Home История Характеристика на историческа личност - цар Иван Асен II

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Характеристика на историческа личност - цар Иван Асен II ПДФ Печат Е-мейл

Характеристика на историческа личност.

Цар Иван Асен II

Цар Иван Асен II(1218г.-1241г.) е български владетел на Второто българско царство със столица Велико Търново,пълководец и изключителен дипломат.При неговото управление държавата ни достига върха на своето могъщество.Изпалнявайки противоречивите интереси на съседите си българският цар още през първите години от своето управление укрепва вътрешното и външното положение на страната.Миролюбив но нрав,той проявява голям политически такт и далновидност.Клокотнишката победа остава една от величевите и светли страници в българската политическа история.С хуманното си отношение към пленниците и към пленниците и към покореното население в новоприсъединените земи,Иван Асен II успява да създаде вътрешно единство в обширната българска държава.С обявяваването на Търновската църква за независима и възстановяването на Българската патриаршия страната получава международно признание.Този акт издига престижа не само на държавата,но и на нейния владетел,когато величаят като могъщ цар както византийските,така и западните средновековни автори.При неговото царуване границите на България отново достигат три морета,Българската държава става първостепен фактор в международния живот на Югоисточна Европа.
След смъртта на чичо си цар Калоян,Иван Асен II е принуден от обстоятелствата да се укрива в чужбина близо 15 години.В ръското Галичко княжество той укрепва чувствата си на милосърдие,търпимост,склонност към разбирателство,приучава се на дипломатически тънкости.
Вътрешнополитическата слабост в България при управлението на Борил се отразява негативно върху външната стабилност на царството.Тази кризисна обстановка позволява на синовете на Асен I – Иван и Александър да се завърнат в родината,за да отвоюват бащиния си престол.През пролетта на 1218г. на българския трон се възкачва законният наследник Иван Асен II.
Цар Иван Асен II укрепва значително бързо централната власт,като поставя земите на независимите владетели под своята върховна власт,а самите тях привлича в управлението на държавата.Постигнатото стабилизиране на вътрешнодържавния жовот суздава благоприятни условия за организирането на външната политика.Отслабналата мощ на страната изисква от цар Иван Асен II да я осъществява не с военни,а с мирни средства-по пътя на дипломацията.Възстановяването на териториалната цялост на българската държава,нарушена при цар Борил и на нейния международен престиж са основната цел на неговата външна политика.
Първите успешни резултати от външната политика на цар Иван Асен II са добре премислените династически бракове,които укрепват държавата.Към България отново се присъединяват Белградската и Браничевската области,а договорът с латинците дава възможност на българите да си върнат загубената по времето на Борил област Филипопол.
Съюзът между българи и латинци съвсем логично разтревожва епирския владетел Теодор Комнин,чиято надежда за въстановяване на Византийската империя се осуетява от нарастващата мощ на българската държава.В ранната пролет на 1230г. епирският владетел вероломно нарушава мирният договор и нахлува в българските земи.На 9 март армията му е напълно разбита при Клокотница(близо до град Хасково).По заповед на цар Иван Асен II Теодор Комнин е ослепен.Като достойна личност,българският владетел се отнася човеколюбиво към пленниците и освобождава обикновените войници,изпращайки ги по домовете им,с което ги спечелва на своя страна.

Битката при Клокотница довежда до значителна промяна в политическата карта на Балканите.След тази победа цар Иван Асен II минава в настъпление и за кратко време унищожава Епирската държава.Българските войски завладяват по-голямата част от Тракия,Македония,Албания и Тесалия.България достига своето най-голямо териториялно разширение.Нейните граници,както по времето на цар Симеон,отново опират на три морета-Черно,Бяло и Адриатическо.Именно тази блестяща победа превръща България в политически хегемон на Бълганския полуостров.

През април 1230г. цар Иван Асен II посещава Света гора.Българският владетел заменя католическото висше духовенство с православно.Щедрите му дарения за манастирите са потвърдени с грамоти.В своята грамота за Светогорския манастир „Ватопед”,Иван Асен II се титулува „цар на българи и гърци”.

Териториално разширение и укрепване на България се отразява благоприятно върху нейната икономика.Настъпва видим подем в занаятите,в разразстване на средновековните български градове,развива се търговията и монетосеченето.Засилват се стопанските връзки със Западна Европа.Kултурното развитие на Второто българско царство върви успоредно с политическото му издигане.Царят полага значителни грижи за книжовността и изкуствата.В Търновските манастири се преписват и съхраняват творбите на Климент Охридски,Константин Преславски,Йоан Екзарх.Така още в средата на XIII век Търново се превръща в седалище на духовността и културния живот-формира се прочутата в целия свят Търновска книжовна и художествена школа.Благодарение на личностните си качества,цар Иван Асен II успява да сплоти българското болярство,като му предоставя нови земи и привилегии.Той проявява търпимост към еретическите учения в българските земи и най-вече към богомилството.Това го прави,защото добре осъзнава,че за страната е от съществено значение нейната стабилност и всенароден напредък.

Чрез дипломатичен договор цар Иван Асен II успява да извоюва независимостта на българската църква,начело с патриарх.На състоялия се през 1235г. църковен събор в Ламисак(Мала Азия) архиепископ Йоким I е ръкоположен за български патриарх.С този тържествен акт е въстановена Търновската патриаршия, става равностойна на останалите източноправославни патриаршии.Обяваването на търновската църква за независима утвърждава държавния суверенитет и престижа на царската власт.Вследствие бляскавите военни успехи на цар Иван Асен II и умелите му дипломатически ходове нарастват международното значение на България и високото признание,което тя получава в тогавашна Европа.

Иван Асен II е личност,която пробужда у мен чувството на гордост, че съм българин .Далновидната му външна и вътрешна политика го нарежда до най-великите владетели в историята на човечеството.При неговото управление България изживява своя най-значителен възход-вътрешна стабилилизация и външно могъщество.Възхищавам се от таланта на ловкия дипломат и пълководец цар Иван Асен II, който успява да издигне българската държава на непознати до тогава висоти.Той оставя ярко присъствие в нашата история,доказателството за  което е културното развитие и политическият престиж на Второто българско царство.

 

WWW.POCHIVKA.ORG