Home Психология Трудово поведение и кариера на Мари Роже

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Трудово поведение и кариера на Мари Роже ПДФ Печат Е-мейл

Мари Роже е медицинска сестра в отделението по дерматология на градската болница в град Колмар – Франция. Мари е 33 годишна самотна майка, която има дъщеря на 6 години. Живее заедно с често боледуващата си майка, която е пенсионирана като учителка. Баща й, също бивш учител, е починал.

Мари високо цени работата си, нейната сигурност и възможността да се развива в нея, работната заплата, която получава, общуването с колегите и съществуващият благоприятен социално-психологически климат в отделението.

Тя трябва да работи, за да издържа семейството си, като разчита и на социалните придобивки, осигурявани чрез работата в болницата.

Нейната трудова дейност е безупречна. Тя е много способна, интелигентна, енергична и работоспособна, като нейната активност и реактивност са уравновесени. Чрез работата тя удовлетворява своите физиологически потребности, потребности, свързани със сигурността, социални потребности, потребности от съществуване, потребности от обвързване и потребности от приобщаване (съпричастност) към колектива на отделението.

В близко бъдеще се очертава възможността Мари Роже да бъде назначена за старша медицинска сестра, поради пенсионирането на титулярката, заемаща понастоящем тази длъжност.

Мари подава документите си за обявения конкурс за старша сестра в отделението. Оказва се обаче, че в конкурса участват 2 външни кандидатки с по-голям професионален опит и с по-добри постижения в работата си. След провеждането на конкурса, Никол – една от външните кандидатки, спечелва конкурса.

Мари Роже преживява тежко неуспешното си участие в конкурса за старша медицинска сестра, нереализираната възможност за израстване в кариерата и тревогата си за своето бъдеще в отделението.

Д-р Филип Бернар, ръководител на отделението по дерматология и председател на конкурсната комисия, допълнително разяснява на Мари Роже, защо тя не е успяла да спечели конкурса. Същевременно той я уверява, че тя е високо ценена като медицинска сестра и нейния статут и авторитет ни най-малко не е подложен на съмнение в колектива на отделението.

Д-р Филип Бернар и 3 колежки от отделението канят Мари Роже на обяд, където в неформална обстановка продължават започнатия от д-р Бернар разговор за работата на Мари в отделението.  По време на разговора д-р Бернар предлага на Мари тя да се включи в курс за следдипломна квалификация за сметка на болницата. Мари веднага приема направеното предложение, което за нея е и положителна оценка за нейната работа, както и за възможността за бъдещо професионално израстване.

В следващите дни Мари Роже преоценява своята перспектива при променилата се ситуация в отделението. Тя преодолява разочарованието си от неуспешния за нея конкурс, като намира подкрепа и удовлетворение от съпричастността, добрата комуникация и приятелството с колегите. Тя продължава да работи безупречно в отделението, започва курса за следдипломна квалификация, увлича я духът на екипност и взаимно разбиране. Намира “общ език”, ползотворна комуникация и дружески отношения, както с колегите си в отделението, така и с Никол – новоназначената старша медицинска сестра.

ІІ. Задание:

Отговорете на следните въпроси и задачи, като подробно обосновете своите отговори с привеждане на необходимите според Вас доказателства от казуса и от теорията на организационното поведение.

Какво според Вас е характерно за индивидуалното трудово поведение на Мари Роже от гледна точка. на нейните индивидуални различия – способности, интелигентност и темперамент?

Обрисувайте интегралния характеров портрет на Мари Роже и какви са нейните възможности за по-нататъшно развитие на своята кариера в отделението по дерматология.

Каква е според Вас ценностната ориентация на Мари като характеризирате нейните инструментални и крайни ценности?

Очертайте какъв е личностния ценностен конфликт, междуличностния ценностен конфликт, както и ценностния конфликт на Мари, свързан с корпоративната култура в болницата и по-специално – в отделението по дерматология.

Какво бихте предложили Вие за благоприятно разрешаване на ситуацията в разгледания казус за трудовото поведение и кариерата на Мари Роже в отделението по дерматология?

РЕШЕНИЕ:

Мари Роже е твърде интересна личност изграждаща живота си съвсем съзнателно. Тя е една силна личност със здрава нервна система, която й позволява да възприема въздействията на външната среда със здрав разум и да не се поддава на първичните дразнители. Тази възможност дава шанс на Мари Роже чрез целенасочени действия, чрез обучение да достигне до сигърността за себе си и своето семейство. З да достигне до тази решителност е способността й да подлага всяко свое действие на преценка, реалистична оценка на способностите си, квалификацията, отговорността към детето и майка си. Израстнала още от детските си години със здраво мислене, въображение за постигане на бленувани успехи и мечти, силна воля за успех и да докаже , че тя е един отговорен човек намират израз в творческите й прояви. Работата е символ на професионалната й изява и интелигентността с която общува с колегите  и  пациентите, самосъзнанието – способността й да отличава себе си от другите хора, възможността й да се самовъзпитава, самоконтролира и усъвършенства.

