоченост.

Фактор У “твърдост  - чувствителност” Мекота , устойчивост, зависимост, стремеж към покровителство, склонност към романтизъм, артистична натура, женственост, художественост във възприемане на света. Може да говори за развита способност към емпатия, съчувствие, съпреживяване и разбиране на другите хора.

Фактор О “увереност в себе си - тревожност” При изследваното лице се наблюдава хладнокръвие, спокойствие, увереност с себе си.

Фактор Q3 “нисък самоконтрол – висок самоконтрол” Личността има развит самоконтрол, точност в изпълнение на социалните изисквания. Изследваната личност следва представите за себе си, добре контролира  свиете емоции и поведение , довежда всяко нещо да край. Свойствена му е целенасочеността  и интегрираност на личността.

Фактор Q1 “консерватизъм - радикализъм” изследваната личност е критически настроена характеризира се с наличието на интелект, интереси (аналитично мислене), аналитичност в мисленето, стреми се да бъде добре информиран. Склонен е към експериментиране, спокойно възприема новите неустановени възгледи и промени, не се доверява на авторитети, не приема нищо на вяра.

  1. Комуникативни свойства и особености на междуличностното взаимодействие – фактори A,H,F,E,Q2,N,L

Фактор А”затвореност – общителност” Човекът е открит и добросърдечен, общителен и добродушен. Свойствени са му естественост и непринуденост в поведението, внимателен, добър, сърдечен в отношенията. Той охотно работи с хората, активен в разрешаването на конфликти, доверчив, не се бои от критика, изпитва ярки емоции, бързо откликва на всякакви събития.

Фактор Н “плахост – смелост” свойствени социално смелост, активност, готовност да има работа с непознати обстоятелства и хора. Той е склонен към риск, държи се свободно, разкрепостено.

Фактор F сдържаност – експресивност” Човек е жизнерадостен . енергичен, за него контактите (социални( са емоционално значими. Той е експанзивен, искрен в отношенията с другите хора. Емоционалността и динамичността в общуването довежда до това, че той често става лидер и ентусиаст в груповата дейност, вярва в победата.

Фактор Е – “подчиненост – динамичност” Човекът е затворен, склонен да отстъпва пътя на другите. Той като се оказва зависим, поема отговорност върху себе си, тревожи се за възможни свои грешки. Свойствени му са тактичност, безропотност, почтителност, покорност до пълна пасивност.

Фактор Q2 “конформизъм - неконформизъм” Изследваната личност предпочита собствените си решения, той е независим, следва избрана от него самия схема и път, сам приема и взима решенията си и сам действа, независимо, че не винаги е лидиращ, т.е. имайки собствено мнение, той се стреми да го наложи на околните. Не трябва да се смята, че той не обича хората, но просто не се нуждае от тяхното одобрение и поддръжка.

Фактор N “праволинейност – дипломатичност” Изследваната личност се характеризира с пресметливост, проницателност, разумен и сантиментален към околните хора.

Фактор L “ доверчивост и подозрителност” характеризира се с откровеност, доверчивост, благожелателност по отношение на другите хора, търпимост, отговорност, човек свободен от завист, лесно и добре се разбира с хората и добре работи в колектив

Високата стойност по фактор МД показва, че на изследваната личност е свойствено да завишава своите възможности и се преоценява.

При личния контакт с изследваното лице се забелязват отлични комуникативни възможности. По отношение на психомоторната и психоцензурната сфера не се наблюдават никакви  нарушения.

От направените до тук изследвания на кандидата се установи, че изследваното лице е една балансирана личност, с висок  IQ , носител на много положителни качества с възможност за развитие” Имайки предвид изнесените по горе анализи и резултати и отчитайки факта, че лицето притежава необходимото образование по “Психология” може да се заключи, че е напълно подходящо за упражняване на дейността психолог.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG