Home
Спорт


Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Автор Посещения
1 Характеристика на учебно-възпитателния процес по физическо възпитание. Етапност в обучението. Урокът като основна форма на работа по физическо възпитание. Форми за организиране двигателната дейност в детската градина. Задачи, структура, функ...(Въведение) Administrator 3575
2 Характеристика на учебно-възпитателния процес по физическо възпитание. Етапност в обучението. Урокът като основна форма на работа по физическо възпитание. Форми за организиране двигателната дейност в детската градина. Задачи, структура, функционално ... Administrator 13346
3 ОБЩЕСТВЕНО МНЕНИЕ И СПОРТ Administrator 558
4 СПОРТ И МАСМЕДИИ. СОЦИОЛОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Administrator 708
5 СПОРТ И ПОЛИТИКА. СОЦИОЛОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Administrator 634
6 Социална стратификация и мобилност в спорта Administrator 680
7 ОСНОВНИ ФОРМИ НА СОЦИАЛНИ ОТКЛОНЕНИЯ В СПОРТА Administrator 826
8 СПОРТНАТА КУЛТУРА Administrator 748
9 СПОРТЪТ В ГЛОБАЛНАТА ЕПОХА. ОЛИМПИЗЪМ Administrator 1470
10 СОЦИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СПОРТА Administrator 575
11 ПРОФЕСИОНАЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ И КАРИЕРА В СПОРТА Administrator 512
12 СПОРТ И ОБРАЗОВАНИЕ. СОЦИОЛОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Administrator 626
13 Социализация. Де социализация от спорта. Ресоциализация на спортиста Administrator 621
14 Социализация.Социализация към спорта Administrator 522
15 Социализация. Социализация чрез спорта Administrator 695
16 Девиантно поведение в спорта. Социален контрол Administrator 573
17 Институционализация на спорта Administrator 640
18 Характеристики на спортната реалност Administrator 509
19 Мястото на играта в културата. Игра и спорт Administrator 1382
20 Емпиричното социологическо изследване в спорта Administrator 731
21 Социологията на спорта като научна дисциплина Administrator 1361
22 Програма за спортната туристическа и физкултурна дейност в ученическия спортен лагер Administrator 581
23 Методологична характеристика на физическото възпитание Administrator 1949
 

WWW.POCHIVKA.ORG