Преживяното в ранното й детство е от определяща важност за изграждането й като личност. Израстнала в здраво и интелигентно семейство в нея е заложено здравомислието и вместяването в социалната среда сред която живее. Тя изгражда себе си като социален Аз – образ, а това е именно, че другите знаят за нея. В този образ е включена представата, гледната точка на другите по отношение на нейните качества. Самосъзнанието я води към желаното бъдеще и й помага да изгради ясна представа за качествата които притежава и би могла да развие. Самоуважението я кара да се стреми към положително отношение към себе си и това което прави. Това именно е самореализацията на личността й, сблъсъкът със социалната среда я кара да става по-силна, осъзнавайки необходимостта от по-високо професионално развитие. Трудносста пред която се изправя за да осъществи професионалната си мечта, а с това и по-добро социално положение, сигурност с конкретната задача и изискванията на околните. Мари Роже е човек който обича себе си, ближните си и  затова върши своите неща съжсем отговорно и вярва в личните си сили.

Във взаймоотношенията с другите хора Мари Роже е искрена, като е самата себе си. Тя е и непосредствена като разрешава на другите да се докоснат до нея, за да разберат, че не е наранена или унижена, а разбира чувствата и преживяванията между себе си и другите хора. Тук я виждаме като една открита  и конкретна личност, тя успява да избегне конфронтацията като разбира несъответствията и възприема реалността.Това я  прави по-силна и целеустремена да поостигне собствената си реализация.

Важно значение за развитието на Мари Роже има социалната среда – семейството, приятелите, колегите и разбира се работното място. Формирането на идентичността й е единството от вузприятието „коя е тя?“ и осъзнаването на житейският и опит. Първата криза, може би,  която преживява е,че тя е самотна майка, която надмогва всичко за да се отдаде на детето, застава срещу недоверието с което може би е приета. Успява с вяра и желание въпреки трудностите да покаже „коя е тя“ и получава заслуженото доверие от заобикалящата я среда.

Успяла да докаже собственото си „Аз“ Мари Роже се изправя пред нова криза, изпитва чувство за малоценност, когато не успява да спечели конкурса за старша медицинска сестра. Това е важен социален проблем, неспособността й да  установи професионалната си самоличност, я притеснява. С помощта на разговори, срещи с колеги и оценяващия лекар Мари Роже отново успява да повярва в себе си и по този начин личният и образ отново е отразен и изяснен. Отчаянието е отстъпило пред добродетелите и мъдростта. Мъдрият човек приема, че животът му трябва да бъде по този начин, по които е протекъл. Психосоциалната сила успява да регулира индивидуалните жизнени процеси, сруктурата на обществото сред което е й помагат да върви напред изоставайки отчаянието и несигурността. Мари Роже живее с груповите норми, тя се подчинява, съгласява се с изискванията и продулжава напред. Нормите са социални, психологически и професионални. Те трябва да се спазват, те са вътрешно правило т.е. Морални правила. Тези норми се изграждат в рамките на груповото и професионално мислене и целят засилване сплотеността на колектива. В случая с конкурса Мари Роже проявяваконформизъм, като изпитва несигурност и страх от недостатучна компетентност, но уважението и зачитането на нормите и правилата на социалния стандарт и дават реален поглед на заобикалящата я действителност. Това я кара да промени поведението си съобразявайки се със законния авторитет –  д-р Филип Бернар и колегите си. От едната страна е  авторитета, а от друга социалния статус – семейството. От казаното до тук, следва, че социалната действителност е комплексна. Това й помага да преодолее чувството си на несигурност в болницата (работното място).

От момента на раждането хората общуват. Именно с помощта на тази комуникация, присъствието на колегите в пространството е стимул за възприемане и разбиране на действителността, в която се озовава Мари Роже. Думите са тези, които карат Мари Роже да повярва в себе си и с още по-голямо усърдие и желание да работи като медицинска сестра. Доброто отношение на  авторитетът –  д-р Филип Бернар, новоизбраната старша сестра и другите медицински сестри карат Мари Роже да е все по всеотдадена на професията си и независимо от всичко тя става все по-отдадена на, това са положителни чувства които тя пренася и при своите пациенти. Това е развитие на личността. Тя вече знае какво може, какво иска и какво трябва да направи. Този конфликт на интереси обогатява взаймоотношенията между колеги, показва че връзката с колегите и избраната професия е по-силна и здрава, изчиства обидата и насърчава промяната -  професионално обучение, зарежда Мари Роже с нова енергия и засилва мотивацията й. Взема по-доброто решение, провокира я да анализира възникналата ситуация. Волята в  нравственото поведение на Мари Роже са движещата сила за преодоляване на трудностите и готовността и решимостта да отдаде всичко -  сили и способности за постигане на целта, разумната цел.

„Качеството на трудовия живот“ се базират на добрите взаймоотношения и атмосфера в трудовия колектив. Уважение към мисленето на авторитета (началника), икономическата подкрепа на организацията и възможността за открита комуникация и оценка. Удовлетворение от  възможността за кариера и развитие в професията и  професионалния живот.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG