Home История Организационна история на БА(2-ЧАСТ)

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Организационна история на БА(2-ЧАСТ) ПДФ Печат Е-мейл

Организационна история на БА

3-та армия Формирана на 17 септември 1912 г. в Русе в състав: 4-а преславска, 5-а дунавска, 9-а плевенска пехотни дивизии, 3-а конна бригада, 3-о сс гаубично отделение 3-о не сс гаубично отделение, Опълчение и допълващи части. Общо през 1912 г тя достига 111 363 души, 26 030 коня, 3737 вола, 6675 каруци, 7 леки коли, 75 велосипеда, 72 картечници, 318 оръдия. През втората (Междусъюзническата) война 3-а армия е в състав: 1-ва пехотна софийска дивизия (две бригади), 13-а пехотна дивизия, Кавалерийска дивизия (1-ви, 2-ри, 7-и и Лейбгвардейски конен полк). На 7 август се демобилизира в Русе.

Канцелария във Военното министерство Създадена с указ № 176/1891 г., подчинена на военния министър. Съхранява документите, отразяващи дейността на министерството по отношение на командването на войската. Има следните отделения: строево-инспекторско, пенсионно, учебно бюро. С указ 1/1895 г. се преименува на Строеви отдел с две отделения: строево и инспекторско. От 1 януари 1898 г. с указ № 1 е учредена отново. През 1900 г. с нея се слива административният отдел. От 1905 г. към нея е създадено флотско отделение. Към 1912 г. има следния състав: началник на канцеларията, адютант на министъра, зав. пенсионната част, юрист-консулт, офицер за специални поръчки, завеждащ архива, преводач, регистратор и архивар. Ръководи ВУЗ и службата гранични войски.
Родопски отряд 1912 Формиран за участие в първата Балканска война от 2-ра пехотна тракийска дивизия в състав: 9-и, 21-ви, 27-и, 39-и пехотни полкове. Разформирован на 28 август 1913 г.
Инженерните войски се създават през 1882 г. като съставна част от Военното министерство със задача да комплектуват въоръжението и снабдяването на инженерните части и обучението на личния състав. През различните периоди се наричат: Сапьорна и военна част на Българската земска войска (1878—1879); Управление на инженерните части (1880—1886); Военноинженерна инспекция (1886-1890); Инженерно отделение (1891—1894); Военноинженерна инспекция (1894— 1904); Военноинженерно отделение (1903—1904); Управление на инженерните войски (1904—1907); Военноинженерна инспекция (1907—1918).
Източен сектор на обсадата на Одрин 1912-1913 Тук са съсредоточени 10-и, 23-и, 53-и, 54-и, 56-и пехотни полкове, 1-ва бригада от 11-а пехотна дивизия и 2-ра бригада от 8-а пехотна дивизия, артилерийски, инженерни, конни и интендантски части.
Тракийското военно губернаторство е формирано през 1912 г. със задача да организира административно-управленската дейност и да поддържа реда и сигурността в освободените земи. Разформирована през 1913 г.
Военна академия Със заповед по военното ведомство от 9 май 1912 г. е обявено, че на 1 октомври ще се открие Военната академия, но поради Балканските войни тя е открита през 1914 г.
1-ва Военноинспекционна област Формирана през януари 1907 г. На нея са подчинени 1-ва, 6-а и 7-а дивизионни области и съответните дивизии. Щаб — София. При война формира 1-ва армия. Начело стои генерал-инспектор, на когото се възлага инспектирането във всяко време на всички войски, квартирувани в областта, дейността по подготовката и самото разработване на оперативните планове за всички възможни фронтове.
1-ва армия Формирана през септември 1912 г. в състав: 1-ва, 6-а, 7-а, 10-а пехотни дивизии, Конната дивизия и армейски части без опълчение и допълващи части. Общо има 132 210 души. През май 1913 г. от състава й излизат 1-ва, 6-а, и 20-а пехотни дивизии. На тяхно място влизат 5-а пехотна дунавска (1-ва и 2-ра бригади) и 9-а пехотна плевенска (1-ва и 2-ра бригади) дивизии, 65-и и 66-и полкове от Отделната бригада и 4-и ескадрон от 4-и конен полк.
Моравска военноинспекционна област Формирана на 6 декември 1915 г. със седалище Ниш. Има за задача да обедини военното и гражданското управление на Моравската административна област. Областта се намира в оперативната зона от 17 ноември 1915 до 29 септември 1918 г. Разформирована на 31 декември 1918 г.
2-ра военноинспекционна област Формирана през януари 1907 г. в Стара Загора в състав: 2-ра, 3-а и 8-а дивизионна област, съответните дивизии и всички части на територията й. През 1909 г. командването й се премества в Пловдив. През война формира 2-ра армия.
2-ра армия Мобилизирана на 22 септември 1912 г. в състав: 3-а балканска, 8-а тунджанска и 9-а плевенска пехотни дивизии и придадените им части. Общо боен състав през 1912 г.: 122 726 души, 26 311 коня, 18 770 вола, 12 848 каруци, 4 леки коли, 61 велосипеда, 80 картечници, 286 оръдия. Към 16 юни 1913 г. има следния състав: 6-а пехотна бдинска и 11-а пехотни дивизии, 2/3 и 3/3 пехотна балканска дивизия, 1/10 пехотна дивизия, Драмска бригада, Серска бригада. Общо: 102 150 души, 21 073 коня, 211 оръдия, 77 725 пушки. Разформирована на 10 август 1913г.
Главно интендантство Всички снабдителни въпроси на войската се решават първоначално от Хазяйствения отдел (1885—1890), а след това от Домакинското отделение при административния отдел на военното министерство (1890—1907). От 1 януари 1907 г, с указ № 154/1906 г. Домакинското отделение се преименува в Главно интеиданство. През 1919 г. има състав: адютантска секция, бюджетно, домакинско и продоволствено отделение.
Македоно-Одринско опълчение Формирано през септември 1912 г. в състав от три пехотни бригади по 4 дружини. След първото примирие (октомври 1912) от отделните партизански чети в Тракия и Македония се формират още три пехотни дружини. Към март 1913г. има състав: 56 офицери, 14 145 подофицери и войници. Към опълчението са формирани инженерно-техническа част, продоволствен транспорт, интендантска рота, огнестрелен парк и разходен интендантски магазин. Общ състав: 14 204 души, 1249 коня, 500 вола, 263 каруци, 7607 пушки, 34 оръдия.
Кърджалийски отряд Формиран през октомври 1912 г, в състав: 3-а и 4-а дружини, 1/2. нестроева рота, картечна рота, телефонна команда и парков взвод от 40-и пехотен полк и 4-о планинско нескорострелно отделение. От 16 октомври към него се присъединяват 4-а погранична рота, 7-а погранична дружина, 10-а и 16-а опълченски и 10-а допълваща дружина. На 31 декември 1912 г. щабът на отряда се преименува в Щаб на Македоно-Одринското опълчение.
Бойният състав на флота през 1912 г. има: щаб на флота, подвижна отбрана, неподвижна отбрана, арсенал. Дунавска част. Всичко: 2185 души, 1 "крайцер" и 3 миноносеца. Към 16 май 1913 г.: 1550 души, 1 "крайцер" и 6 миноносеца.
Управление на ЖП съобщения Формира се на 1 юли 1916 г. в София на основание на заповед № 291/26 април 1916 г. по действуващата армия. Подчинено е на Началника на Инженерните войски. Състав: щаб, експлоатационна, тракционна и строево-домакинска секция и секция по изучаване на нови жп клонове и линии. Разформирована на 6 декември 1918 г.
ЖП бригада Формирана на 6 декември 1918 г. в София с предписание № 11713/5 от декември 1918 г. за инспектора на Инженерните войски. Състои се от една експло-тационна, една строителна и една машинна рота и домакинско отделение. Разформирована с указ № 37/23, април 1921 г.
Фейерверкер Унтерофицер (сержант) от артилерията.
Инспектор на артилерията С Указ № 1/1895 г. отново се връща наименованието Инспектор на артилерията с права на командир на дивизия. На него са подчинени всички артилерийски части, щабове и учреждения, които не влизат в състава на дивизиите. Тези от дивизиите са му подчинени само в учебно и техническо отношение.
Военносъдебна част Към Военното министерство в периодите 1878—1890 и 1912—1938 г. е създадена Военносъдебна част в състав: Главен прокурор, двама военни прокурори и един деловодител. Длъжността Главен прокурор е предвидена в „Привременно положение за българската войска" от 17 декември 1879 г.
Конезавод "Божурище" Открива се на 1 януари 1897 г. край с. Гурмазово с указ № 2 като конско военно-ремонтно депо. На 1 януари 1900 г. се преименува в ремонтно конско депо „Божурище" и се премества там. Със заповед № 89/1906 г. от 1 март към депото се формира и започва да функционира конезаводно отделение.

Варненски укрепен пункт Военновременно формирование, в състава на което през 1915—1918 г. г. влизат 8-и и 48-и пехотни полкове, полско сс отделение, 5 брегови батареи от флота, една портова дружина от две роти и един пионерен взвод. Пунктът е в състава на 3-а армия и има за задача да организира Варна като укрепен пункт за продължителна отбрана.
Щаб на 4-та и 5-та армии Щабът е формиран през 1913 г. за обединяване командваното на двете армии. Със същата цел Щабът действува и през Първата световна война. Разформирован през 1919 г.
Инспектор на въоръжението В състава на Артилерийската инспекция. Пръв помощник на Инспектора на артилерията, ръководи и отговаря за отчета, съхраняването и използването на въоръжението и бойните припаси.
Представител към Военното управление През Първата световна война България има представителство в Румъния (1916—1918) и в Прусия (1918—1919). Първоначално представителството в Румъния е със седалище в Крайова, а по-късно в Букурещ. Ген. Тантилов е български делегат при военния генерал-губернатор и има задача да защитава българските интереси, да издирва и покровителствува имуществото на българи, да издирва и организира поддържането на българските военни гробища. То преустановява дейността си през декември 1918 г. Представителството в Прусия има за задача да организира покупката на материали за всички министерства в България. Преустановява дейността си през февруари 1919 г.
Кавалерийска дивизия Формирана с Указ № 176/1891 г. в състав от четири конни полка. През септември 1912 г. нейният състав включва: 1-ви, 2-ри, 4-и, 7-и, 8-и и 10-и конни полкове. През май 1916 г. се разформирова, като от нейния състав се формират 1-ва и 2-ра конни дивизии.
Македонска полева подвижна конница Формиране на Македонското военно губернаторство за поддръжка на реда и сигурността в освободените земи в Македония.
13-та пехотна дивизия Формиране на 12 май 1913 г. в София в състав: 62-ри, 63-и и 64-и пехотни полкове, 13-и артилерийски полк и 13-а пионерна рота. Разформирована през юли 1913 г., като влиза в състава на 10-а пехотна беломорска дивизия.
5-та пехотна дунавска дивизия През 1883 г. в Русе се формира 3-а пеша бригада, която от 1891 г. се преименува на 5-а пехотна дунавска дивизия. През Балканската война има състав: 2-ри, 54-и, 18-и, 20-и, 45-и, 46-и пехотни полкове, 1-и артилерийски полк и един конен полк, 5-а погранична и 2-ра пионерна дружина. Участвува в Първата световна война.
Софийски укрепен пункт Формиран през юни 1913 г. със задача да осигури отбраната на София. На 31 юли 1913 г. е демобилизиран. По време на Първата световна война се намира в Ниш (до 1917).
8-ма пехотна тунджанска дивизия Формирана през декември 1904 г. със седалище в Ст. Загора. Състав: от 1-ва бригада (10-и и 30-и пехотни полкове) и 2-ра бригада (12-и и 23-и пехотни полкове).
11-та пехотна сборна дивизия Формирана след първото примирие (10 октомври 1912), включена към състава на 2-ра армия. Разформирована на 25 август 1913 г.
Южен отряд 1913 Формиран на 14 юли 1913 г. в с. Любимец от частите на Одринския гарнизон и частите, пристигнали от вътрешността на страната. Разформирован на 31 август 1913 г.
3-та пехотна балканска дивизия Формирана през април 1886 г. под името 6-а пеша бригада. През 1891 г. се преименува в 3-а пехотна балканска дивизия в състав: 41-ви, 42-ри, 11-и, 29-и и 32-ри пехотни полкове.
1-ва пехотна софийска дивизия Формирана през 1885 г. като първа бригада в състав: 1-ви софийски, 2-и струмски, 3-и шейновски и 4-и сливенски пехотни полкове, а през 1892 г. се преобразува в 1-а пехотна софийска дивизия.
Хасковски отряд 1912 Формиран от 2-ра бригада на 2-а пехотна тракийска дивизия в състав: 28-и и 40-и пехотни полкове, 3-и сс артилерийски полк. По-късно влиза в състава па Кърджалийския отряд.
10-та пехотна беломорска дивизия Формирана на 20 септември 1912 г. под името 10-а сборна дивизия в състав: две бригади, които включват: 16-и, 25-и, 47-и и 48-и пехотни полкове, 10-и артилерийски полк, 10-а пионерна дружина. След войната разформирована. На 10 август 1915 г. се формира под името 10-а беломорска дивизия в състав: 37-и, 38-и, 39-и и 40-и пехотни полкове, 10-и артилерийски полк, 10-а пионерна дружина. Разформирована през 1920 г.
9-та пехотна плевенска дивизия Формирана през 1904 г. в Плевен в състав от 2 бригади (4-и, 17-и, 33-и и 34-и пехотни полкове) и 9-и дивизионен артилерийски полк. През Балканската война към нея е придадено „балонно отделение". Участвува в Първата световна война. Разформирована през 1919 г.
Видински крепостен пункт Като укрепен пункт е формиранана 1 април 1913 г. и участвува в Междусъюзническата война. Разформирован на 28 август 1913 г. От 11 септември 1915г. отново се формира и участвува в Първата световна война.
Щаб на Източния сектор на обсадата на Одрин Формиран на 25 октомври 1912 г. за обединяване на командването на войските в Източния сектор. Щабът е разформирован на 17 март 1913 г.
Първа световна война Включването на България в Първата световна война става на 1 октомври 1915 г., когато започват военните действия срещу Сърбия. На 1 септември 1916 г. България обявява война и на Румъния. На 2 септември българските войски настъпват в Добруджа. На 7 май 1918 г. в Букурещ е сключен българо-румън-ски договор за прекратяване на войната, според който на България се връща Юж-Добруджа, а в Северна Добруджа се установява т. нар. Кондоминимум, съвместно владение на Централните сили. На 16—18 септември 1918 г. силите на Съглашението извършват пробив при Добро поле на Южния фронт. На 29 септември в Солун е подписано примирие между България и Съглашението. На 28 ноември 1919 г. в кметството на парижкото предградие — Ньой, е подписан мирният договор, според който на България се отнемат Южна Добруджа, Западните покрайнини, Беломорска Тракия и Струмско и се налагат репарации на стойност 2 250 000 000 зл. фр., платими за 37 години при 5% лихва.
Глванокомандващ Действащата армия През периода 1915—1918 г. г. Главнокомандващият заема най-важното място в Главната квартира, която има състав: Щаб на действуващата армия, Главно тилово управление, Военносанитарна част и Военносъдебна част. Щабът на действуващата армия и Министерството на войната са органи на Главнокомандващия. Чрез щаба той ръководи бойните действия на войската, а чрез Министерството — подготвя ресурсите за попълнението на воюващите армии.
Щаб на Действащата армия С оглед включването на България във войната на 15 септември 1915 г. се формира Щаб на действуващата армия със следната организация: два отдела — Оперативен и Полска канцелария, Управление на началника на артилерията, Управление на началника на инженерните войски, Управление на военносъдебната част, Управление на военносанитарната част, Свита на царя, ескадрон и полу-ескадрон и комендантска секция. Щабът на ДА като Щаб на Главнокомандващия има право да издава заповеди и разпореждания на военния министър. Разформирован е след края на войната през 1918 г.
Българската армия 1915 Действуващата армия след мобилизацията се свежда до сформирането на три армии: 1-ва, 2-ра, 3-а, Военноморска част, армейски и допълващи части, които включват общо десет пехотни и една кавалерийска дивизии. В хода на войната се формират нови части: армиите от три в края на войната наброяват пет; дивизиите от 10 се увеличават на 14; пехотните полкове от 59 на 75; конните дивизи от една стават две. Към 1 септември 1918 г. общият състав на действуващата армия наброява 855 175 души.
Школа за запасни подпоручици С указ № 2/1901 г. унтерофицерската рота се преименува на Школа за подготовка на запасни подпоручици от пехотата. Тя е към военното училище.
7-ма пехотна рилска дивизия Формирана през 1904 г. с указ № 88/30 декември 1903 г. със щаб в Дупница. Към 1906 г. в състава й влизат: 13-и, 14-и, 22-ри и 26-и пехотни полкове, 7-и артилерийски полк, 7-а пионерка дружина, 1-ви кавалерийски дивизион, 1-ви конен полк, 7-о дивизионно интенданство. През септември 1912 г. наброява 37 355 души. Демобилизирана през август 1913 г. Мобилизирана през септември 1915г. Участвува в Първата световна война. Демобилизирана през октомври 1918 г.

 

WWW.POCHIVKA.ORG