Home Психология Диагностична оценка на дете със СОП

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Диагностична оценка на дете със СОП ПДФ Печат Е-мейл

ДИАГНОСТИЧНА ОЦЕНКА НА

ДЕТЕТО

Искрен е на 4 години и 2 месеца . Посещава ОДЗ 5 “ Иглика”

гр. Бургас от  01 . 06 . 2008 г. Физически е добре развит  с нор-мално тегло и ръст . Зрение и слух в норма.  Към момента на приемането му в детската градина детето изговаря само сричките “ма-ма” и “та-та” .

Детето живее при добри материално – битови условия. Семейната обстановка е добра . За детето се грижи основно бабата, тъй като родителите работят .

При постъпване в детската градина родителите отричат да има проблем в развитието на детето.

Искрен е със слабо развита обща и финна моторика. Няма изградени хигиенни навици , трудно се самообслужва.

Наблюдава се хиперактивност и дефицит на внимание. Слаба задръжна сила на волевия импулс. Чувствителен, емоционален , своенравен. Рядко изпълнява елементарни поръчки.

Речта му е пасивна . Мисловният процес протича със забавен темп . Не прави логическа връзка между две последователни събития.

Паметта  - снижена , с намален обем.  Трудно комуникира особено с непознати. Затруднения в адаптацията , с тенденции за подобрение в тази област.

След интегрирането в масовата група детето вече е спокойно . Играе само с въртящи се предмети, колички и топки., или с две три деца от групата. Общува с ддецата и възрастните чрез изговаряне на едносрични и двусрични  думи или чрез мимики. Включва се с желание в разнообразни дейности организирани в групата.

Забелязва се подобрение в общата и финна моторика . Справя се с дребни битови проблеми -  има вече изградени елементарни хигиенни навици. Увеличени възможности за запаметяване – 6-7  думи.

ФАКТОРИ ОТ СТРАНА НА СЕМЕЙСТВОТО

Важен източник на положителни емоции и регулатор на поведението през ранното детство е удовлетворената потребност от общуване с възрастни. В това отношение особено актуални  и значими са партньорството и сътрудничеството, одобрението и своевременната помощ,  посредничеството между родители и детска градина в процеса на социализацията, на педагогическото  взаимодействие.

Имайки впредвид това ние се постарахме да проучим факторите от страна на семейството, с цел по- добро партньорство.

Изводите до които стигнахме са следните:

Искрен расте в петчленно семейство- родители, по-голям брат и баба. Взаимоотношенията между родителите са хармонични, което е добра основа за взаимодействие с детската градина. Проблем е отношението към дефицита на детето. Те съзнателно не го приемат, като това пречи на правилния подход. Това до някаква степен се дължи на чувството за вина от страна на майката – тя работи в НХК и обвинява себе си за проблемите на детето. Това води до възпитателна неувереност, съмнение спрямо себе си, ще може ли да помогне.

Друг проблем е изолирането на бащата , като втори възпитател.

Родителите са възприели тип родителско поведение спрямо Искрен- алтруистично (загрижени са за другите деца, включително  и по- големия си син и пренебрегват Искрен и неговите желания. Това провокира задълбочаване на проблема. Липсва предварителна информация за увреждането, начина по които влияе върху поведението и социализацията на детето.

Това провокира провеждането на консултативна беседа  с родителите с цел те да се почувстват партньори в работата за адаптацията и социализацията на детето.

ФАКТОРИ  ОТ  СТРАНА    НА  ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Поведение на учителя, което съдейства за изграждане на сътрудничество:

 • Проява на загриженост;
 • Изслушва с нужното внимание и отзивчивост;
 • Предлага варианти за решаване на проблема;
 • Проявява гъвкавост
 • Последователен в действията и постъпките си;
 • Търпелив и толерантен
 • Изчерпателно и директно обяснява, какво предстои да бъде извършено

Успешното постигане на партньорство и сътрудничество между семейството и  детската градина е възможно , ако учителят притежава комуникативни умения за общуване, умее да изслушва, да създава обстановка за ефективно общуване, умее да търси съпричастност и подкрепа от родителите.

За да има сътрудничество, трябва.родители и учители открито

и честно да общуват и да споделят информация, съвместно да планират понататъшните си действия и да вземат решения, да уважават знанията и уменията на другия, да са отзивчиви, да проявяват разбиране и съпричастност.

Отчитайки индивидуалните нужди на семейството планираме:

 • включване на родителите в съвместна дейност
 • получаване на специфични умения как да помагат на детето си
 • предоставянето им на специализирана литература за различните видове увреждания
 • среща с други родители на деца със СОП с цел обмяна на информация

Целта на тези дейности е :

 • провокиране познавателната ангажираност
  • готовност за приемане на специфични педагогически дейности в партньорство с учителя в условията на детската градина
  • изграждане на позитивна ценностна ориентация

Необходимо е да се създадат условия за близост на семейството и детската градина, защото те взаимно и положително ще окажат влияние върху поведението на детето.

За да има взаимодействие между детската градина и семейството, трябва да има :

 • уважение и доброжелателност
 • вариативност и разнообразие
 • информираност
 • дипломатичност
 • дискретност и добронамереност
 • лична значимост и индивидуално отношение

 

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG