Home Психология Ролята на социалния статус при взаимоотношенията на несемейните двойки

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Ролята на социалния статус при взаимоотношенията на несемейните двойки ПДФ Печат Е-мейл

1.Уводна част

В живота непрекъснато ни се случва да избираме:да избираме по кой път да минем,да избираме какво да ядем,да избираме какво да облечем.Да,но понякога изборът съвсем не е толкова прост,когато например трябва да изберем в кой университет да учим или на кое работно място да започнем.Такъв “тежък” избор е и избора между кариерата и любовта.И тук изниква пред нас въпроса-необходимо ли е да разделяме двете неща,не може ли да ги съчетаем по някакъв начин?

Ето затова в настоящето изследване се спряхме именно на тези две жизнени съставки на човешкия живот.

В първата част на теоритичния обзор разгледахме същността на понятието социален статус като под статус в случая се разбира съвкупността от атрибутите,свързани с дадена позиция в системата на една култура,както и поведението на околните към конкретния индивид,заемащ тази позиция.

Във втората част на теоритичната постановка обърнахме внимание на любовта като необходимост за всеки човек и същевременно тя е нещо различно за всеки.Опитахме се да дадем определение на понятието “любов”.

В изследователската част сме представили целта,която е да изследваме и установим дали по-високият социален статус и желанието за развитие на единия партнъор влияе на любовта при несемейните двойки.Задачите,които възникнаха пред нас в резултат на теоритичната част и целта на изследването са:1.Да се установи социалния статус на изследваните лица;2.Да се изследва отношението на несемейните двойки към любовта3.Да се установи дали по-високия социален статус влияе отрицателно на взаимоотношенията на несемейните двойки и хипотезите,които издигнахме на тази основа са:че е на лице отрицателна корелационна зависимост между взаимоотношенията на несемейните двойки и по-високия социален статус на единия партнъор-основна хипотези и следните работни хипотези:1.че партнъорът с по-висок социален статус ще има  желание за израстване в съответната професионална област;2.предположихме,че партнъорът с по-нисък социален статус няма да има желание за кариерно развитие.След това сме описали инструментариума и обекта на изследвани.

В следващата част сме представили обработката и анализа на резултатите в таблици и графики и съответно интерпретацията им.

В последната част си позволихме да направим някои изводи и препоръки.

2.Теоритична част

2.1.Социален статус

Много хора вярват,че човек трябва да избира между любовта и кариерата,тъй като двете не вървят ръка за ръка.Ако избереш любовта,трябва да оставиш възможността за професионална реализация,респективно ако предпочетеш израстването в професионален план,то любовта отива на заден план.Ето защо решихме да изследваме достоверността на това всенародно схващане-мит ли е или е истина?За целта е необходимо първо да разгледаме двете жизнено важни съставки на човешкия живот по отделно.

Първо ще обърнем внимание на социалния статус.Под статус в случая се разбира съвкупността от атрибутите,свързани с дадена позиция в системата на една култура,както и поведението на околните към конкретния индивид,заемащ тази позиция.Или това са правата и задълженията,функциите и отношенията,които се приписват на дадено място в системата на социалните връзки.Статуса има съответната социална стойност.Това е ценност,с която индивидът се отъждествява,оценки,които отнася към самия себе си,тъй като придобивайки определен статус,индивида изпълнява социалната роля,свързана със позицията му.

Статуса определя социалната идентичност на човека,която е съществена част от неговата Аз-концепция.

Социалният статус в тесен смисъл означава: позицията, заемана от индивида в отделните йерархизирани стратификационни структури, която предоставя неравни социални възможности за задоволяване на еднакво значими за всички членове на обществото потребности. В широкия смисъл:това е позицията на човек в определена социална система, която се определя от естествени и социални фактори. Социалният статус се отразява върху разпределението и осъществяването на правата, свободите, привилегиите и задълженията на хората.

Статусът е социалният ранг на личността в групата.Той е символ,знак на това доколко индивидът е признат и приет в колектива.Винаги,когато няколко лица се съберат в група,по необходимост възникват и разграничения в статуса на отделните членове,тъй като те дават възможност на хората да утвърдят различните характеристики и способности на всеки.Загубата на статус (обозначавано и като “загуба на лице” в някои литературни източници) е събитие със сериозни последици в живота на всеки,и затова човек обикновено се отнася много отговорно към запазването и развитието му.

Хората с по-висок статус обикновено притежават повече влияние и власт от останалите,получават повече привилегии.Високият статус означава възможност за по-значими роли,а притежателите на по-нисък ранг по-често се чувстват изолирани и сред тях по правило в по-голяма степен могат да бъдат установени симптоми на стрес.

Значи ли това,че ако единият партнъор е с по-голям статус,то другият ще се чувства изолиран и стресиран,т.е. дали по-високия стаус се отразява в междуличностните взаимоотношения на една двойка,по същия начин,по който се отразява в колектива?

Факторите,определящи и изграждащи статуса,са изключително много,но за типичната трудова ситуация най-съществени са следните:способности,умения,вид на изпълняваната работа и равнище на длъжността,размер и начин на заплащане,възраст,условия на труд и др.

Всяка статус система има своята статус-символика,която прави социалния ранг забележим,видим за околните и която може да бъде открита навсякъде,където протича групов трудов процес,тъй като е елемент от организационната култура.Някои примерни символи на статуса са:мебелите,декорациите на интериора,местоположението и удобствата на работното място,качество и новост на използваното оборудване,тип на обичайното облекло,привилегии,длъжностни наименования и много др.Самата статус символика понякога може да бъде източник на напрежение за определени лица и с нея трябва да се подхожда внимателно.Статус-символите понякога внушават повече от много други неща.

Важи ли това и за междуличностните отношения,където единият партнъор е с по-висок статус от другия и по какъв начин това се отразява на връзката им?Високата самооценката на единия не е ли за сметка на ниската самооценка на другия?Статусът не е ли фактор за конфликти,предизвикани от различните среди,в които се налага да общуват или пък това,че имат различни професии/едната по-престижна от другата/ ги допълва и обединява?

Връзките, в които жената е по-преуспяла от мъжа,често се оказват доста каменисти.

Тази тенденция,като много други,не се ограничава само сред знаменитостите.През последните години вирее доста добре и на родна почва и далеч не става дума само за известни лица.Много двойки страдат от този все по-разпространен обрат в ролите,когато жената печели повече пари от половинката си и едва ли не се превръща в глава на семейството.До известна степен това се дължи на образованието и квалификацията-проста справка с  кандидатстудентските списъци показва,че бъдещите вишистки са в пъти повече от колегите си мъже.”Женската”конкуренция е по-ожесточена,което неизбежно вдига летвата на амбициите.Академичната подготовка в съчетание с ентусиазма да се докажеш и да бъдеш самостоятелна помага на много жени по-бързо да се катерят по йерархическата стълбица в службата в сравнение с половинките си.Всичко това прави сценария тя изкарва повече пари от него често срещано явление сред младите двойки.

И това важи за случаите,когато той изобщо прави нещо.Във време,когато жените са сериозна работна сила (има десетки,ако не и стотици фирми,почти изцяло “завзети”от дами),мъжете като че ли са по-силно засегнати от икономическата стагнация.Те са по-застрашени от работните места,които бяха съкратени и продължават да бъдат съкраштавани (предимно в производствената сфера),по традиция са позиции за мъже.Освен това жените като чели са по-склони да бъдат дори на нископлатена работа,стига да не са безрасботни,докато резките обрати кариерата на мъжа често пъти води до апатия.

Всички тези фактори могат да донесат проблеми във връзката,произтичащи най-вече от пониженото самочуствие на мъжа и задълбочаващото се усещане у жената,че не може да се справи с крехкото его на половинката си.Проучванията показват,че когато приносът на дамите към семейните доходи е по-голям,мъжете се чувстват потиснати и проявяват чести симптоми на стрес като главоболие например.Истината е,че представителите на “силната”половина на човечеството са устроени и възпитани да вярват,че те са тези,които изкарват хляба в семейството.Затова ако не могат да обезпечат съпругите или приятелките си,започват да се чувстват непълноценни.

Тази размяна на ролите действа с пълна сила и във всичко останало-като се започне от социалната среда,през плановете за почивка до съвмесното съжителство.

Според редица учени рискът от конфликт е голям,когато заплатата на жената е много по-висока от тази на мъжа.Още по-зле става,ако той остане без работа.Според специалистите разочарованието е често срещано явление сред жените в днешно време,особено сред тези,които са успели в кариерата.Те имат по-високи очаквания и са по-малко склони да се обвързват с някой,който не отговаря на техния стандарт.

Очевидно тези връзки не са лесни.Дори според специалистите двойките,в които жените изкарват повече пари,е по-вероятно да се разделят.Проучванията на Запад показват,че броят на разводите е два пъти по-голям при семейства,в които жената изкарва между 51 и 75% от общите доходи.Но при правилно държание тези съюзи не е задължително да се “разсъхнат”.Ако мъжът не свежда мъжествеността си само до парите и няма усещането,че трябва да доказва нещо,връзката спокойно може да просъществува.Много е важно и двамата да са избрали този начин на живот и да се чустват достатъчно комфортно в тази ситуация.

В крайна сметка всичко се свежда до това колко компромиси са склони да направят и двамата.

2.2.Любовта-опит за определение

Нека сега обърнем внимание на любовта-какво всъщност представлява тя?За всеки човек тя е нещо различно,тъй като е строго индивидуално рабирането на всеки,но все пак нека се опитаме поне малко да я опишем.Според В.Франкъл “Любовта е единственият начин да достигнеш до най-вътрешната част от личността на друго човешко същество,до нейната сърцевина.”Според Р.Стаматов “Любовта е дълбоко вълнуващо и вечно преживяване,което сплита разума и чувствата,възторга и разочарованието,болката и копнежа.Любовта е най-жадуваното нещо.”Според Дж. Джамполски “любовта е освобождаване от страха”.При всички случаи любовта е нещо хубаво и желано,тя е “магия”.”Да обичаш-казва Лиу Арагон,-значи да излезеш от предела на себе си.”Истинската любов разширява границите на Аза.Според Стаматов:”Истинската любов не отнема възможността за израстване.Тя не снема отговорността от другия да стане това,което иска да стане.”Любовта не се стреми да създава зависимости.Грижата за другия се изразява в запазването на вътрешната свобода.Любовта по правило не отнема правото на другия да продължи своето духовно развитие,но това крие риска и да бъде загубен,защото в един момент двамата сякаш се намират в два различни свята,но тъй като “любовта-според Маслоу-е щедра,загрижена,състрадателна,даряваща радост”,помага на партнъорите да се справят с това различие и да продължат напред заедно.

Всеки знае обаче,че любовта не е приказка с щастлив край,не е само цветя и рози,за съжаление или пък за добро(защото човек се учи от живота) съществуват разочарованието и обидата,болката и ревността.Възможно ли е,когато двамата все още не са семейни,когато все още не са “свили своето гнездо” и единият е по-напред в своето професионално развитие,да съществуват ревността от професията,чувството за малоценност и съответно срама от ниския социален статус на половинката,а оттам и възможността за разпад на връзката?

Любовта ни задължава да бъдем това,което искаме да бъдем.Тя не съдържа безпокойство и враждебност.Тя не принизява,а прави другият да се чувства достоен,преизпълнен от щастие.Да,но кога любовта успява да бъде такава,от какво зависи?Защо една връзка се разпада?Защо се появяват разочарованията?

