Home
Спорт


Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Автор Посещения
1 Характеристика на учебно-възпитателния процес по физическо възпитание. Етапност в обучението. Урокът като основна форма на работа по физическо възпитание. Форми за организиране двигателната дейност в детската градина. Задачи, структура, функ...(Въведение) Administrator 3334
2 Характеристика на учебно-възпитателния процес по физическо възпитание. Етапност в обучението. Урокът като основна форма на работа по физическо възпитание. Форми за организиране двигателната дейност в детската градина. Задачи, структура, функционално ... Administrator 12543
3 ОБЩЕСТВЕНО МНЕНИЕ И СПОРТ Administrator 450
4 СПОРТ И МАСМЕДИИ. СОЦИОЛОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Administrator 566
5 СПОРТ И ПОЛИТИКА. СОЦИОЛОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Administrator 494
6 Социална стратификация и мобилност в спорта Administrator 524
7 ОСНОВНИ ФОРМИ НА СОЦИАЛНИ ОТКЛОНЕНИЯ В СПОРТА Administrator 680
8 СПОРТНАТА КУЛТУРА Administrator 613
9 СПОРТЪТ В ГЛОБАЛНАТА ЕПОХА. ОЛИМПИЗЪМ Administrator 1341
10 СОЦИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СПОРТА Administrator 438
11 ПРОФЕСИОНАЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ И КАРИЕРА В СПОРТА Administrator 396
12 СПОРТ И ОБРАЗОВАНИЕ. СОЦИОЛОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Administrator 499
13 Социализация. Де социализация от спорта. Ресоциализация на спортиста Administrator 473
14 Социализация.Социализация към спорта Administrator 406
15 Социализация. Социализация чрез спорта Administrator 545
16 Девиантно поведение в спорта. Социален контрол Administrator 427
17 Институционализация на спорта Administrator 503
18 Характеристики на спортната реалност Administrator 358
19 Мястото на играта в културата. Игра и спорт Administrator 1101
20 Емпиричното социологическо изследване в спорта Administrator 612
21 Социологията на спорта като научна дисциплина Administrator 1207
22 Програма за спортната туристическа и физкултурна дейност в ученическия спортен лагер Administrator 461
23 Методологична характеристика на физическото възпитание Administrator 1724
 

WWW.POCHIVKA.ORG