Може би с времето спираме да обръщаме внимание на нашата половинка и вместо да забелязваме положителните й качества,които са ни накарали да се влюбим в този човек и да го заобичаме,ние забелязваме само отрицателните черти,които в началото сме пренебрегвали или просто подценявали и правим от мухата слон и се обвиняваме,и се обиждаме,и се караме,а на кого е нужно това?Сигурна съм-на никого!

Любовта на може да съществува,без да се подхранва,но това не става само от единия,а и от двамата партнъори.В милувките,във възхищението,в погледа на другия личността открива себе си,но когато тези неща липсват връзката се разпада.

3.Изследователска част

3.1.Цел на изследвнето

Целта,която си поставихме е да изследваме и установим дали по-високият социален статус и желанието за развитие на единия партнъор влияе на любовта при несемейните двойки.

3.2.Задачи

Задачите,които възникнаха пред нас в резултат на теоритичната част и целта на изследването са следните:

3.2.1.Да се установи социалния статус на изследваните лица

3.2.2.Да се изследва отношението на несемейните двойки към любовта

3.2.3.Да се установи дали по-високия социален статус влияе отрицателно на взаимоотношенията на несемейните двойки

3.3.Хипотези:

3.3.1.Основна хипотеза:

Предположихме,че е на лице отрицателна корелационна зависимост между взаимоотношенията на несемейните двойки и по-високия социален статус на единия партнъор

3.3.2.Работни хипотези:

=Предположихме,че партнъорът с по-висок социален статус ще има  желание за израстване в съответната професионална област;

=Предположихме,че партнъорът с по-нисък социален статус няма да има желание за кариерно развитие;

3.4.Инструментариум

За доказване на поставените хипотези,постигането на целта на научното ни изследване и изпълнението на поставените задачи използвахме следните методики:

3.4.1.Тестовите методики “Вяра в любовта”(за мъже) и “Обич” (за жени)

Двата теста съдържат приблизително равен брой въпроси.Изследваното лице трябва да отговори на всеки въпрос като има три възможни отговора.Трябва да посочи този отговор,който най-точно изразява неговото мнение.Въпросите са насочени предимно към разкриването на взаимоотношенията на двама души и по-точно затова “кой как разбира любовта”,какво е за него любовта и как я изразява.

3.4.2.Тестовата методика “Кариера или любов”

Методиката съдържа 15 айтема,изразяващи различни становища за избор между професията и любовта,тъй като в значителна степен поведението на хората се определя от техните ценности,т.е. на какви цели и страни от живота те придават особена важност.При това ценностите  на различните хора значително се различават.Само след като се изясняват ценностите,които стоят в основата на човешкото поведение и го направляват,ние можем да разберем какво движи хората.Те определят избора и приоритетите на отделната личност.Трите важни аспекта на живота-семейство,кариера,любов,доста често са в конфликт един с друг.Методиката разкрива предпочитанията на изследваното лице-дали най-важно за него е семейството или желае да се развие в кариерата,или пък предпочита любимия човек.Тази методика е подходяща за установяване на желанието за развитие,което е една от главните цели в нашето изследване.

3.5.Обект на изследването

Обект на нашето изследване са 7 несемейни двойки,при които единият от партнъорите е с по-висок социален статус/единият е със средно образование,а другият учи висше/,без оглед на това кой от двамата ще е с по-голям социален статус,в нашият случай 3 мъже и 4 жени са с висше образование.

4.Обработка и анализ на получените резултати

Таблица 1 Избор между семейство,кариера и любов

На тази таблица сме представили резултатите от тестовата методика “Кариера или любов”.На нея се вижда,че 14% от изследваните лица с по-висок социален статус в двойката са предпочели кариерата.Те най-вероятно виждат възможност за бъдещото си развитие,материалната им осигуреност и известността им носят удовлетворение сами по себе си.От таблицата става ясно и че нито едно лице с по-нисък социален статус не е предпочело развитието в кариерата,т.е. лицето е приело сегашното си социално положение и липсва мотивация за развитие в професионалната област.Вижда се още,че 7% от лицата с по-висок статус и 29% от изследваните лица с по-нисък социален статус са предпочели семейството,т.е. за тях е много важен родителският дом и може би предполагат скоро да започнат семеен живот.Те са дълбоко привързани към семейството си,което им дава усещане за стабилност,приемственост и изпълва живота им със смисъл.Лицата,които живеят предимно заради любовта и романтиката са 29% с висок социален статус и 21% с нисък социален статус.Те са предани на идеята за любовта.Тези данни са представени и на графика 1 и графика 2.На графика 1 се вижда също,че жените предочитат повече уюта на семейството,отколкото мъжете.

Графика 1 Кариера или любов

От графика 2 става ясно,че лицата с по-нисък социален статус като цяло предпочитат семейството,докато лицата с по-висок статус предпочитат любовта и развитието в кариерата,което потвърждава едната ни работна хипотеза.

Графика 2 Семейство,кариера или любов

Таблица 2 Вяра в любовта според мъжете

От таблица 2 става ясно,че като цяло 86% от всички изследвани мъже/43% от мъжете с по-висок социален статус и 43% от мъжете с по-нисък статус/ вярват в любовта,т.е.те се смятат за мъже,които са ориентирани в любовните въпроси,макар и понякога да им липсват душевни сили затова.Вижда се,че останалите 14% от мъжете,които са с по-нисък социален статус,са свободомислещи,макар това да им създава проблеми,тъй като гледат на живота прекалено едностранчивот,т.е. този тип мъже не вярват в идеята за любовта.Всичко това,за да стане съвсем ясно,сме изобразили на гарфика 3,за която е в сила горепосочената легенда.

Графика 3 Вяра в любовта според мъжете

Следващата таблица има за цел да ни представи резултатите по тестовата методика “Обич”,която е предназначена за жени.

Таблица 3 Обичта според жените

От тази таблица става ясно,че всички изследвани жени,без значение от социалния си статус са жени,които вярват в любовта и “когато обичат,обичат истински”,т.е. те притежават трайност на чувствата,които изпитват към дадения човек,а също така обичат и разнообразието в любовта,което е предпоставка за задълбочаване и запазване на връзката.Резултатите от таблица 3 сме представили графично на графика 4,за която важи легенда 3 от таблица 3.

Графика 4 Обичта според жените

5.Изводи и препоръки

Първият извод,който можем да направим е,че всички изследвани жени и по-голямата част от мъжете,без значение социалният си статус,вярват в любовта,което отрича основната ни хипотеза.

Друг извод,който можем да направим е,че 29% от изследваните лица с по-висок статус имат желание за развитие в професионален план,което доказва първата ни работна хипотеза.

Третият извод,който потвърждава втората ни работна хипотеза е,че лицето с по-нисък социален статус в двойката не желае по-нататъшно кариерно развитие.

От всички тези изводи можем да направим заключението,че независимо от социалният си статус двамата несемейни партнъори се разбират добре помежду си,тъй като и двамата вярват в любовта поне на този етап от живота си.

Като цяло целта,която си поставихме,беше постигната.

Препоръка:Трябва да отбележим,че извадката ни е прекалено малка, за да правим генерални заключения и също така по-високият социалнен статус на единият партнъор вероятно има значение,когато двамата вече са семейство,при което препоръчваме да се направи по-голямо изследване при семейни двойки.

6.ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

1.Бек,А.(1994);Само любов не стига;С.

2.Георгиев,Л.(2003);Психология на възрастните;Бл.

3.Джамполски,Дж.(1998);Любовта е освобождаване от страха;С.

4.Джонев,С.(1996);Социална психология-том2;С.

5.Енциклопедия по психология(1996)

6.Паунов,М(1998)Организационно поведение;С.

7.Стаматов,Р.(2005);Психология на общуването;Пл.

 

WWW.POCHIVKA.ORG